جملات زیبا درباره گنجشک

وقتی صبح میشه و خورشید طلوع میکنه، گنجشک ها با آوازشون به مردم شهر خبر میدن که دیگه زمانش رسیده که از خواب شیرین تون پاشین، دیگه موقع اش رسیده که برای زندگی تون کاری کنین، برای خودتون و آینده تون برنامه هاتون رو عملی کنین و از خونتون بیرون بیاین.

در ادامه این مطلب متن ها و جملاتی آوردیم که در رابطه با گنجشک ها هستن. اگه به دنبال متن و یا دلنوشته هایی هستید که در مورد گنجشکه بهتون پیشنهاد میکنیم که در این مطلب ما رو همراهی کنید.

متن های کوتاه و زیبا درباره گنجشک

متن های زیبا در مورد گنجشک

دوست دارم مثل یه گنجشک باشم. پر بکشم و برم تو آسمون خدا پرواز کنم. دوست دارم درست مثل یه گنجشک تو آسمون پرواز کنم و فارغ از هر مشکل و دردی از زندگیم لذت ببرم. خسته شدم از آدما، خسته شدم از تلخی و سختی های زندگی، میخوام برای لحظه ای هم که شده از همه اینها رها بشم، میخوام برای لحظه ای هم که شده از همه اینها جدا بشم. میخوام مثل یه گنجشک باشم و پرواز کنم و پر بکشم و از میون تموم این آدما و مشکلات شون برم و توی آسمون خدا پرواز کنم و زندگی رو به معنای واقعی زندگی کنم.

****************

دلم یه آرامش میخواد، آرامشی که دیگه توی اون نگران هیچ چیز و هیچ کسی نباشم، آرامشی که دیگه توی اون درد هیچ چیزی رو به جون نخرم، آرامشی که توی اون دیگه هیچ مشکلی نداشته باشم و فقط و فقط زندگی کنم. دلم میخواد یه زندگی شاد و مرفه داشته باشم، یه زندگی که صبح با صدای قشنگ گنجشکا بیدار بشم و یه روز قشنگ دیگه رو شروع کنم، یه زندگی که شب با صدای قشنگ جیرجیرک ها و آرامش آسمون به خواب برم و فکرم رو مشغول هیچ چیزی نکنم.

****************

دلم میخواد مثل گنجشک بشم، پر بکشم و برم گوشه پنجره اتاقش. ببینم چیکار میکنه، با کی حرف میزنه، با کی درد و دل میکنه. میخوام برم تا ببینم حرفایی که به من میزد رو به اون هم میزنه؟ حرف هایی که باهاش بهم دلگرمی میداد رو به اونم میزنه؟ میخوام ببینم با کی خوشبخت شده؟ با کی بوده که میگفت باید با اون باشم نه با تو؟ خیلی دلم میخواد یه بار مثل یه گنجشک برم گوشه پنحره اتاقش بشینم و برای یک بار هم که شده صداش رو بشنوم. اشکالیی ندارم، به اون بگه عزیزم، به اون بگه عشقم، به اون بگه زندگیم رو به پات میریزم، هیچ کدوم از این ها اشکالی نداره، فقط میخوام یه بار دیگه صداش رو وقتی عزیزم و عشقم از دهنش بیرون میاد بشنوم.

****************

بعضی آدما هم هستن دلشون قد یک گنجشکه، به اینا آزار نرسونین، به اینا بدی نکنین، اونا مثل خیلی از آدمای این دوره و زمونه نیستن، اونا اگه دلشون بشکنه دیگه شکسته و هیچوقت خوب نمیشه. دل یه آدم ساده دل رو که میشکنی اون برای همیشه خودش رو، زندگیش رو و تموم وجودش رو محکوم میدونه و متهم میکنه! آدمایی که دلشون قد یه گنجشکه، بلد نیستن آزار بدن اما وقتی که آزار میبینن تمام وجودشون در هم میشکنه.

