نمونه متن برای صدور دسته چک

متن درخواست باید مانند هر نامه و مکتوب اداری دیگری تا حد مقدور خلاصه بوده و بتواند موضوع مورد نظرتان را با استفاده از شیواترین و گیراترین کلمات بیان کند. بدین منظور در این مطلب سعی کرده ایم تا مجموعه ای مشتمل بر بهترین نمونه متن برای صدور دسته چک را برایتان در نظر بگیریم که می تواند شما را در این زمینه یاری دهد.

 بدون شک زمانی که به منظور افتتاح حساب جاری به بانک های مختلف مراجعه می کنید و به هر دلیلی قصد افتتاح حساب دارید یکی از اهدافی که در این زمینه دنبال می کنید صدور دسته چک می باشد. دسته چک مشتمل بر تعدادی برگ اعتباری با ذکر مشخصات صاحب حساب و امضای معتبر وی می باشد که در سررسید مشخص صادر و مبلغ تعیین شده در وجه حامل یا فرد پرداخت می شود. 

در زمان درخواست برای دسته چک لازم است تا فرد درخواستی را به بانک تحویل دهید. متن درخواست باید مانند هر نامه و مکتوب اداری دیگری تا حد مقدور خلاصه بوده و بتواند موضوع مورد نظرتان را با استفاده از شیواترین و گیراترین کلمات بیان کند. 

بدین منظور در این مطلب سعی کرده ایم تا مجموعه ای مشتمل بر بهترین نمونه متن برای صدور دسته چک را برایتان در نظر بگیریم که می تواند شما را در این زمینه یاری دهد. البته قبل از آن بهتر است نکاتی را در زمینه نمونه متن های ارائه شده در زمینه صدور چک ارائه نماییم که شما با رعایت این نکات  قادر خواهید بود خودتان به راحتی درخواست مناسبی را بدین منظور به رشته تحریر در آورید.

نکاتی که باید در متن درخواست دسته چک رعایت کنید

_ درخواست یا نامه ای که شما برای صدور دسته چک یا هر نوع تقاضای دیگری که از بانک های مختلف دارید لازم است تا به نوعی نوشته شود که بتواند مطلب مورد نظرتان را در کمترین زمان ممکن بیان کند. بنابراین توجه داشته باشید که به دلیل تردد و حضور افراد متعددی که در بانک ها حضور دارند لازم است تا نهایت اختصار در درخواست های اداری رعایت گردد.

_  شیوایی متن درخواست و کلمات مودبانه یکی دیگر از مواردی است که باید در درخواست صدور دسته چک و هر درخواست دیگری که از بانک متبوع دارید رعایت شود.

_  درخواست کننده باید با متن و درخواست های اداری آشنا بوده و بتواند موضوع مورد نظر خود را در درخواستی که به بانک ارائه می دهد مطرح نماید تا سیر اداری و اقدام آن در مدت زمان کمتری طی شود.

 _ حتی المقدور درخواست مورد نظر در یک برگ تمیز و تایپ شده ارائه شود. متن هایی که غالبا با خط درخواست کننده می باشند گاه دچار پارگی یا غلط نویسی هستند که چندان خوشایند نیست.

_  از زبان فارسی رایج که در نوشتار استفاده می شود استفاده کنید و از به کاربردن واژه های نامانوس و برگرفته از سایر زبان های خارجی خودداری نمایید.  

_  در صورت عدم آشنایی با درخواست نویسی از سایر افرادی که در این زمینه تجربه دارند و دفاتر حقوقی که در زمینه تنظیم درخواست های مختلف تبحر دارند کمک بگیرید.

_  مطمئنا شما با رعایت موارد فوق می توانید درخواست خودتان را به بهترین شیوه نگارش کنید. به منظور آشنایی بیشتر شما با متن درخواست صدور دسته چک پیشنهاد میکنیم حتما تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید و به نحوه نگارش و تنظیم متن های مورد نظر توجه کنید یا یکی از این متن ها را انتخاب نموده و با پرکردن جاهای خالی به بانک مربوطه تحویل دهید.

  نکته

   صرف ارائه درخواست دسته چک نمی تواند به اخذ دسته چک مربوطه منجر شود  و بدین منظور لازم است تا بانک فرد درخواست کننده و مدارک شناسایی مرتبط را دریافت و سپس نسبت به صدور یا عدم صدور چک تصمیم مقتضی صورت گیرد.

