پسر چشم گربه ای چشمان خوشگل

پسری با چشمان گربه ای

پسری با چشمان گربه ای

پسری با چشمان گربه ای

 

در استان داهوآ در جنوب چین پسر بچه ای با نام نانگ یوهو زندگی می کند.او از ابتدای کودکی اشدارای چشمانی با رنگ عجیب و غیر عادی بود. چشمان او بر عکس سایر چینی ها سیاه نیست و به رنگ عجیب سبز مایل به زرد است. چشمان او مانند گربه در شب می درخشد.

 

 

1 نظر

  1. صدفصدفsays:

    وای چه وحشتناکه