متن با عکس درباره گنجشک

بعضی آدما هم هستن دلشون قد یک گنجشکه و خودشون هم اینو میدونن اما باز هم دلشون، قلبشون و وجودشونو به بعضی از آدما گره میزنن که سوء استفاده کردن رو خوب بلدن. بعضی از آدما خوب بلدن از کسایی که دلشون کوچیک و صافه استفاده کنن و با اونا پیشرفت و ترقی داشته باشن، اون آدما آدمای ساده دل رو تبدیل به پله ای برای پیشرفت میکنن و از اونها بالا میرن. کاش دنیا با آدمایی که اینجورین یکم بهتر تا میکرد، کاش دنیا یکم باهاشون خوب تر بود اون موقع شاید هنوز توش قشنگی هایی داشت که باعث زیباتر شدنش بشه.

****************

دلم میخواد زندگیم مثل یه گنجشک باشه! یه گنجشک یه نقطه ریز از خلقت بی نهایت خداست اما با این حال با وجود اون دنیا قشنگتر میشه، با آوازهایی که میخونه صدای دنیا دلنشین تر میشه. این گنجشک هر چقدر هم که کوچیکه، هر چقدرم هم که شاید در برابر بی نهایت خلقت خدا ناچیز به نظر برسه اما خوب بلده نقش خودش رو ایفا کنه، خوب بلده دنیا رو جای قشنگ تری برای زندگی کردن کنه. دوست دارم مثل همون گنجشک باشم تا اینکه الان ندونم کجام، باید چکار کنم و باید به کجا برم.

****************

دوست دارم یه بار دیگه به گذشته برگردم، به همون زمونا که به حیاط مامان بزرگ میرفتیم و به گنجشکا غذا میدادیم. دلم میخواد برگردم به اون زمون ها که با بچه ها توی حیاط خونه مامان بزرگ بازی می کردیم، دنبال هم میدویدیم و کلی میخندیدیم و شادی میکردیم. الان انگار همون گنجشکهای شهرم از زندگی خسته شدن، الان انگار حتی اونا هم دیگه نایی ندارن پرواز کنن و بخونن و این طرف و اون طرف برن. الان انگار همه دنیا به اغما رفته.

****************

برای زندگیت برنامه بچین و سعی کن به اون برنامه عمل کنی. مدام یه گوشه نشین، مدام به یه گوشه خیره نشو، اینا حالت رو بهتر نمیکنه، اینا افسردگیت رو بیشتر میکنه. توی برنامت کارهای حتی کوچیک هم شده بیار و اونها رو عملی کنی! کارهایی مثل غذا دادن به گنجشک ها، کارهایی مثل جارو کردن حیاط، کارهایی مثل آب دادن به گل ها و اینجور کارها رو توی برنامه ات بگنجون. این کار رو انجام بده تا بعد یه مدت ببینی که زندگیت چقدر با وجود اونها قشنگ تر شده.

عکس نوشته در مورد گنجشک + متن زیبا

بعضی آدما هستن که دل بزرگی ندارن، اونقدر ظرفیت شکست ندارن، دل اونها قد یک گنجشکه، اگه شکست بخورن ممکنه بشکنن، اگه شکست بخورن ممکنه از همه چیز و همه کس ناامید بشن اما با این حال اینجور آدما از خوب بودن دست نمیکشن. اونا خوبی میکنن، عشق میورزن و با خوبی هاشون دنیا رو جایی بهتر برای زندگی کردن میکنن. کاش یاد بگیریم که اگه همچین آدمایی اطرافمون هست بهشون بدی نکنیم چون ممکنه سقف تموم خوبی هایی که به این و اون کردن سرشون خراب بشه و زیر خرابه های خوبی هاشون دل کوچیکشون هم مدفون بشه و برای همیشه بمیره.

****************

بعضی ها هستن که با دیدن یه گنجشک مرده فشارشون میفته، حالشون بد میشه و حتی به سرم نیاز دارن اما بعضی ها هم هستن حتی اگه جسد یک انسان رو بهشون نشون بدی باز هم طوریشون نمیشه. هر کسی یه جوریه، هر کسی میزان تحمل دردش به یک اندازه هست. کاش یاد بگیرم به خاطر میزان تحمل درد آدمها اونها رو محکوم به ضعیف بودن نکنیم. همون کسی که یه گنجشک مرده میبینه و حالش بد میشه ممکنه کارهای بزرگی انجام داده باشه که کسی که دلش بزرگه انجام نداده باشه.