  نمونه متن درخواست دسته چک  1

  بسمی تعالی

  ریاست محترم بانک------------------------ شعبه -------------------------

  با سلام و احترام

  به استحضار عالی میرساند اینجانب ---------------------- فرزند ------------------- دارای کد ملی ------------------ ساکن -------------------- دارنده حساب جاری شماره --------------------- که در صنف/ اداره--------------------- مشغول به کار می باشم هم اکنون به دلیل نیاز درخواست صدور دسته چک از آن شعبه را دارم. امیدوارم با توجه به ضرورت امر دستور فرمایید تا اقدامات لازم در این زمینه مبذول گردد.  

   با تشکر...................................................

  نمونه متن درخواست دسته چک -2

  بسمی تعالی

  ریاست محترم بانک----------------------- شعبه--------------------

  سلام علیکم

  با احترام اینجانب----------------------------- فرزند ----------------  کارت ملی شماره --------------  ساکن ---------------------- و دارنده شماره حساب----------------------------- به دلیل نیاز به دسته چک تقاضای صدور دسته چک مربوطه را از آن شعبه دارم. خواهشمند است اقدامات لازم را در این زمینه مبذول فرمایید که موجب امتنان است.

  با تشکر----------------------------------

  نمونه درخواست صدور دسته چک-3

  بسمی تعالی

  ریاست محترم بانک-------------------------------- شعبه----------------------------------

  با سلام و احترام

  به استحضار عالی میرساند اینجانب---------------------فرزند---------------- دارای کدملی ---------------- ساکن ---------------- و دارنده حساب جاری شماره ------------------------ تقاضای صدور دسته چک را از آن شعبه محترم دارم. خواهشمند است امر به اقدام فرمایید که موجب امتنان است.

   با تشکر ------------------------------------

  نمونه درخواست صدور دسته چک -4

  بسمی تعالی

  ریاست محترم بانک ----------------------- شعبه ------------------------------

  سلام علیکم

  با تقدیم احترام و درود به استحضار میرساند اینجانب -------------------------- فرزند ---------------- کارت ملی به شماره ------------------- ساکن ----------- دارنده حساب جاری  ---------------------- جهت امور مالی خویش نیازمند صدور دسته چک می باشم. خواهشمند است اینجانب را در این زمینه یاری گر باشید. پیشاپیش از بذل عنایت و مساعدت آن مقام نهایت تقدیر و تشکر را دارم.

                                                      

   با تشکر------------------------

  نمونه درخواست صدور دسته چک-5

  بسمی تعالی

  ریاست محترم بانک ------------شعبه ---------------

  با سلام

  احتراما اینجانب ---------------- فرزند ---------------- دارنده کد ملی ----------------------- ساکن ---------------- و دارنده شماره حساب --------------------- که حقوق اینجانب به آن شعبه منتقل گردیده است هم اکنون به دلیل نیاز مبرم تقاضای صدور دسته چک را از آن شعبه محترم دارم.

     با تشکر  ------------------------

  نمونه درخواست صدور دسته چک- 6

  بسمی تعالی

  ریاست محترم بانک---------------------شعبه --------------------

  سلام علیکم

  با سلام و تقدیم احترام به استحضار آن مقام میرساند که اینجانب ------------------------ فرزند-------------- دارنده کد ملی ------------------------ ساکن----------------------- و دارنده  حساب جاری شماره -------------------  که از صنف --------------------- می باشم خواهشمند است با توجه به نیاز مبرم به صدور دسته چک جهت امور مالی خود نسبت به اخذ دسته چک مربوطه یاری گر اینجانب باشید.

  با تشکر --------------------------------------

  نمونه درخواست صدور دسته چک- 7

  بسمی تعالی

  ریاست محترم بانک----------------شعبه------------------

  سلام علیکم

  ریاست محترم بانک --------------------------------- شعبه -----------------------

  سلام علیکم

  موجب درخواست اینجانب ------------------------ فرزند ----------------------- دارای کد ملی --------------- ساکن ------------------- دارنده حساب جاری  شماره --------------------------- نرد آن بانک درخواست صدور دسته چک را از آن شعبه محترم دارم. امیدوارم با توجه به نیاز مبرم دستور فرمایید تا اقدامات لازم در این زمینه انجام گیرد که از هر لحاظ موجب امتنان است.

