مجموعه شعر درباره امامان برای کودکان

مجموعه شعر درباره امامان برای کودکان سعی کرده است تا حامل پیام های ارزنده ای از جانب معصومین و امامان والاقدر ما باشد. کسانی که از گناه و آلودگی این جهان و منیت  به دور بوده اند و همواره طریق سعادت و شادکامی را به انسانها یادآوری نموده اند. 

ما در این مجموعه سعی کرده ایم تا از زاویه دید کودکان نقش و اهمیت ائمه را مورد بررسی و تاکید قرار دهیم. فرموده ها و فراز و نشیب های زندگی این بزرگواران بدون شک می تواند الگوی مناسبی برای زندگی متشنج و آشفته امروز باشد. 

در جهانی که به نام پیشرفت و تکنولوژی به تدریج ارزش های اصیل انسانی رو به فراموشی می رود و اصول تصنعی و ساختگی جای آن را می گیرد وظیفه هنر و ادبیات کاملا مشخص است. ما داعیه این را نداریم که از طریق مجموعه شعر درباره امامان برای کودکان سعی کرده ایم تا به جنگ و ستیزه با دنیای مدرن بپردازیم  بلکه برعکس قصد داریم تا با تداعی رفتارها و جلوه های حضور این بزرگواران در زندگی و در کنار خودمان بار دیگر ارزش های مذهبی و آیینی را یادآوری کنیم.

نقش تذکر دهنده و الهام بخش این بزرگواران بدون شک می تواند ناجی زندگی ما بر روی این کشتی طوفان زده باشد. جهانی که ما در آن زندگی می کنیم سرشار از شادی و دشواری است. بنابراین شعر درباره امامان برای کودکان قصد دارد تا با اشاره به زیبایی های این جهان و حضور ملموس ائمه و رفتارهایشان و فرموده هایشان در زندگی ما یک نوع جهت دهی معقول و پسندیده را برای خواننده فراهم نماید. 

در بستر اخلاقیات است که کمال معنوی انسان نیز رشد و نمو می یابد و از همین رو می توان مجموعه شعر درباره امامان برای کودکان را یک مجموعه زیبا و جذاب برای درک بیشتر نقش ائمه در تطهیر روح و روان ما پنداشت.

مجموعه شعر درباره امامان برای کودکان را بهتر بشناسیم

مجموعه شعر درباره امامان برای کودکان به دلیل نوع خواننده و طیف وسیعی از کودکان که با این اشعار سروکار دارند لازم است تا ذائقه و سلیقه های مختلف خوانندگان را در این رده های سنی در نظر گرفته  و با توجه به این گرایشات اشعار مورد نظر سروده شوند. یعنی چارچوب های شعری بر اساس برداشت و زبان خاص کودکان تنظیم شده است.

از همین رو با رعایت ایجاز در اشعار و پرهیز از تکرار و عدم پرداخت به مواردی که تا پیش از این بارها به آنها اشاره شده است از دیدگاه دیگری و با شناختی متفاوت زندگی امامان و نقش آنها مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.

سعی کرده ایم تا از برکت وجود حضرت علی(ع) این اشعار رنگ و بوی  خاصی بگیرد و تا آنجا که در توان شاعر می گنجد به هر یک از امامان اشاره ای داشته باشد تا کودکان از این طریق با آنها نیز بیشتر آشنا شوند. شعر مجال اندیشه و تحقیق است. شعر صرفا کارکردهای زبانی ندارد و می تواند انتقال دهنده مفاهیم ثقیل و چالش برانگیز در زندگی بشر باشد.

ما در مجموعه  شعر درباره امامان برای کودکان سعی کرده ایم  تا سوالاتی را که شاید در ذهن کودکان در مورد زندگی ائمه وجود دارد نیز پاسخگو باشیم. یعنی شعر در واقع از هدفمندی و ضابطه های خاصی در این زمینه برخوردار می باشد. از شما دعوت می کنیم که مجموعه شعر درباره امامان برای کودکان را تا پایان بخوانید و حتما این مجموعه را به دوستداران و علاقه مندان شعر نیز معرفی کنید. قطعا هدف ما رغبت و درک بیشتر این موضوع بوده و امیدواریم توانسته باشیم رضایت شما را در این زمینه جلب کنیم.

