گواهی اشتغال به کار برای سفارت (2)

اگر به کنسولگری سفارت کشوری برای مسئله ای خاص مراجعه کنید ممکن است که مسئول مربوطه از شما درخواست گواهی اشتغال به کار کند. در این زمان نیاز است تا شما از رئیس، مدیر یا صاحب کار خود این گواهی را تهیه کرده و به این مسئول ارائه کنید تا برایتان مسئله به وجود آمده را برطرف کند.

در ادامه این مطلب انواع متن گواهی اشتغال به کار برای سفارت کشورهای مختلف را تهیه کرده ایم و همچنین متن هایی جهت درخواست این گواهی از صاحب کار یا مدیر خود را قرار داده ایم که اگر نیازی به آنها داشتید می توانید استفاده شان کنید. همراه ما باشید.

متن گواهی اشتغال به کار برای سفارت

با درود و احترام به کنسولگری سفارت ..... در ایران. کارمند بنده جناب آقای/سرکار خانم ..... به شماره پاسپورت ..... در مجموعه/شرکت/اداره/کارخانه ما مشغول به فعالیت بوده و از تاریخ ..... وارد مجموعه ما شده اند. ایشان قصد ..... را دارند و به این جهت این نامه گواهی اشتغال به کار را خدمتتان ارائه می کنم که کار ایشان را در اینجا تصدیق نمایم و از شما درخواست کنم که با تقاضایی که داشته اند موافقن به عمل آورده و ایشان را در این موضوع یاری نمایید. متشکرم.

********************

با درود. این نامه گواهی اشتغال به کار برای مسئول مربوط در سفارت ..... در ایران است که برای جناب آقای/سرکار خانم ..... به شماره پاسپورت ..... نوشته می شود. ایشان قصد ..... دارند و به همین جهت این گواهی را خدمتتان ارائه می کنم تا مدارکی که برای این کار نیاز دارید تا مجوز مربوطه را به وی بدهید تکمیل گردد. ایشان از تاریخ ..... است که با ما همکاری دارند و هنوز هم در سِمَت شغلی ..... ما با ایشان همکاری میکنم. میزان حقوقی که از ما دریافت میکنند ..... است. لطفا همکاری لازم در جهت رفع تقاضای ایشان را به عمل آورید. متشکرم.

********************

با سلام و احترام. این نامه خطاب به مسئول مربوطه در کنسولگری سفارت کشور ..... در ایران می باشد. از شما تقاضا می گردد تا با درخواستی که آقای/سرکار خانم ..... از شما داشته اند موافقت به عمل آورید. این نامه گواهی اشتغال به کار است و تایید میکند که ایشان در مجموعه ما مشغول به فعالیت به عنوان ..... هستند. میزان حقوقی که به آقای/خانم ..... تعلق می گیرد ..... تومان بوده و لازم به ذکر است که همکاری ما با ایشان ادامه دار و مدت دار خواهد بود. لطفا اقدامات لازمه جهت پاسخ به تقاضای ایشان را انجام دهید. متشکرم.

********************

ضمن عرض سلام و احترام به کنسولگری سفارت ..... در ایران، من ..... هستم و آقای/خانم ..... نزد من مشغول به کار می باشد. بنده با ایشان افتخار همکاری به مدت ..... روز را دارم و ماهیانه مبلغ ..... تومان را به ایشان پرداخت می کنم. زمان ورود آقای/خانم ..... به کار بنده ..... است و اکنون که در تاریخ ..... هستیم هنوز هم این همکاری ادامه دار می باشد. ایشان به جهت ..... از شما درخواستی نموده بودند به همین جهت خدمت تان این نامه را به عنوان گواهی اشتغال به کار نوشتم تا از حضورتان بخواهم که با ایشان همکاری های لازمه به جهت پاسخ به درخواست شان را داشته باشید. سپاس.

********************

این نامه خطاب به کنسولگری سفارت ..... در ایران می باشد. با سلام. به ضمانت مهر و امضای بنده که در همین برگه موجود می باشد، گواهی میشود که آقای/خانم ..... نزد مجموعه ما مشغول به کار هستند و با میزان حقوق ..... تومان هنوز هم به فعالیت خویش ادامه می دهند. ایشان در رابطه با موضوع ..... که به شما مراجعه نمودند از من درخواست این گواهی را کردند و من نیز فعالیت ایشان نزد مجموعه مان را تایید میکنم. لطفا با درخواست ایشان موافقت به عمل آورید. متشکرم.

********************

با درود. این نامه خطاب به سفارت ..... در کشور ایران می باشد. بنده ..... رئیس مجموعه/شرکت/کارخانه/اداره ..... هستم و در این نامه گواهی میشود که جناب آقای/سرکار خانم در پست ..... نزد ما مشغول به فعالیت می باشند. حقوقی که ما برای ایشان در نظر گرفته و ماهانه پرداخت می کنیم ..... تومان است. لازم به ذکر است که بگویم زمان شروع فعالیت وی نزد ما از تاریخ ..... است که از آن موقع تا به اکنون این همکاری بین ما ادامه دارد. علاوه بر این باید بگویم که ایشان به صورت رسمی/قراردادی نزد ما فعالیت می کنند. با سپاس.