      با تشکر  ---------------------------------

  نمونه درخواست صدور دسته چک- 8

  بسمی تعالی

  ریاست محترم بانک ---------------------------------- شعبه -----------------------------

  ضمن عرض سلام و درود به استحضار میرساند اینجانب ------------------------- فرزند ---------------- دارای کد ملی ----------------- ساکن ----------------- دارنده حساب جاری  شماره ------------------------------ نزد آن بانک به دلیل نیاز به اخذ دسته چک جهت امور مالی خواهشمند است دستور فرمایید تا نسبت به صدور دسته چک نزد آن بانک کارسازی لازم صورت گیرد.

   با تشکر-----------------------------------------

  نمونه درخواست صدور دسته چک-9

  بسمی تعالی

  ریاست محترم بانک ---------------------- شعبه ------------------

  سلام علیکم

  با درود به استحضار میرساند اینجانب ------------------------ فرزند -------------------- دارای کارت ملی شماره ------------------------- و دارنده حساب جاری شماره -------------------------- که از مشتریان فعال بانک متبوع می باشم و در صنف --------------------- مشغول به کار می باشم به منظور تسهیل در پرداخت های خویش نیازمند صدور دسته چک می باشم. خواهشمندم با عنایت به شرایط موجود دستور فرمایید تا دسته چک به نام اینجانب نزد آن بانک صادر گردد که موجب امتنان است.

   و من الله توفیق

  محل امضا یا اثر انگشت

  نمونه درخواست صدور دسته چک-10

  بسمی تعالی

  ریاست محترم بانک ……………………. شعبه ………………..

  سلام علیکم

  به استحضار عالی میرساند اینجانب ……………………………………. فرزند ……………… با شماره ملی ……………………….. و شماره شناسنامه ………………………….. صادره از ………………..، با توجه به اینکه به شغل …………………………………….. مشغول بوده و  جهت امور مالی خود نیازمند دسته چک بوده و  لذا از آن مقام محترم  تقاضای افتتاح حساب جاری و دریافت دسته چک از شعبه مذکور را دارم. خواهشمند است  اینجانب را در دریافت دسته چک و پیشبرد اهدف مالی خویش یاری گر باشید. پیشاپیش از بذل عنایت آن مقام و کلیه کارکنان دلسوز نهایت تشکر و امتنان را دارم.

  با تشکر  ----------------------------------

  نمونه درخواست صدور دسته چک- 11

  بسمی تعالی

  ریاست محترم بانک --------------- شعبه --------------------------

  با سلام

   اینجانب -------------------- فرزند ------------------- کد ملی ------------------ ساکن ------------------  در صنف --------------------- مشغول به کار بوده و هم اکنون با توجه به ضرورت استفاده از دسته چک بانک متبوع تقاضای صدور دسته چک را به نام خود دارم. خواهشمندم با توجه به نیاز اینجانب به استفاده از دسته چک در فعالیت های مالی و پرداخت هزینه های جاری امر به تسریع در این زمینه نمایند که موجب امتنان است.

  با تشکر ---------------------

  نمونه درخواست صدور دسته چک- 12

  بسمی تعالی

  ریاست محترم بانک ----------------------- شعبه -------------------

  با سلام و تقدیم احترام و ارادت

  به استحضار آن مقام می رساند اینجانب ------------------- فرزند ------------------ ساکن ----------------دارای کد ملی ---------------- و حساب جاری شماره ------------------- درخواست صدور دسته چک به نام خود را دارم. مستحضر هستید که به منظور سرعت بخشیدن به روند پرداخت های مالی داشتن دسته چک از جمله ضرورت های این کار است. لذا با عنایت به نیاز اینجانب به اخذ دسته چک متمنی است یاری گر بنده در این زمینه باشید.

  با تشکر ---------------------

  نمونه درخواست صدور دسته چک 13

  بسمی تعالی

  ریاست محترم بانک ----------------------------شعبه ------------------------

  سلام علیکم

  به استحضار عالی میرساند اینجانب----------------------- فرزند---------------دارای کد ملی -------------------------- ساکن -------------------- هم اکنون در صنف -------------------اشتغال داشته و به دلیل نیاز مبرم به داشتن دسته چک تقاضای افتتاح حساب جاری نزد آن شعبه و نیز صدور دسته چک را دارم. قبلا از همکاری شما نهایت تقدیر و تشکر را دارم.

  با تشکر ----------------------------

  تهیه کننده : توپ تاپ

  هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...