شعر کودکانه درباره امامان

شعر درباره امامان برای کودکان به نام علی بیاید(1)

ماه بتابد

و بهشت باشد

و علی بیاید

و جهان از خواب غفلت

بیدار شود

آن زمان ضریحش

بوی گلاب گیرد

و نسیم مداوم بر زمین

گرم و تفتیده

بیاید

رد پاهایش در غروب

نمی ماند

او سپیده دمان

از اشک یتیمی

بیدار می شود

و شامگاهان

با هق هق تلخی

سر بر بالین

می گذارد

جهان به خود ندیده است

این مردی

که اسطوره را باید

با وجود او دوباره

تعریف کرد

مردی که

قوانین عالم را با

او دوباره باید

عوض کرد

 و چیز دیگری

نوشت

شعر درباره امامان برای کودکان به نام علی بیاید(2)

مردی که یاسا

و

بربریت را از هم

می درد

و قانون گل

و محبت را جانشین

 آن می کند

او علی است

او بالاتر از تپه ها

فراتر از کوههای گردن کش

او آسمان محبت و

 وداد است

 او علی است

مهربان با کودکان

دستگیر یتیمان

نان بر سفره مستمندان

عطر عشق و حضور

در جهان بی سامان

آری، او

علی است

او کلید دار

بهشت خداوند

است

او

یل یگانه میدان توحید

است

او مبارز حق است

باطل از او نومید است

این علی است

جهان از بهر او

مسخر است

جهان با حضور او

معنایی دیگر است

چه خوش باشد

او باشد

بهشت باشد

و سپیده دمان صدای گام هایش

در کوچه های شهر بی کس

شهر خاموش بپیچد

آری، او

علی است

شعر درباره امامان برای کودکان به نام سلسله ای از یاقوت

ای علی رهبر احرار

جان

دستگیر یتیم درون

ای که

ظلمت جهان را شکافته و

ظلم از نام  تو زبون

ای حیدر کرار ما

نام تو

ذکر هر لیل

و نهار ما

مرهم زخم

و دل افگار ما

ای علی ای جلوه حق

در قلب بیدار ما

لشگر غم

از ذکر تو متواری شده

جز تو چه گویم

که ندارم رهی

ای علی

ای همه غایت

درخت دین را بالنده

و سهی

من چه گویم تو را

جز تو ندارم رهی

ای علی ای

هر چه جهان را

در مقام تو خسی

در نظرت نیست جهان

 را جز این مایه بسی

شعر درباره امامان برای کودکان به نام داستان های امامان (1)

بیراهه ها را بشناس

فرزندم

حسین(ع)

فرزند علی(ع)

و طریق حق بود

ظلم را شکافنده و

حق را مقصد بود

این حسین فرزند

آن دخت مکرم

فاطمه(س)

 عشق علی (ع) و

ولای حق بود

دستش به بیعت

با کوفیان

بلند شد

سر نهاد در راه

ایمان و

مأمنش

حق بود

این حسین (ع) فرزند عدالت

بود

مادرش فاطمه (س) دخت شجاعت

بود

میوه ای از طوبای جاوید اسلام

پیرو جد رشیدش حضرت محمد(ص)

آورنده داد و رسالت بود

امروز جهان

مکمن کین

است فرزندم

این طعنه و حسادت

نه از سر عادت بود

همه از ظلم و

خیرگی نالند

جهان را یک علی(ع)

و یک حسین (ع)

بس بود

آری، این معنای حق

بود

شعر درباره امامان برای کودکان به نام داستان امامان(2)

کامل دین

و صبور حق

دوستدار ضعیفان

و مظلوم در

دنیای هزار رنگ

مجتبی بود لقبش

این امام بزرگ

این امام برادر حسین(ع)

و خود نامش حسن (ع) بود

وجهه حقیقت داشت

و در لیاقت لب مطلب

بود

او حسن بود

او حاضر و ناظر بر جهان

بی کیشان و

 بد مسلک بود

شهید شد چون

برادر

به ظلم عدوی خود

به سم فتنه

به بهشت شهادت

رسید

خونش با خون برادر در

هم پیوست و چون

نیل بر

دودکامان تاریخ همواره

 می خروشد

این حسن

حُسن محمدی

داشت

و قائم بر

این باور بود

که جهان از

ماجرای نفس

خالی خواهد شد

البت

اگر حق و حقیقت

جایگاهش سریر اکبر بود

شعر درباره امامان برای کودکان به نام داستان امامان(3)

زینت دهنده دین مبین

مناجاتش بهر دین

او کسی نیست جز

امام زین العابدین(س)

از پدر رمز صبوری آموخت

از نیایش

لبخند و رنج را

با خود داشت

بزرگی اش اما

اقیانوسی بود

که ماهیان سبوع

را در خود فرو می بلعید

او سر پدر را

بر نیزه دیده

او قرآن ها را پاره دیده

حرمت حق را

بشکسته دیده

در جهان بی ستاره

او بزرگترین

آسمان و برترین

ستاره

و اختر بود

تابناک از سرود

و زلال از مناجات با حضرت حق

او از

حقارت این جهان بسی فراتر

و برتر بود

زین العابدین

تنش به رنج و بیماری

می سوخت

بر دلش رنج ها سنگینی می کرد

گویی ثقل جهان بر دوش هایش

و تمام پلشتی ها گرداگردش

شناور بود

این اقیانوس صبر و رنج

امام سجاد(ع)

فرزند دوران های انسان ساز

فرزند دین و حقیقت و باور بود

دست خداوند در این مسیر

همواره او را

یار و

یاور بود

شعر درباره امامان برای کودکان به نام داستان امامان (4)