********************

ضمن درود و احترام خدمت کنسولگری سفارت کشور ..... در کشور ایران بنده ..... مدیر ..... هستم و در این نامه تایید میکنم که جناب آقای/سرکار خانم ..... نزد ما مشغول به کار هستند. حقوق دریافتی ایشان ..... تومان است و از تاریخ ..... نزد ما آمده و شروع به کار کرده اند. تقاضا می شود که با درخواست ایشان که مسافرت است موافقت به عمل آورد. ایشان از تاریخ ..... تا ..... از مجموعه ما مرخصی گرفته و در تاریخ ..... که اتمام مرخصی شان است به سر کار بر خواهند گشت.

********************

ضمن سلام و احترام. این نامه را به مسئول مربوطه در کنسولگری سفارت کشور ..... در ایران می نویسم. کارمند بنده جناب آقای ...../سرکار خانم ..... قصد ..... را دارند. بنده تایید میکنم که ایشان به شماره پاسپورت ..... از تاریخ ..... به مجموعه ما وارد شده و در سِمَت شغلی ..... فعالیت می کنند. حقوقی که ما برایشان در نظر گرفته و به صورت ماهیانه به وی پرداخت می کنیم ..... تومان است. ایشان قصد ..... را دارند و به همین جهت در این نامه به ضمانت مهر و امضای بنده تایید می گردد که نزد ما فعالیت می کنند.

********************

ضمن سلام و درود من ..... مدیر ..... هستم و خاطرنشان می شوم که جناب آقای/سرکار خانم ..... از همکاران بنده در مجموعه ما هستند و ما افتخار همکاری با ایشان را از تاریخ ..... داریم. این نامه گواهی اشتغال به کار است و خدمت کنسولگری سفارت کشور ..... در کشور ایران نوشته می گردد. لطفا با تقاضای آقای/سرکار خانم ..... که ..... است موافقت به عمل آورده و ایشان را در مسئله ای که مد نظر دارند یاری نمایید. اطلاعات کاری ایشان به این شرح است که حقوقی که از ما دریافت می کنند ..... تومان است و نزد ما به با سِمَت شغلی ..... کار می کنند.

********************

ضمن سلام و احترام به کنسولگری سفارت ..... در کشور ایران خواستم گواهی دهم که جناب آقای/سرکار خانم ..... به شماره پاسپورت ..... از مدت ..... به عنوان همکار ..... در مجموعه ما مشغول به کار هستند. بنده به عنوان مدیر/مسئول/رئیس ایشان و به ضمانت مهر و امضایی که در همین برگه موجود است این مسئله را تایید می نمایم و از شما تقاضا دارم که با درخواست وی که ..... است موافقت کنید. خاطر نشان می شوم که آقای/سرکار خانم ..... از تاریخ ..... به مجموعه ما آمده و با میزان حقوق دریافتی ..... تومان با ما به صورت ماهیانه همکاری شان را ادامه می دهند. سمت شغلی وی در مجموعه ما نیز ..... می باشد.

متن درخواست گواهی اشتغال به کار برای سفارت

ضمن سلام و احترام به مدیریت محترم مجموعه .....، بنده ..... هستم و در مجموعه شما به عنوان ..... فعالیت می کنم. خواستم از خدمت تان درخواست کنم تا نامه ای به جهت گواهی اشتغال به کار به بنده برای کنسولگری سفارت ..... بنویسید. بنده قصد ..... را دارم و به همین جهت سفارت این کشور از من درخواست کرده تا گواهی اشتغال به کار از سوی شما به ایشان تحویل دهم. ممنون میشوم که با ارائه اطلاعات کاری بنده در این گواهی، این مسئله را تایید کرده تا من به عرض شان برسانم و مسئله ای که برایم به وجود آمده را برطرف کنم. با تشکر.

********************

جناب آقای ..... رئیس/مدیر/مسئول بخش ..... محترم من ..... هستم و نزد شما به عنوان ..... مشغول به کار می باشم. مدتیست که تصمیم به ..... دارم و برای همین نیاز بود تا به سفارت کشور ..... مراجعه کنم. اما وقتی که به آنجا مراجعه کرده و درخواست خویش را مطرح نمودم، از من گواهی اشتغال به کار خواستند. به همین جهت این نامه را خدمت شریف تان می نویسم تا هر چه سریعتر نامه ای با مضمون گواهی اشتغال به کار برای سفارت ..... در کشور ایران بنویسید تا من بتوانم مشکل خود را برطرف کنم. متشکرم.