****************

همه آدما دلشون قد یه گنجشکه، دلشون خیلی کوچیکه اما با ضربه هایی که میخورن، با شکست هایی که میخورن و با تلخی هایی که تجربه میکنن اون دل کوچیک کم کم بزرگ و بزرگ تر میشه. اگه آدمی رو میبینی که خیلی قویه، اگه آدمی رو میبینی و با خودت میگی که چجوری این همه تحمل درد داره به خودت بگو که اون هم زمانی دلش قد یه گنجشک بوده، دلش خیلی کوچیک بوده اما با ضربه هایی که خورده کم کم یاد گرفته که باید دلشو بزرگ کنه وگرنه نمیتونه توی این دنیا و نامردی هاش زندگی کنه.

متن کوتاه قشنگ درباره گنجشک

تو توی زندگی میتونی نقش یه گنجشک رو داشته باشی که مدام در حال فراره، مدام در حال قایم شدنه و مدام در حال مخفی شدنه و در عین حال میتونی نقش یه عقاب رو هم بازی کنه که مدام در حال حمله هست، هیچوقت خودش رو قایم نمیکنه و هیچوقت هم مخفی نمیشه. تو خودت هستی که انتخاب میکنی توی زندگی گنجشک باشی یا عقاب. سعی کن خودت رو از زندگی گنجشکی نجات بدی چون این زندگی هیچوقت رضایت و آرامش رو برات به ارمغان نمیاره. به دل مشکلاتت بزن، به اونها حمله کن و همشون رو از پا در بیار. نخواه که مثل گنجشک ها فرار کنی چون مشکلاتت روز به روز بزرگ و بزرگتر میشن.

****************

بعضی ها هستن که به کم قانع میشن، به اندک چیزی رضایت میدن و با همون زندگیشون رو میگذرونن. اینجور آدما زندگی گنجشکی دارن یعنی زندگیشون خیلی کوچیکه و با همون کوچیک بودن حاضرن در دنیایی به این بزرگی زندگی کنن. خدا این دنیا رو خلق کرده تا ما اون رو تجربه کنیم، خدا این دنیا رو خلق کرده تا ما در اون زندگیمون رو بسازیم و اگه ما به یک زندگی گنجشکی رضایت بدیم یعنی به چیزی که خدا ما رو براش خلق کرده بی توجهی کردیم.

****************

آهای تویی که بهت ضربه زدن، دلت رو شکوندن و قلبت رو تیکه تیکه کردن، تا کی میخوای بهشون این اجازه رو بدی؟ تا کی میخوای دلت قد یک گنجشک باشه؟ تا کی میخوای با این دل کوچیک و ساده زندگی بگذرونی؟ مگه نمیدونی آدمای این دوره و زمونه خیلی وقته که گنجشک دلشون رو کشتن؟ اگه تو میون اونها با همین دل گنجشکی باشی، گنجشک دل تو رو هم میکشن اما فرقش اینه که با بی رحمی تمام این کار رو انجام میدن. گنجشک دلت رو بکش، یاد بگیر که دلت رو بزرگ و بزرگ تر کنی تا مبادا ضربه هایی بخوری که جبران ناپذیر باشن.

متن و تصویر درباره گنجشک

بعضی ها هم هستن که حتی توی همون گنجشکی که صبح ها میاد و با آواز خوندنش زیبایی دنیایی که خدا خلق کرده رو به گوش همه میرسونه زشتی رو میبینن. بعضی ها عادت کردن به دیدن زشتی ها و حتی توی زیباترین چیزها هم یک زشتی پیدا میکنن و تمام تمرکزشون رو روی اون متمرکز میکنن. یادمون باشه توی این دنیا به دل هر چیزی که نگاه کنیم میتونیم هم زشتی ببینم و هم زیبایی، این خودمون هستیم که انتخاب میکنیم کدوم رو ببینم. توی دنیایی که فرصت کوتاهی در اون داریِ، به جای انتخاب دیدن زشتی ها، دیدن زیبایی ها رو انتخاب کن.

