14 نظر

 1. اسیاسیsays:

  متن باحال برای شروع مخ زنی

 2. Mahdi zamaniMahdi zamanisays:

  من می‌خوام مخ کراشمو بزنم

 3. عرفان چناریعرفان چناریsays:

  پیشنهاد دوستی با یک دختر

 4. سراجسراجsays:

  متن مخ زنی

 5. آرمین رحیمیآرمین رحیمیsays:

  پیشنهاد دوستی با یه دختر

 6. عباس اوجاقیعباس اوجاقیsays:

  مخ ردن دختر

 7. AmirAmirsays:

  چه جوری توی دله یه دوختر برم

 8. Mahan rasoliMahan rasolisays:

  میخام یه پسر دل برو باشم

 9. شهاب عزیزیشهاب عزیزیsays:

  میخوام مخ بزنم

 10. مهدیمهدیsays:

  میخوام مخ کراشمو بزنم

 11. حسین حقیقتحسین حقیقتsays:

  می‌خوام‌مخ‌یه‌کیس‌سخت‌روبزنم

 12. متن مخ زنیمتن مخ زنیsays:

  متن مخ زنی

 13. navidyosefinavidyosefisays:

  میخوام تو خیابون مخ یک رو بزنم بیاد چی بهش بگم

 14. نمیگم داشنمیگم داشsays:

  متن مخ زنی رو بگو داشش