3 نظر

  1. kianakianasays:

    خوبه هااااا ولی عکس 3 و 4 کره ای نیستن! لوهان و سهون عضو سابق گروه اکسو اینا چینین! خخخخ

  2. Maryam Maryam says:

    کیانا خانم سهون کره ایه

  3. marymarysays:

    ایول قسنگ معلومه اکسو لاورا زیادن منم عاشق اکسو مخصوصا کریس و دی او ام ولی بهتره یه سری به اعضای ze:a و cN blue هم بزنید