جملات زیبا درباره خانه تکانی دل

گاهی دلمان به یک خانه تکانی اساسی نیاز دارد. اینکه کینه ها را از آن بزداییم، اینکه غم ها را از آن پاک کنیم و اینکه دشمنی ها و نفرت ها را از آن به بیرون بریزیم. گاهی برای خودت این خانه تکانی را انجام بده. باور کن که ارزشش را دارد؛ باور کن که بعد از تلاشی که برای خانه تکانی دلت کردی، جانی دوباره خواهی گرفت.

در ادامه ی این متن قصد داریم برای شما متن هایی درباره خانه تکانی دل را به اشتراک بگذاریم. با ما در ادامه ی این مقاله همراه باشید

متن کوتاه درباره خانه تکانی دل

متن درباره خانه تکانی دل از غم

در دنیایی که ما زندگی میکنیم، هم نگرانی است و هم آرایش، هم خنده هست و هم گریه و هم ناراحتی هست و هم غم. در این دنیا خداوند برای هر چیزی یک نقطه ی مقابل گذاشته است. گاهی دل ما سرشار از غم می شود، گاهی آنقدر ناراحت می شویم و آنقدر دلمان از دنیا پر می شود که دیگر جایی برای خنده و جایی برای شادی وجود ندارد. در این زمان باید دل را یک خانه ی تکانی اساسی کرد. باید دل را از همه ای غمه ها زدود. چه بخواهیم و چه نخواهیم این دنیا محل گذر است و ما هر روز نسبت به دیروز پیرترو پیرتر می شویم تا روزی که از این دنیا پر می کشیم. پس ارزشش را دارد که دلمان را از ناراحتی ها و غم ها خانه تکانی کنیم و به جای این ها، دل را با خنده و شادی و نشاط تزیین کنیم.

*******************************

اگر خودت را دوست داشته باشی، به جای تزیین خانه ی دلت با غم، آن را با شادی تزیین می کند. غم یک رنگ دارد و آن هم سیاهیست. کجا دیده ای که سیاهی به تنهایی بتواند یک جا را زیبا نشان دهد؟ اما شادی آمیخته از رنگ های مختلف است و می توانی به واسطه ی آن به هر شکل که خواسته خانه ی دلت را تزیین کنی. پس به سراغ شادی برو که اینگونه روحیه ات هم بهتر می شود.


مطلب پیشنهادی :

متن تبریک پیشاپیش عید نوروز 99


به دلت نگاهی انداخته ای؟ گاهی دلت هم همانطور که خانه را خانه تکانی می کنی، به خانه تکانی نیاز دارد. فکر نکن که غم ها هر چه روی دلت بمانند به تو کمک می کنند و یا حال و روزت را بهتر می کنند. آیا تا به حال اصلا این اتفاق افتاده؟ آیا تا به حال غمی بود که حال روز تو و یا هر کس دیگری را بهتر کند؟ هیچ وقت! پس اکنون که این را می دانی، دلت را خانه تکانی کن. تمام غم هایی که بغض شده بودند و به گلویت چسبیده بودند را از خانه ی دلت بیرون بیندازد. سخت است، اما شدنیست. مطمئن باش شیرینی این کار خیلی بیشتر از زحمتی است که برای آن می کشی.

*******************************

فقط یک بار همت کند و دلت را خانه تکانی کن. از همه ی ناراحتی هایی که داشته ای، از همه ی غم هایی که داشته ای؛ قبول دارم، بعضی غم ها هستند که پاک شدنشان خیلی سخت است، بعضی غم ها هستند که بدجور روی دل آدم سنگینی می کنند و به هیچ جوره از یاد نمی روند و بعضی غم ها هستند که به مانند سیمان به ذهن و قلبت چسبیده اند و کنده نمی شوند. ولی می خواهم به تو بگویم که تو می توانی آنها را کمرنگ کنی! اما باید خودت بخواهی؛ بخواه و حرکت کن و خانه ی دلت را تمیز و آراسته کن.

*******************************

هیچ غمی ارزش آن را ندارد که خانه ی زیبای دل تو را زشت و به هم ریخته کند. برخیز و همت کن. برخیز و تلاش کن و تمام این غم ها را از بین ببر. چه غم ها و ناراحتی هایی که از دیگران داری و چه غم هایی که از زندگی خودت به دست آمده، همه را رها کن. یک بار هم که شده بخواه که بخندی. یک بار هم که شدی بخواه که به منزل دلت، خنده و شادی را راه بدهی.