****************

آهای گنجشکای شهر، به من از اون بگین، چیکار میکنه، کجاست، الان دستاش توی دستای کیه؟ به من بگین که چجوری زندگی میکنه؟ هنوز هم لبخنداش به همون زیبایی همیشه هست؟ هنوز هم وقتی میخنده انگار زیباترین آهنگ دنیا پخش میشه؟ به من بگین هنوز هم عطر تنش خوشبوترین عطر دنیاست؟ به من بگید وقتی گوشه پنجره اتاقش میشینن و توی اتاقش رو میبینن هنوز هم مثل همیشه میخونه و میرقصه؟ به من از اون بگین، از اونی که زمانی دنیام بود، هنوز هم هست اما خودش دیگه نخواست باشه و گذاشت و رفت. اون گذاشت و رفت و الان تنها امید من شما هستین که با شما بتونم ازش خبر دار شم.

****************

دلم میسوزه برای احساسی که عاشقانه به پای بعضی آدما ریختم که لیاقتش رو نداشتن، دلم میسوزه برای قلبی که توی دستام گرفتم و رفتن به سمت بعضی از آدما اما نمیدونستم که اونها قلبمو نشونه گرفتن و میخوان اون رو بشکونن. من مثل یک گنجشک بودم که بقیه رو هم برای خودم مثل یه گنجشک فرض کردم اما نمیدونستم که اونها شکارچی های ماهری هستن که در قالب گنجشک وارد زندگیم شدن و منتظر فرصتن تا من و زندگیم رو شکار کنن. به این آدما دست مریزاد میگم، من و زندگیم رو شکار کردن و برای همیشه قلبی که توی دستم میگرفتم و به سمت شون میدویدم رو شکستن و خرد کردن.

متن راجب گنجشک + عکس گنجشک

یادش بخیر، یه زمانی باهاش می نشستیم لب پنجره، از آینده مون میگفتیم، از چیزهایی که با هم توی ذهنمون می گذشت میگفتیم، زندگیمون رو با هم تصور میکردیم و کلی کنار هم شاد بودیم. اما نمیدونستیم که زمانه قراره ما رو از هم جدا کنه، زمانه قراره میون من و اون فاصله ای بزرگ بندازه که هیچ جوره از بین نمیره. حالا من کنار پنجره میشینم و تنها همدم من گنجشکای هایی هستن که پشت این پنجره میبینم، تنها کسایی که حرف دلم رو بهشون میزنم، بهشون از عشقی که زمانی داشتم و از بین رفتن صحبت میکنم همین گنجشک ها هستن.

****************

حرف دلت رو به خیلی ها نزن، خیلی ها دنبال اینن تا راز دلت رو بدونن و از اون علیه خودت استفاده کنن. حتی اگه گنجشکایی که صبح ها میان و آواز میخونن رو برای درد و دل انتخاب کنی، خیلی بهتره تا اینکه بخوای با این آدما از رازی که توی دلت هست صحبت کنی. این گنجشکا درسته نمیتونن کاری کنن اما بهت ضربه ای هم نمیزنن ولی این آدما درسته که میتونن کاری کنن ولی به جای انجام اون کار سعی میکنن بزرگترین ضربه ای که میتونن رو بهت وارد کنن. بعضی وقت ها درد و دل کردن با گنجشک ها شرف داره به درد و دل کردن با آدمایی که به دنبال نقطه ضعف هات هستن تا از اونها علیه ات استفاده کنن.


مطالب پیشنهادی :

جملات زیبا و کوتاه درباره کلاغ

متن زیبا درباره باران | جملات کوتاه درباره باران

مجموعه متن های زیبا درباره ی مهاجرت

متن های زیبا در باره ی دوستی و رفاقت

مجموعه‌ای زیبا از متن و شعر درباره ادب و احترام

متن زیبا در مورد آسمان ابری


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...