متن خداحافظی با عزیز از دست رفته

وقتی که عزیزت را از دست می دهی، تمام دنیا بر سرت خراب می شود، عشقی که تو از او در قلبت ساخته بودی بر سرت خراب می شود و حال خوبت هم دیگر ماندگار نیست و او هم خراب می شود. بعد از فوت عزیزت تو میمانی و ویرانه های احساست که تا آخر عمر مجبور به زندگی در همان ویرانه ها خواهی بود.

در ادامه این مطلب متن ها و جملاتی زیبا و غم انگیز در رابطه با خداحافظی از عزیز از دست رفته تهیه کردیم که شما رو به خوندن اونها دعوت میکنیم. همراه ما باشید.

جملات خداحافظی از عزیز از دست رفته

قرار است که عشق مرا به زیر خروارها خاک بسپارند، قرار است که جسم بی جانش را در آنجا دفن کنند و قرار است که از این به بعد او را اموات خطاب کنند، چطور این را بپذیرم؟ کسی همه جان و وجودم بود، کسی هم که همه زندگی ام بود و یک لحظه نمی توانستم بدون او تحمل کنم را اکنون باید ببینم که به زیر خروارها خاک میبرند و آنجا دفنش میکنند. تلخ ترین روز زندگی من امروز است و تلخ ترین اتفاق زندگی من نیز همین اتفاق است. اکنون فقط باید با او خداحافظی کنم و پیکر به جانش را به دل خاک هدیه دهم. عشق زندگی من، تا ابد در دل و قلب من میمانی، در آغوش خاک آرام بگیر.

*******************

ای کسی که تک تک لحظات خوش من با او بود، ای کسی که بی او حال دل من خوب نبود و ای کسی که خوشحالی من به خوشحالی او گره خورده بود، خداحافظ. حالا وقت آرامش است، حالا وقت آن است تا آرام بگیری و روحت در بهشت خدا تسکین یابد. تو در این دنیا سختی های زیادی کشیدی و حالا نوبت آرامشت است. من خودخواه نیستم، از خدا گله و شکایت نمیکنم که چرا تو را برد، اکنون می دانم که در بهشت او آرام گرفته ای. دوستت دارم و تا همیشه هم دوستت خواهم داشت. خدانگهدار.

*******************

عزیز زندگی ام، دوست داشتنی ترین فرد زندگی ام، بهترین کسی که میشناسمش، خدانگهدار. هنوز هم باورم نمی شود که دارم با تو آخرین خداحافظی را میکنم. انگار همین دیروز بود که خوش و خرم کنار من راه میرفتی و من احساس میکردم که قرار است تا آخر همراه و همدمت باشم اما از امروز تا ابد خاک و سنگ قبرت قرار است همدم تو باشند. هنوز هم برایم غیر قابل باور است که تو را از دست داده ام. خداحافظی میکنم اما این خداحافظی در عین ناباوریست. دوست داشتنی من، خدانگهدار.

*******************

آمده ام تا برای آخرین بار بوسه بر پیشانی ات زنم و تو را به خاک بسپارم. باورت میشود؟ قصه من و تو همین جا تمام شد! خوشی هایی که با هم داشتیم، خاطرات خوبی که با هم داشتیم و لحظات زیبایی که با هم به ثبت رساندیم در همین جا به پایان رسید. اکنون وبت آرامش تو و عذاب من است. تو در بهشت خدا آرام میگیری و آرامش را میابی اما من در این دنیا میسوزم و عذاب میکشم چرا که غم دوری تو وجودم را می آزارد. کاش بشود که من هم زودتر به پیش تو بیایم. برای همیشه خدانگهدار.

*******************

عاشقت بودم، بدون هیچ دوز و کلکی، بدون هیچ دروغی و بدون هیچ حیله ای، واقعا عاشقانه دوستت داشتم و عاشقت بودم. اکنون که قرار است جسم بی جان تو را به خاک بسپارند گویی روح مرا هم از وجود می کشند و با تو به زیر خاک می برند. از این به بعد قرار است که چطور بدون تو سر کنم؟ قرار است که چطور بدون تو زمان برایم سپری شود؟ به این ها که فکر میکنم بی قراری در تمام وجودم شکل میگیرد. کاش نمیرفتی اما رفتی و اکنون زمان خداحافظیست. عشق من، برای همیشه خدانگهدار.

*******************

این قبری که کنده اند را میبینی؟ قبر توست! باورت می شود؟ فکر میکردیم که تا ابد برای هم میمانیم و در کنار هم لذت میبرم اما اکنون تو را به خانه ابدی ات می سپارند. چه تلخ است غم دوری ات و چه دردناک است حس نداشتنت. اکنون من با ابن غم و درد قرار است زندگی بگذرانم، زندگی بگذرانم تا زمان من هم سر برسد و به پیش تو بیایم. میدانی اکنون تنها آرزویم چیست؟ اینکه زودتر مان بگذرد و زمان مرگ من هم فرا برسد. به امید آن روز از تو اکنون خداحافظی میکنم.

