جملات حکیمانه و زیبای بزرگان راجب زن

جملاتبزرگان راجب زن

زن شاهکار خلقت است
    برنارد شاو

برنارد شاو,سخنان بزرگان درباره زنان,نجابت زن

    زیباترین خوی زن ، نجابت اوست
    ارد بزرگ

برنارد شاو,سخنان بزرگان درباره زنان,نجابت زن

    در دنیا تنها دو چیز زیباست ، زن و گل
    مالرب

برنارد شاو,سخنان بزرگان درباره زنان,نجابت زن

    تمدن چیست ؟ نتیجه نفوذ زنان پاکدامن است
    امرسون

برنارد شاو,سخنان بزرگان درباره زنان,نجابت زن

    زن رسماً مربی مرد و مهّذب اخلاق اوست
    آناتول فرانس

برنارد شاو,سخنان بزرگان درباره زنان,نجابت زن

    اگر زن نبود نوابغ جهان را چه کسی پرورش می داد ؟
    ناپلئون

برنارد شاو,سخنان بزرگان درباره زنان,نجابت زن

    مردان آفریننده کارهای مهمند و زنان به وجود آورنده مردان
    رومن رولان

برنارد شاو,سخنان بزرگان درباره زنان,نجابت زن

    مردان قانون وضع می کنند و زنان اخلاق به وجود می آورند
    کونته ورسیه

برنارد شاو,سخنان بزرگان درباره زنان,نجابت زن

    با زنی ازدواج کنید که اگر مرد می بود بهترین دوست شما می شد
    بردون

برنارد شاو,سخنان بزرگان درباره زنان,نجابت زن

خشم زن مانند الماس است می درخشد اما نمی سوزاند
    رابیندرانات تاگور

سخنان بزرگان درباره زنان,سرگرمی,سخنان بزرگان

    هرچه ایمان مرد به هوشش بیشتر شود زن بهتر میتواند گولش بزند
    لرد بایرن

برنارد شاو,سخنان بزرگان درباره زنان,نجابت زن

    زن تاج سر آفرینش است ، او شریک زندگی و یار ساعات درماندگی است
    گوته

برنارد شاو,سخنان بزرگان درباره زنان,نجابت زن

    زنانیکه می خواهند مرد باشند ، زنانی هستند که نمی دانند زن هستند
    الکساندر دوما

برنارد شاو,سخنان بزرگان درباره زنان,نجابت زن

    برای تحمل شدائد زندگی باید عاشق چیزی بود ، کاری ، زنی ، آرمانی و …
    مارکوس آنا

برنارد شاو,سخنان بزرگان درباره زنان,نجابت زن

    منشأ هر کار بزرگی زن است ، زن کتابی است که جز به مهر و محبت خوانده نمی شود
    لامارتین

برنارد شاو,سخنان بزرگان درباره زنان,نجابت زن

    چیزی که زن دارد و مرد را تسخیر می کند ، مهربانی اوست ، نه سیمای زیبایش
    ویلیام شکسپیر

برنارد شاو,سخنان بزرگان درباره زنان,نجابت زن

    زن زشت در دنیا وجود ندارد فقط برخی از زنان هستند که نمی*توانند خود را زیبا جلوه دهند
    برنارد شاو

   زن عاقل به تربیت همسرش همت می گمارد و مرد عاقل می گذارد که زنش او را تربیت کند
    مارک تواین

برنارد شاو,سخنان بزرگان درباره زنان,نجابت زن

    هیچ چیز غرور مرد را مثل شادی زنش ارضاء نمی کند ، چون همیشه آنرا مربوط به خود میداند
    جونسون

برنارد شاو,سخنان بزرگان درباره زنان,نجابت زن

    مردانیکه بیشتر از حقوق و هنجار زنان پشتیبانی میکنند خود بیشتر از دیگران به نهاد زن میتازند
    ارد بزرگ

برنارد شاو,سخنان بزرگان درباره زنان,نجابت زن

    زنان بخوبی مردان میتوانند اسرار را حفظ کنند ولی به یکدیگر میگویند تا در حفظ آن شریک باشند
    داستایوفسکی

برنارد شاو,سخنان بزرگان درباره زنان,نجابت زن

    اگر شناخت زن و مرد نسبت به ویژگی های درونی و بیرونی یکدیگر بیشتر گردد
    کمتر دچار گسست می شوند
    ارد بزرگ

برنارد شاو,سخنان بزرگان درباره زنان,نجابت زن

    زن کانون پرفروغ خانواده ، مرکز مهر ، مظهر عشق ، نمایشگر پاکی ،نمونه عطوفت و چشمه عنایت است
    اقبال لاهوری

برنارد شاو,سخنان بزرگان درباره زنان,نجابت زن

    آیندۀ اجتماع در دست مادران است. اگر جهان به میانجیگری زن گرفتار شود ،تنها اوست که می تواند آن را نجات دهد
    ابوفور

برنارد شاو,سخنان بزرگان درباره زنان,نجابت زن

    به هر اندازه که زن آرام و مطیع و با عصمت و با عفت است ،به همان اندازۀ قدرت فرمانروایی او شدیدتر و استوارتر است
    میشله

برنارد شاو,سخنان بزرگان درباره زنان,نجابت زن

    زن وقتیکه دوست بدارد ، غیر از محبوب خود چیزی را نمی بیند و هرچه عاطفه ، مهربانی و نوازش و فداکاری دارد تنها برای او به کار می برد .
    آلفونس دوده

2 نظر

  1. فروشگاه قطعات الکترونیکفروشگاه قطعات الکترونیکsays:

    با سلام و سپاس بسیار عالی بود مرسی

  2. فروشگاه قطعات الکترونیکفروشگاه قطعات الکترونیکsays:

    با سلام و سپاس بسیار عالی بود مرسی