********************

با سلام. آقای ..... من ..... هستم و درخواست خویش را به صورت مختصر خدمتتان عارض می شوم تا وقت شریف تان گرفته نشود. بنده به جهت ..... به کنسولگری سفارت ..... در ایران مراجعه کردم و مسئول مربوطه برای این موضوع از من درخواست گواهی اشتغال به کار کرد. ممنون میشوم که این گواهی را به بنده بدهید تا با ارائه آن بتوانم مشکل به وجود امده ام را برطرف کنم. متشکرم.

********************

ضمن سلام و احترام به ..... بنده ..... هستم و از تاریخ ..... نزد شما مشغول به کار می باشم. مدتیست که تصمیم به ..... در کشور ..... گرفته ام و به همین جهت نیاز به گواهی اشتغال به کار دارم تا بتوانم به سفارت این کشور مراجعه نموده و درخواست خود را در همین زمینه ای که خدمتتان عارض شدم مطرح نمایم. ممنون میشوم که این گواهی را به بنده بدهید تا بتوانم در سریع ترین زمان ممکن نسبت به انجام کاری که مد نظر دارم اقدام نمایم. با تشکر.

********************

با نهایت احترام خدمت آقای/خانم ...... من ..... هستم. بنده می خواهم از مرخصی خویش استفاده نموده و به مسافرت به کشور ..... بروم. منتهی برای این مسئله سفارت این کشور از من درخواست گواهی اشتغال به کار کرده است که به همین جهت خدمت تان این نامه را نوشتم که این مسئله را تایید و گواهی نموده و به بنده در این مسئله یاری رسانید. ممنون میشوم که در اسرع وقت و در سریع ترین زمان ممکن این گواهی را صادر کنید چرا که به دلیل ..... نمی توان بیشتر از مدتی صبر نمود. متشکرم.

********************

جناب آقای .....، با سلام. بنده در سِمَت شغلی ..... در بخش ..... مجموعه شما فعالیت می کنم و درخواستی از حضورتان دارم که ممنون میشوم این درخواست را رفع نمایید. بنده به سفارت ..... به قصد ..... مراجعه کردم و این سفارت برای اینکه کار من را راه انداخته و مشکلم را رفع نماید به گواهی اشتغال به کار از سوی شما نیاز دارد. حال از شما میخواهم که این گواهی را صادر نموده و در آن تمام نکات لازمه که نیاز است سفارت این کشور در این زمینه بداند را مطرح نمایید. با نهایت احترام.

********************

ضمن عرض سلام و خدا قوت در ابتدای امر از شما بابت تلاشی که برای مجموعه و رشد و پیشرفت آن می کنید متشکرم و در وهله دوم درخواستی از شما داشتم که ممنون می شوم به درخواستم پاسخ دهید. بنده نیاز به گواهی اشتغال به کار برای سفارت ..... را دارم. مقصود بنده از دریافت این گواهی ..... است و به همین جهت هم بود که این سفارت این گواه و تایید را از سوی شما نیاز داشت تا بتواند به من در این مسئله کمک نماید. ممنون میشوم که این گواهی را به من در سریعترین زمان ممکن تحویل دهید. متشکرم.

********************

ضمن عرض سلام و خدا قوت. جناب آقای ..... در ابتدای امر می خواهم خرسندی و رضایت خود را از اینکه مدت ها نزد شما مشغول به کار بوده ام اعلام نمایم و در گام بعد از شما درخواست میکنم تا نامه ای به کنسولگری سفارت کشور ..... با مضمون گواهی اشتغال به کار برای بنده بنویسید و در آن اطلاعات کاری لازمه که نیاز است تا سفارت آنها را بداند که کار مرا راه بیندازد اعلام کنید. متشکرم.

********************

با سلام خدمت جناب آقای/سرکار خانم ...... به این جهت این نامه را خدمتتان نوشتم که از شما درخواست کنم نامه ای با عنوان گواهی اشتغال به کار برای من به قصد سفارت ..... بدهید. من قصد ..... را دارم و می خواهم در اسرع وقت نسبت به انجام این کار اقدام نمایم. همانطور که میدانید برای انجام چنین کارهایی هم اقدامات اداری بسیاری می بایست انجام داد که یکی از همین اقدامات همین درخواست گواهی اشتغال به کار از سوی شماست. ممنون می شوم هر آنچه لازم است را در این گواهی مطرح نمایید تا به کنسولگری سفارت این کشور ارائه نمایم. متشکرم.

********************

ضمن سلام خدمت آقای/خانم ..... بنده ..... هستم. مدتیست که با شما شروع به همکاری نموده ام و در این زمان مسئله ای برای بنده در زمینه ..... به وجود آمد که نیاز بود به سفارت کشور ..... مراجعه کنم. به آنجا که رفتم از من برای این موضوع درخواست گواهی اشتغال به کار کردند و به همین منظور این نامه را خدمتتان می نویسم تا درخواست کنم گواهی ای با همین مضمون به بنده ارائه کنید تا بتوانم مسئله به وجود آمده را برطرف نمایم. متشکرم.


مطلب قدیمی تر :

فرم گواهی اشتغال به کار برای سفارت + دانلود رایگان


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...