*******************

از نظر من خدا فقط یک انسان را نبرد، گلی از زیباترین گل های جهان را از ریشه کند، گلی که دیگر به مانند آن نمی روید و وجود نخواهد داشت. چطور خدا دلش آمد که تو را از من بگیرد؟ چطور خدا دلش آمد که تو را به این زودی به پیش خود ببرد؟ البته حق هم دارد، خدا زیباست و زیبایی هم به او تعلق دارند. تو یکی از زیباترین زیبایی هایی بودی که روی زمین وجود داشت و خدا برای همین تو را به سوی خود برد. زیباترینم، دوستت دارم و از تو خداحافظی میکنم.

*******************

فقط بگویم که با رفتن تو درد و عذاب است ک برای من می ماند. نه حال خوبی، نه حس زیبایی و نه انرژی و انگیزه ای، هیچ چیز برای من نمی ماند. راستش را بخواهی با رفتن تو روح من هم از جسمم پر کشید. اکنون درست است زنده ام اما زندگی نمی کنم. اما باداتو اینگونه باشی، می دانم که اکنون تو در بهشت خدایی پس در آنجا آرام بگیر و آرام باش، من هم با این درد و عذاب ادامه خواهم داد تا بالاخره زمانش برسد و به پیش تو بیایم. شاید به بهشت نیایم و جای من جهنم باشد اما همینکه در دنیایی باشم که تو در آن هستی برای من کافیست. از تو تا لحظه ای که به پیشت بیایم خداحافظی میکنم.

*******************

من زندگی را به مانند انسان های دیگر نمیبینم. من اعتقاد دارم که اگر این زندگی به پایان برسد زندگی دیگری شروع می شود. تو اکنون از پیش من رفته ای و همه احساس میکنند که تو را از دست داده ام اما من می دانم که تو زندگی دیگری در دنیای دیگری را شروع کرده ای. امیدوارم من هم به مرحله آخر برسم و زودتر از این دنیا پر بکشم و به دنیای تو بیایم چرا که فقط بودن در کنار توست که مرا خوشحال میسازد. اکنون تا آن زمان با تو خداحافظی میکنم.

*******************

اکنون زمان خداحافظیست. اشکی که از چشمانم می آیند بند نمی آید و می دانم که این اشک هر روز وجود خواهد داشت. آخر باورم نمیشود که تو را از دست داده ام. هربار که به تو فکر میکنم و رفتنت به یادم می آید ناخودآگاه اشک از چشمانم جاری می شود. اکنون تنها مرثیه تو در این دنیا برای من همین اشک هاست اما من گله و شکایتی ندارم، این اشک ها برای عزیز از دست رفته ام هستند و حاضرم تا آخر عمر از غم دوری او بگریم. دوست داشتنی من، عزیز من، برای همیشه خدانگهدار.

*******************

میگویند برای آخرین خداحافظی به بالای سرش برو و بر پیشانی اش بوسه ای بزن و از او خداحافظی کن. اما آنها نمی دانند که این بوسه و این خداحافظی حکم بدترین عذاب برای مرا دارند. من تا دیروز او را سر حال و شاداب می دیدم و اکنون پیکر بی جانش جلوی من افتاده. چطور به بالین او بروم و با او وداع کنم. می دانم که اگر این کار را کنم این صحنه تا آخرین لحظه که زنده ام مرا عذاب می دهد و ذره ذره وجودم را آب میکند. زیباترین بخش زندگی من، ببخشید اگر به بالینت نمی آیم، این آمدن حکم بدترین شکنجه را برایم دارد، از همین جا از تو برای آخرین بار خداحافظی میکنم.

*******************

خداحافظی میکنم اما قلبم پر از درد است، خداحافظی میکنم اما چشمانم گریان است، خداحافظی میکنم اما بغض هر لحظه در گلویم است، با او که بهترین بخش زندگی من بود خداحافظی میکنم اما هیچ حال خوشی ندارم، هر لحظه ممکنه است به مرحله انفجار برسم. هر بار که به خداحافظی با او فکر میکنم همان لحظاتی را به یاد می آورم که کنار هم خوش و خندان بودیم و حالا او فوت شده و من زنده هستم. کاش خدا هیچ وقت میان انسان ها فاصله نمی انداخت، این فاصله بدترین شکنجه و عذاب است.

*******************

بهترین من، به یاد داری روزهایی را که انقدر با هم میخندیدیم که صدای خنده هایمان تا آسمان هم میرفت؟ به یاد داری آن روزها را که با هم خوش بودیم و از شدت خوشی زمان را متوجه نمی شدیم؟ به یاد داری که چگونه عاشق تو بودم و برایت جان میدادم؟ حالا که تو رفتی، رفتی و مرا تنها گذاشتی. با خودت فکر نکردی که قرار است بدون تو چه کنم؟ من برای تو جان میدادم اما تو جان باختی و از این دنیا پر گشودی. حالا من فقط منتظرم، منتظر روزی که خودم هم به پیش تو بیایم. دیگر حنای این دنیا برایم رنگی ندارد. تنها انتظار دیدار توست که از این دنیا برایم باقی مانده، تا آن روز از تو خداحافظی میکنم.