متن درباره خانه تکانی دل از استرس و نگرانی

نگرانی به دلت راه مده. هر بار که اجازه ی ورود نگرانی ای را به دلت میدهی، انگار که تیشه ای برداشته و در و دیوار خانه ی دلت را مخروب می کنی. به جای اینکه این کار را انجام دهی، کاری که می گویم را انجام بده. از همین حالا به خودت قول بده که هر روز این خانه را خانه تکانی می کنی و آن را تزیین می کنی. خانه تکانی ات اینگونه است که به جای نگرانی، آرامش را به دلت راه می دهی که ابتدا تمام آن دیوارهای مخروبه را ترمیم کنی! سپس خانه ی دلت را با شادی و آرامش به زیباترین خانه ی دنیا تزیین کن.

*******************************

اکنون که اتفاق بدی برای تو افتاده، حق داری نگران باشی؛ اما به اندازه اش! هر بار که بیش از اندازه برای مسئله ای نگران شدی، به خودت بگو که این نیز بگذرد و به دلت آرامشی وصف ناپذیر راه بده. به گذشته ات هم که نگاهی بندازی، متوجه خواهی شد که هیچ نگرانی ای پایدار نبوده و برای هر نگرانی تو، بالاخره تاریخ انقضاء ای وجود داشته است. پس الان که این را میدانی، خانه ی دلت را از نگرانی های بی مورد خانه تکانی کن و برای نگرانی های اصلی ات به خودت بگو که این نیز بگذرد.

*******************************

اگر دلمان را به یک خانه تشبیه کنیم، سقف این خانه قلب ماست. هر چه روی این سقف بار اضافه کنیم، امکان تخریب شدن و شکسته شدن آن وجود دارد. پس همواره باید سطح این سقف را تمیز نگه داریم و بارهای خیلی کمی را روی آن بگذاریم که مبادا تخریب شود. بارهای سقف خانه ی دل ما، همین نگرانی ها، غم ها و ناراحتی ها هستند. از نگرانی ها، غم ها به وجود می آیند و سپس بر روی این سقف گذاشته می شود که احتمال شکسته شدن و مخروب شدن آن را زیاد می کنند. بیا و سقف دل خودت را از این نگرانی ها پاک کن. بیا و با یک خانه تکانی اساسی، سقف خانه ی دلت را دوباره ترمیم کن. اگر قلب بکشند، برگشتنش به حالت قبل خیلی سخت است؛ پس تا هنوز دیر نشده، کاری بکن.

*******************************

نگرانی ات هر چه هست، بدان که خدا از آن بزرگتر است. سر در خانه ی دلت بنویس که هیچ چیزی بزرگ تر از خدا نیست و جلوی آن ماموری بگذار که هر بار که نگرانی بزرگی خواست وارد شود، آن مامور به این نگرانی بگوید که صاحب این دل خدایی بزرگتر از تو دارد و اجازه نمی دهد که به این خانه وارد شوی. اینگونه می بینی که چطور دلت را خانه تکانی می کنی و چطور به خودت کمک می کنی که تا روزگار بهتری را در این دنیا تجربه کنی.

*******************************

آدم ها دو دسته اند. یک دسته آنهایی هستند که وقتی که به خانه شان می روی، دوست داری زودتر از منزل شان خارج شوی! چرا که آنقدر بهم ریخته و آنقدر نامرتب است که حس خوبی به تو نمی دهد. اما در مقابل این افراد، دسته ای دیگر هم وجود دارند که خانه شان تمیز است و دوست داری ساعت ها فقط به تماشای منزل شان بنشینی. منظور از گفتن این حرف این بود که در مورد دل آدم ها هم همینطور است. بعضی ها خانه ی دلشان آنقدر به هم ریخته و سرشار از نگرانی است که به هیچ وجه دوست نداری به آن خانه قدم بگذاری و بعضی ها هم آنقدر خانه ی دلشان با آرامش تمیز است که هر بار که به این خانه قدم می گذاری، لذتی وصف ناپذیر به تو دست می دهد.

*******************************

می دانی چطور می توانی استرس را از خانه ی دلت بیرون کنی، باید ایمان را جایگزین آن کنی. به نظرت استرس چرا به وجود می آید؟ اغلب، منشاء اصلی استرس ترس است و اگر ترس داشته باشی، استرس یا اضطراب داری. اما وقتی که تو ایمان را جایگزین این ترس کنی، می بینی که چطور استرس با پای خودش از خانه ی دلت بیرون می رود و لازم نیست که تو خودت آن را بیرون کنی. با ایمان دلت را خانه تکانی کن و آن را زیباتر نما.

