متن درباره دنیا دار مکافات است

دنیا دار مکافات است. پس از مکافات عمل غافل نشو ای دوست. بدان و آگاه باش که هر چه در این دنیا از اعمال زشت و پلید از روی زرنگی یا هر چیز دیگری انجام بدهی؛ سرانجام روزی خواهی دید که به سزای اعمال زشت و پلید خود خواهی رسید. پس بایستی پیش از رسیدن به چنین جایگاهی دست از کارهای زشت و پلید خود برداری.

*******************************

آی آدم ها بدانید که دنیا دار مکافات است. همیشه دنیا به همین منوال نمی ماند. آن روی سکه را هم خواهید دید. زمان به خوبی به شما نشان خواهد داد که حق چگونه به حقدار خواهد رسید. مراقب اعمال و کارهای خود باشید.

*******************************

دنیا دو روز است و این دو روز هم روز به روز می گذرد و می روند. آن چه مهم است گذر ایام نیست؛ بلکه ذکر این مسئله است که در این دو روز زندگی به گونه زندگی کنیم که دل کسی را آزار نرسانیم. دنیا دار مکافات است. گهی زین به پشت و گهی پشت به زین است. پس باید در گذر محدود زندگی خود به خوبی بهره برد.

*******************************

کاش آدم ها بدانند که یک روزی بالاخره می آید که جواب اعمال و کارهای خود را روی زمین می بینند. پس باید مراقب کارهای خود باشند و از حرف ها و کارهای خود بترسند. چرا که روزی پشیمان و نادم سزای اعمال خود را خواهند دید.

*******************************

زمان به خوبی به شما می فهماند که دنیا دار مکافات است دقیقا یعنی چی؟ اگر امروز خیال می کنید که شما قدرتمند هستید و می توانید به هر کسی زور بگویید؛ به خاطر داشته باشید که زمان جوری شما را به زمین می کوبد و جایی یقه شما را می گیرد که خودتان هم روزی خیال آن را نمی کردید. پس به امروزتان فکر نکنید. به یاد روزی افتید که زمان زندگی شما را متوقف می کند.

*******************************

بترسید از روزی که در انتظار شماست. روزی که ضعیف، قوی شود و قوی به خاک سیاه کشیده شود. خیال نکنید که با زور و بازوی خود می توانید دنیا را در تملک خود قرار دهید. به این فکر کنید که روزی دنیا بلایی سر شما می آورد که از کردار خود پشیمان می گردید.

*******************************

دنیا دار مکافات است. سکوتم پر فریاد است. آدم ها بدانید که دنیا همین گونه نمی ماند. گاهی باید قبل از اینکه دست به کار خطایی زد، به فکر عاقبت آن بود و به این فکر بود که روزی می رسد که سزای اعمال خود را خواهند دید.

*******************************

خیال نکنید که خیلی زرنگید. بساط زرنگی تان را برچینید. بدانید که روزی رسد که دنیا به گونه ای شما را خوار و ضعیف می کند که حاضرید به با التماس و تضرع به پای افرادی بیفتید که یک زمانی خیال می کردید که سر آن ها کلاه گذاشته اید؛ نه شما فقط ادعای زرنگی می کنید. سر خودتان کلاه گذاشته اید.

*******************************

دنیا دار مکافات است. از عاقبت عمل غافل نشو. چوب کارها و حرف های بد خود را خواهید خورد. کاش وقتی دست به این کارها می زدید، فکر آیند هم بودید.

*******************************

بابا چطور باید بگویم که دنیا دار مکافات است. با همدیگر مهربان باشیم شاید فردایی نباشد. چرا فکر می کنید که هر چقدر صدایتان را بالا ببرید؛ جذاب تر به نظر می آیید و می توانید به هر کسی دستور بدهید و حکمرانی کنید؟!!!

*******************************

دنیا دار مکافات است. آید روزی که به مجازات کارهایی برسید که کردید. پس خیال نکنید که هیچ گاه مجازات نخواهید شد.

*******************************

ببین فک نکن که طرف مقابلت ساده لوح و بی شیله پیله است؛ می توانی به راحتی از وی سوء استفاده کنی. مطمئن باش که روزی تاوان کارهای خود را خواهی دید. دست بالای دست بسیار است. اگر خیال می کنی که شما زرنگی؛ بدان که زرنگ تر از شما هم هست.

*******************************

 گاهی اوقات سکوت کردن به معنای پذیرش یا شکست خوردن نیست. بلکه برعکس باید ترسید از آن کسی که غم و غصه خود را به جان می خرد و سکوت می کند. سکوت در برابر دلی که شکسته شد و مرهمی برای درمان آن نبود. سکوت در برابر حقی که خورده شد و حقداری نبود. سکوت در برابر ضربه هایی که به آن وارد شد و محکمه ای نبود. آری باید ترسید و منتظر روز تقاص بود. دنیا دار مکافات است. بالاخره دیر یا زود این سکوت می شکند. آن موقع است که باید تاوان تمام بدهی های خود را بدهید.