*******************

بهترین اتفاق زندگی من بودی اما همین تویی که بهترین اتفاق بودی تلخ ترین اتفاق زندگی ام را هم به من هدیه دادی، تو با رفتنت این کار را کردی. اکنون من مانده ام که چطور رفتن زیباترین اتفاق زندگی ام را با ورود تلخ ترین اتفاق بپذیرم. کنار تو خوشی های زیادی را تجربه کردم و لحظات خوب زیادی برایم خلق شد اما چه حیف که تمام آنها تمام شد، خدا دیگر نخواست که من شاد باشم و برای همین تو را از من گرفت. از این به بعد روزهای من پر از تلخی و سکوت است، سکوتی که از نبودن تو به وجود آمده. تا همیشه در قلبم میمانی، برای آخرین بار از تو خداحافظی میکنم.

*******************

قلبم پر از درد است و هر لحظه تصویرت لبخند زیبایت جلوی چشمانم نقش میبندد. هنوز هم باورم نمیشود که تویی که تمام دنیای من بودی حالا از من گرفته شدی و رفته ای. فکر میکنم که در یک کابوس به سر میبرم، کابوسی که بدترین کابوس عمرم است. با خودم میگویم همین الان است که از این کابوس لعنتی بیدار می شوم و همه چیز تمام می شود، با خودم میگویم به محض اینکه این کابوس تمام شد شماره تو را میگیرم و دوباره میگویم که دوستت دارم و با خود میگویم به محض اینکه کابوس تمام شد برای یک مدت طولانی نمیخوابم تا مبادا دوباره چنین کابوس تلخی ببینم. دوست داشتنی ترین کسم، اما گویی این ها کابوس نیستند، حقیقتی محض اند که من فقط برای شوک از دست دادن تو نمی خواهم آنها را بپذیرم. رفتنت برایم سخت تمام شد. دوستت دارم و با اینکه هنوز باورم نمی شود ولی تا همیشه از تو خداحافظی میکنم.

*******************

گل خوشبوی من، تویی که با وجودت زندگی ام را با عطر خوشبختی خوشبو کرده بودی، برای همیشه خداحافظ. خدا تو گل خوشبو را چید تا با بردنت به بهشت، بهشتش را بهتر کنی، بهشتش را زیباتر کنی و به بهشتش طراوتی بیشتر ببخشی. تو از من گرفته شدی اما خیالی نیست، همینکه می دانم در بهشتی و همینکه میدانم آرامشی که در این دنیا از آن محروم بودی را در آنجا تجربه میکنی برایم کافیست.

*******************

دیگر با هیچ کسی دوست نمی شوم، دیگر با هیچ کسی آشنا نمی شوم، دیگر با هیچ کسی وارد رابطه نمی شوم، آشنایی چه مفهومی دارد وقتی که قرار است جدایی اتفاق بیفتد. حتی اگر دو طرف به هم قول بدهند که تا آخر برای هم هستند مرگ است که آنها را از هم جدا میکند. اکنون من از آن کسی که به هم قول می دادیم تا آخرش برای هم هستیم جدا شدم و دست مرگ او را برای همیشه از من گرفت و برد. حالا جز غم چیزی ندارم پس چرا بخواهم دوباره با کسی وارد رابطه شوم که دوباره چنین غمی به جانم بیفتد؟ بهترینم، تو آخرین کسی بودی که بودی که با او در ارتباط بودم، از این به بعد تنهایی بزرگترین همدم و همراه من در زندگی خواهد شد. برای همیشه خدانگهدار.

*******************

از تو خداحافظی میکنم اما این خداحافظی به معنای پایان نیست. می دانم که دنیایی دیگر هم وجود دارد و اکنون تو در آن دنیا منتظر من هستی. مطمئن باش که هیچ کس را جایگزین تو نخواهم کرد و خیلی زود به سراغت می آیم. حتی اگر هیچ اتفاقی نیفتد می دانم که غم از دست دادن تو مرا به پیشت می آورد پس غصه نخور و فقط منتظرم باش، آمدنم نزدیک است. خدانگهدار.

از شما متشکریم که تا انتهای مطلب همراه ما بودید.


مطالب پیشنهادی:

زیباترین متن برای عزیز از دست رفته

متن برای جای خالی عزیزان از دست رفته

پیام و جملات کوتاه درباره غم فوت رفیق (2)

شعر درباره ی غم از دست دادن عزیزان

آلبوم عکس پروفایل از دست دادن عزیزانهیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...