*******************************

هر چه استرس داشته ای و هر چه نگرانی داشته ای، همه را از قلبت بیرون کن. به خانه تکانی دل خودت بپرداز. مگر چقدر زنده ای؟ مگر چقدر قرار است که نفس بکشی؟ تو از لحظه ی دیگرت هم خبر نداری! پس همین الان هر طور که شده به خودت آرامش را هدیه کن و تمام این استرس ها و نگرانی ها را از قلبت و خانه ی دلت بزدا. باور کن که ارزشش را دارد؛ باور کن که بعد از اینکه این کار را کردی، تازه می فهمی که دنیا چه جای زیبایی بوده برای زندگی کردن و تو با استرس های بی مورد، پنجره ی خانه ی دلت را کدر کرده بودی و هر بار که می خواستی به دنیا بنگری، جز تاریکی چیزی نمی دیدی.

متن درباره خانه تکانی دل از کینه

در دنیایی که به این زیباییست، چرا کینه؟ چرا نفرت؟ چرا وقتی می توانی دیوارهای خانه ی دلت را با عشق رنگین و زیبا کنی، با کینه و نفرت آنها را زشت کنی؟ تا به حال طعم عشق را چشیده ای؟ مطمئن هستم که چشیده ای! چون تو یک انسان هستی و این حس هم در درون تو وجود دارد. طعم عشق شیرین تر بود یا کینه؟ اگر بخواهی راستش را بگویی، پاسخت عشق خواهد بود. آیا عمر تو ارزشش بیشتر از این نیست که بخواهی آن را با کینه و نفرت هدر بدهی؟ چرا وقتی می توانی شیرینی را بچشی، به خودت زهر بدهی و تلخی را مزه مزه کنی؟ همین حالا بیا و طعم شیرین عشق را بچش! همین حالا بیا و دیوارهای دلت را به رنگ عشق آغشته کن. باور کن که زیبایی بعدش خیره کننده است.

*******************************

می دانی آدم ها چرا جذب هم می شوند؟ به این خاطر که از هم حس آرامش می گیرند و از هم حس دوست داشتن می گیرند. اما کینه دشمن تمام این دوست داشتن هاست. اگر در دلت کینه وجود داشته باشد، نمی توانی عاشق کسی بشوی و هیچ کس هم عاشق تو نخواهد شد. چه کسی عاشق فردی می شود که خانه ی دلش با کینه تزیین شده؟ همین حالا به خانه تکانی دلت بپردازد و آن را با عشق زیباتر کن. زمانی که این کار را کردی، می بینی چه چقدر افرادی بوده اند که جذب تو می شده اند، اما همین کینه آنها را از تو دور نگه می داشته.

*******************************

کینه را از دلت بیرون کن. شاید به نظر خودت کینه خانه ی دلت را زیبا نشان دهد و جذابیت آن را بالا ببرد، اما باید به تو بگویم که این فقط نظر توست و نظر بقیه با تو فرق دارد. این بار را بیا و به نظر دیگران اهمیت بده؛ این بار بیا و خانه ی دلت را از کینه خالی کنی. این خانه به خانه تکانی نیاز دارد؛ یک خانه تکانی اساسی برای آن انجام بده. بگذار که دلت واقعا زیباتر شود، بگذار که دلت واقعا نمای خوبی به خود بگیرد. وقتی که این کار را کردی، تازه میفهمی که چقدر در اشتباه بوده ای! تازه می فهمی که این خانه تکانی چه ها که با دلت نکرده.

*******************************

هر کدام از ما آدم ها خانه ای در دلمان داریم. همانطور که به خانه و زندگی مان در این دنیا می پردازیم و آن را زیبا می کنیم تا هر کس که آنرا دید از ما و هنر ما تعریف کند، باید به خانه ی دلمان هم بپردازیم و آن را از آن چه که هست زیباتر کنیم و زیباتر نشان دهیم. ما باید خانه ی دلمان را خانه تکانی کنیم و آن را اینقدر زیبا کنیم که هر بار که کسی حتی از کنار آن هم رد شد، زیبایی اش او را جذب کند. این زیبایی در قدم اول با از بین بردن کینه ها به وجود می آید.

*******************************

کینه و نفرت همان زباله های خانه ی دل تو هستند. اول همت کن و بعد جارویی به دست بگیر و حتی تا ریزترین و کوچکترین زباله هایی که از این نوع هستند را جمع آوری کن و در سطل زباله ی دلت بیندازد.

*******************************

کینه می تواند تو را از درون نابود کند و به آن چیزی که نبوده ای تبدیلت نماید. اگر دوست نداری که این اتفاق بیفتد و اگر دوست نداری که کینه بنیان تو و خانه ی دلت را از هم بریزد، پس همین الان خانه تکانی کن و هر چه کینه در خانه ی دلت داری، همه را دور بریز و سعی کن که دیگر کینه ای نسبت به کسی به دلت راه ندهی.

تهیه کننده : توپ تاپ

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...