بشنو ای فرزند از

شکافنده علوم

از افتخار دین

امام باقر(ع)

که از علم کس ندارد بر وی رجحان

این امام همام و

دوستدار اسلام و ایمان

در حیات خود

هر چه اندوخت از علم بود

 زندگی را وقف علم کرد

به دیگران آموخت که

اگر لازم باشد

باید زیر تیغ رفت

و از باطل دور شد

آسمان تیره

از ظلمت به نور حق

روشن است

این که باقر(ع)

با هر خردمندی

یاور است

یعنی از علم

جهان چون

بهار و روضه رضوان

و گلشن است

این امام که از دو سو

به حقیقت متصل بود

اهل فضل

و اهل درک

و اعتقادش روشن است

این طریق باقر(ع)

است و حقیقت روشن

است

نزد باقر هر ناممکنی

ممکن و

هر تیرگی فرجامش این است

روشن است

شعر درباره امامان برای کودکان به نام داستان امامان(5)

پنجمین امام جان

حضرت جعفر صادق(ع)

عالم بی مثال

خردمندی

یگانه چون نگینی در

بحر جهان بود

او  بر روزق بی بادبان

بر اندیشه

 بر علم

و بر قله های دور از تصرف

ناشناس و نایاب این

ارض مدور

یک خردمند بی تاب

درک هستی

خداوند است

او اما صادق(ع)

راست گفتار و

اهل حدیث و

پند است

او امام پنجم است

چون ماه پنجم در آسمان

درخشیدن گرفته است

و از تلالو آن

جهان منور و

درخشان و بدون

 هر قید و بند

است

چشم حسودان کور باد

این دشمنان روشنی

این زادگان ظلمت

و اهل و تبار دشمنی

او به سم عدوی خود

جام شهادت نوش کرد

جهان را در سوگ خود

شعر درباره امامان برای کودکان به نام داستان امامان(8)

این فرو برنده خشم و

امیر اهل حق

موسی کاظم (ع)

امام هفتم

شیعیان

این شعشع نورانی و

این پادشه علم و صفا

این کاظم(ع)

و باب رضا (ع)

این ارج و ارزش را

بها

این یگانه مرجع صبر و ضمیر

این امام بی نظیر و

مقتدای اهل حق

این کاظم (س) است

دیگری از سراج ذوالنور

حق ماوا گرفته

آهوان

و بی پناهان

در سایه اش ماوا گرفته

حق غریب است و

به دوشش می کشد این مرد

بی همتا

یک جهان علم و ورع

یک کهکشان لبخند و صبر

 در دلش

ماوا گرفته

او رضای ما

بارگاهش انور

است این نور

جاوید

مشهدش

مفتخر است

این رضای برتر به نام

و خود زلال چشمه

و هر ابهر است

این رضای من

رضای ما رضای

هر ایرانی است

این رضا نام

و رضا جان

و رضای بی مثال

این رضا نگین هشتم

دین و امامت را

گوهر است

شعر درباره امامان برای کودکان به نام داستان امامان(9)

 نهمین امام حق مدار

اهل جود و سجود و

بخشش است

نامش اگر خواهی بدان او جواد است

 و امام محمد تقی(ع)

اهل بخشش

اهل دهش است

آسمان بر جود او غبطه

خورد

انس و جن

از حسن او

در حیرت و در

چالش است

این اختران در آسمان

از علم لدن علم جهان

از جان

جان از یک نظر

از یک اشاره

بر کون

 و مکان

در بند علم و فضل امام علی

درمانده اند

هم بیقرار فهم او

شب زنده دار است

این امام و جود و بخشش

با طاعت و

علمش قرین این حق حق است

حتم و یقین

گرچه شهادت

نام یک گوهر تابان

در این جهان

را درخشان تر از

آن چه هست می نماید

این ظلم نیست

خون است

بر شمشیر و تازیانه

خونی که از حسین تا

این سلاله درخشان

همواره می جوشد

شعر درباره امامان برای کودکان به نام داستان امامان(10)

یازدهم اختر

به آسمان ولایت

حسن نام

و حسن وجه و

نیکو منظر است

او امام  حسن العسکری(ع)

چهره نمای امام جان

مهدی موعود(عج)

امام غایب

و امام منتظر است

این امام زیبا

امام جاوید

در جوانی شمس شهادت

بر روح حاضرش تابید

زان پس مهدی ماند

و غیبتش

مهدی ماند و

جهانی پر آشوب

مهدی امام دوازده

ستاره دوازدهم

در  آسمان پر انجم

حق و حقیقت

این تبرک از آسمان

بر زمین

فرو می بارد

بالهایش را

به عدل و عدالت

بر زمین می گستراند

زیبایی حقیقت در او جلوه ای

ماندگار دارد

ریشه ظلم می پوسد

فقر از شرم حضورش

پا پس می کشد و جهل

با دستان خودش

می میرد

هر چند اینک در غیبت

است

ولی برکات ایشان

 همواره در رویت است

تهیه کننده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...