*******************************

سوختم ولی سوخته شدنت را هم خواهم دید. خیال نکن که دل ما را شکستی و رفتی دیگر دست ما به شما نمی رسد. چوب خدا صدا ندارد. می آید روزی که به پایم بیفتی.

*******************************

هیچ گاه از افتادن کسی بر زمین و شکست وی خوشحال و خرسند نباش. این را بدان که یک روزی دنیا جوری تو را به زمین می کوبد که صدای فریاد آن به کسی می رسد که از لغزش وی خوشحال بودی. آن جاست که آرزو می کنی که ای کاش دنیا دهان باز می کرد و شما را درون خود جای می داد تا روزی نبینید که چنین کسی بالای سر شماست و خوار شدن شما را تماشا می کند. آری دنیا دار مکافات است. همان طور که روزی زور می گویی؛ باید انتظار داشته باشی که روزی ام زور دنیا به تو می رسد و تو را زمین گیر می کند.

*******************************

ناگفته های بسیار دارم ولی نمی خواهم شاید هم توانایی این را ندارم که همه آن را سر کسی خالی کنم که این بلا را سر من آورده است. ولی به خوبی می دانم که دنیا دار مکافات است و به گونه بلایی سر او می آورد که حتی در مخیله اش هم نمی گنجید. خواهیم دید دنیا دست کیست فلانی!!!!

*******************************

شاید به کرار دفعات بسیار زیادی شده است که ما از همسر یا دوست و آشنایان نزدیک خود مچ گیری کرده باشیم و سر آن ها را کلاه گذاشته باشیم یا به هر طریقی از آن ها أخاذی یا سوء استفاده نموده باشیم؛ شاید ما با استفاده از این حرف ها و کارها حس یک فاتح در میدان نبرد را داشته ایم؛ اما به طور کلی باید در نظر داشت که زندگی میدان نبرد و نبرد نیست که ما به دنبال برنده بودن باشیم. بلکه باید در نظر داشت که در زندگی باید به دنبال عزت نفس باشیم. چرا که دنیا دار مکافات است و یک روزی سر بزنگاه جوری یقه ما را می گیرد و به زمین می کوبد که حتی تصور آن را هم نمی کردیم.

*******************************

اگر ما آدم ها از آن روزی بترسیم که دیر یا زود فرا می رسد و در آن روز تمام حرف های پرتاب شده ما به سمت انسان های ضعیف و ساده لوح تبدیل به سنگ های سفت و سخت می شوند که توسط همان افراد به سمت ما پرتاب می شوند و بدانیم که دنیا دار مکافات است؛ همین خود باعث خواهد شد که دست از کارهای زشت خود برداریم.

*******************************

آرزویم این است که قبل از مرگم به این درک و شعور از زندگی برسم که این دنیایی که در آن زیست نمودیم؛ دار مکافات است و دیر یا زود به سزای اعمال کرده خود خواهیم رسید. چقدر خوب است که ما در همین دنیا به سزای اعمال خود برسیم تا پیش خداوند شرمگین نگردیم.

*******************************

کاش بدانی که شکستن یک قلب چقدر تاوان دارد. باید ترسید آری با تمام آن همه سبیل و هیکل مردانه ام باید ترسید از کسی که در این دنیا جزء خدا کسی را ندارد و تو که اسم خود را مَرد گذاشته ای با نامردی تمام قلب او را شکسته و آزرده خاطر ساخته ای. دنیا دار مکافات است. همان طور که امروز قلبی را شکسته ای؛ فردا سینه ات را از جای در می آورند. چنین روزی را به خاطر بسپار.

*******************************

بعضیا هستند که به راحتی آب خوردن روی زمین خدا فسق و فجور می کنند. غافل از آنکه خدایی هست که روزی تاوان رفتار و کردار آن ها را خواهد داد. آن ها تا سر یک نفر را به اصطلاح خودشان شیره می مالند، خیال می کنند که خیلی زرنگ تشریف دارند. ولی باید دانست که به این نمی گویند زرنگی؛ بلکه می گویند عین حماقت و جاه طلبی است. زرنگ بودن صفت مومنان پاک خداست که دست از پا خطا نمی کنند و خدا را همواره در رأس کار خویش قرار می دهند.

*******************************

اصلا نباید نگران این باشید که کسی آمد و روزی شما را ستاند و با مال و اموال شما و به اصطلاح زیرکی خود دست به مقامات بالا بزند؛ بلکه باید نگران حال روز آن باشید که روزی تمام آن مقامات و برج و بارو طوری روی سر او می ریزند و نابودش می کنند که حتی خود شما هم دلتان برای او می سوزد. آری این مردم دنیا دار مکافات است. آنقدر از سر و کول همدیگر بالا نرویم که با سر به روی زمین کوبیده و له شویم.

*******************************

بدون رودروایسی رک و پوست کنده باید اذعان داشت که هر بلایی که سر دیگران می آورید ردخور نداره که قطعا دو برابر آن سر شما می آید. پس بدان که همیشه قبل از آن که کاری خلاف عقل و شرع انجام دهی، به خودت فکر کنی که حاضری دو برابر آن سر خودت آید؟!!!!

*******************************

جهان را دو نیم تشکیل داده است: گهی پشت به زین و گهی زین به پشت است. روزی که وفق مراد توست و خیال می کنی که قافله را بردی؛ خوشحال نباش و روزی که بر علیه توست و حس می کنی که شکست خورده و کلاه سرت گذاشته اند هم غمگین نباش. در هر دو حالت در نظر داشته باش که خدایی هست و این جهان دار مکافات است. پس از مکافات عمل غافل نشو و خدای را در هر جا و مکانی در نظر بگیر تا زندگیت سر و شکلی خدایی به خود گیرد.

*******************************

دنیای امروزت را به آخرتت نفروش. جهانی در ورای آن هم هست که به سزای اعمال شنیع خود خواهی رسید. منتظر باش.

*******************************

آره این روزها هر کسی دست به هر کاری می زند و هر بلایی که می خواهد سر شما می آورد و سرآخر خیلی راحت می گویند که حلالم کن. نه این گونه نیست دنیا دار مکافات است. این دنیا که هیچ اگر حتی ما هم از شما بگذریم؛ خدا از شما نخواهد گذشت.

*******************************

واقعا جای بعضی از آدم ها در کتاب جغرافیا به عنوان پست ترین نقطه دنیا خالیست. به این دسته از آدم ها باید آموخت که دنیا دار مکافات است. آی آدم های پست می آید روزی که شما هم از کردار و رفتار خویش پشیمان شوید و زندگیتان به خاک سیاه کشیده شود.

*******************************

هر عملی یک عکس العمل هم دارد. اگر امروز با اعمال و رفتار خود دیگران را آزار می دهید و خیال می کنید که به همین ترتیب دفتر زندگی شما رقم خواهد خورد؛ سخت در اشتباه هستید. چرا که دنیا دار مکافات است. باید منتظر عکس العملی هم باشید. یا از جانب خود طرف مقابل یا از جانب خداوند باری تعالی. هر گونه که باشد؛ چوب عمل خود را خواهید خورد. مطمئن باشید.

*******************************

هرگز به فکر جبران بدی های دیگران نباشید که در حق شما کرده اند. در زندگی تا می توانید از حق خود دفاع کنید و به هیچ کس اجازه ورود به حریم شخصی خود ندهید. ولی در عین حال اگر به هر طریقی دیگران با رفتار و کردار و حرف و حدیث های خود شما را رنجیده خاطر ساختند؛ بدانید و آگاه باشید که خدایی هم هست که برای آن ها سنگ تمام بگذارد و چوب مجازان خود را خواهند خورد. پس دنیا دار مکافات است. بالاخره همه به سزای اعمال خود خواهند رسید. ای کاش در همین دنیا بتوانیم برای دیگران جبران مافات کنیم تا در چنگال مکافات الهی گرفتار نیاییم.

*******************************

کاش به فرزندان خود بیاموزیم که دنیایی که در آن زیست می کنند؛ دار مکافات است. اگر از همان کوچکی سنگ بنای آن را بچینیم و به آن ها این درس بزرگ را بدهیم که سرآخر روزی آن ها نامه اعمال خود را خواهند دید؛ پیش از خواندن نامه اعمال خود به فکر عاقبت آن خواهند افتاد و از انجام کارها و اعمال بد و پلید سر باز خواهند زد.

*******************************

تا می خواهی روی زمین جولان بده و به اعمال زشت و وقیح خود ادامه بده ولی بترس از آن روزی که به عینه درک خواهی کرد که چرا به تو گفته اند: دنیا دار مکافات است. آن جاست که دیگر مجالی برای پشیمانی و بازگشت به عقب نیست. پیش از آن که به چنین جایگاهی برسی؛ دست از اعمال زشت خود بردار. دلی را نشکن، حرمت دیگران را نگه دار و پیش از مرگت رضایت خاطر همگان را به جای آور که دنیا دار مکافات است. مبادا در سرای آخرت زمین گیر شوی.


دیگر مطالب پیشنهادی :

متن در مورد آدمهای خوب زندگی + عکس نوشته

عکس پروفایل خستم (2)

متن زیبا و کوتاه در مورد خسته شدن از زندگی


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...