50 متن زیبا در مورد عشق پاک

عشق پاک سایه ساری است دلنشین برای زندگی ها بر روی این کره ی خاکی که حریم آن ها را پاس می دارد و محدوده ای امن و لبریز از آرامش را پدید خواهد آورد تا تک تک سایه نشینان آن با قلبی مملو از آرامش و اطمینان خاطر نسبت به تعهد پاک خویش بی قراری های زندگی متلاطم این دنیای پر جوش و خروش را به قراری دلچسب برسانند.

عشق پاک سایه ساری دلنشین برای تمامی زندگی ها

عشق پاک سایه ساری است دلنشین برای تمامی زندگی ها بر روی این کره ی خاکی که حریم آن ها را پاس می دارد و محدوده ای امن و لبریز از آرامشی دلنواز را پدید خواهد آورد تا تک تک سایه نشینان آن با قلبی مملو از آرامش و اطمینان خاطر نسبت به تعهد پاک خویش بی قراری های زندگی متلاطم این دنیای پر جوش و خروش را به قراری دلچسب برسانند.

نوشتن متن های زیبا در مورد عشق پاک به طور قطع بهانه ای است برای خرامیدن در این دنیای مطهر که رایحه ی دلنواز و مست کننده اش چون نسیمی روح بخش در زندگی ها جاری می شود و دل آدمی را از تازگی و طراوتی ابدی مالامال می نماید، به همین منظور این بار متن های زیبا در مورد عشق پاک تقدیم وجود پاک شما عزیزان خواهد شد.

1- عشق پاک نسیم ملایمی است که در پس زمینه ی زندگی های قرار یافته در آغوش سبک و سلوکی الهی به صورت همیشگی در جریان است و به صورت مداوم قلب عاشقان را نوازش می کند و به آن ها یک لطافت ابدی می بخشد.

***********

2- عشق پاک نه با زور می آید و نه با زور می رود، عشق پاک با زندگی کردن در مسیر پاکی ها به سراغ پاکان روزگار می رود و تا ابد همراه همیشگی زندگی زیبای آن ها خواهد شد.

***********

3- دل هایی که پاک هستند تمامی پاکی های جهان را به سمت خود جذب خواهند نمود، در نهایت عصاره ی تمام خوبی ها در وجودشان عشقی پاک می شود و آن ها را بالا و بالاتر می برد تا جایی که بالاتر از آن فقط خداست.

***********

4- عشق پاک به دنبال آن هایی که با پاکی ها نشست و برخاست داشته اند، می گردد و می گردد و می گردد تا در نهایت در زمانی خاص و در مکانی مخصوص گرد قلب شان حلقه بزند و آن ها را به هم برساند.

***********

5- عشق پاک مسیر سبزی است که پر است از طراوت و تازگی برای داشتن یک زندگی سراسر با نشاط.

***********

6- عشق پاک مسیر سبزی است با بستری حاصلخیز که فصل فصل آن به تمامی، فصل رویش است و بالیدن برای همه ی عاشقان.

***********

7- عشق پاک مسیری است بی انتها که سرآغازش عشق است، میانه اش عشق است و پایانش نیز عشق، عشق پاک سراسر عشق است؛ چراکه نه تابع هواهای پراکنده و گوناگون است و نه مطیع هوس های پوچ و گذرا، عشق پاک ظاهر و باطنش یکی است، ابتدا و انتهای آن گرم است و دلپذیر، شور است و نشاط، و لبریز از معرفت.

***********

8- عشق پاک عشق ورزیدنی است بی منت، به اویی که وجود پاکش منتی است که خداوند بر زندگی عاشق نهاده است.

***********

9- عشق پاک بهشتی است که قلبی پاک برای قلب پاکی دیگر می سازد تا در کنار هم عاشقانه هایی مدام سر دهند از جنس تعهد تا سال های سال ماندگار، شیرین تر از عسل و گواراتر از هر آب گوارا، خاصِ خاص.

***********

10- عشق پاک بهشتی است که نهری از صداقت همواره در آن جریان دارد و زندگی عاشقان را غنچه غنچه شکوفا می کند و لبریز از رایحه هایی از جنس عاطفه و احساسی پاک و زلال، که ماندگار هستند تا ابدیتی دوست داشتنی.

***********

11- عشق پاک یک روایت عاشقانه است از جریان احساس در دو وجود نازنین که کم کم و با طمأنینه در مسیری حلال یکی می شوند و خاص، حال شان حال تعالی است و به هم رسیدن شان طبق قانون تکامل؛ چراکه یکدیگر را کامل می کنند و بی آن که تنها بشوند، یکی می شوند.

***********

12- عشق پاک مسیر مشترکی است که عاشقان با قراری منطقی و با معرفتی مقرر شده برای این مسیر زیبا طی می کنند و مقصدشان رسیدن است تا خدایی شدن.

***********

13- پاک و پاکیزه عاشقی کردن رسم عاشقانی است که دل در گرو پاکی ها زنده کرده اند و چشم در گشت و گذاری آسمانی سیر.

***********

14- عشق پاک نه غرور می شناسد و نه دروغ، آشنایی دیرینه ای دارد با تواضع و خشوع، صداقت و خلوص، و برای همین است که ماندگار است تا ابدیتی از جنس شور و شعور.

***********

15- عشق پاک حادثه ای است که در بین دو نفر اتفاق می افتد و سرانجام آن به یکی شدن آن دو ختم به خیر می شود، عشق پاک حادثه ی خیری است که خیلی ها آرزوی وقوع آن را دارند ولی این حادثه اتفاقی نیست، دلی پاک می خواهد و نگاهی تا ابد خالص.

***********

16- عشق پاک حادثه ای است که انتهای آن دل خوشی های دو نفره ای است در خانه ای امن، که آجر به آجری دارد از جنس تعهد.

***********

17- عشق پاک حادثه ای است که عواقب آن به تمامی خیر است و زیبا، لحظه لحظه های آن ناب است و پویا، نه فروکش می کند و نه تمام می شود، می رود و می رود تا عاشقان را به هم برساند، به هم نزدیک کند، به هم پیوند بدهد و با هم یکی کند و تا ابدیت ماندگار.

***********

18- عشق پاک از جنس تبلور وجود عاشقان است برای بلوری شدن، آیینه شدن، درخشیدن و درخشان کردن مسیر زندگی یکدیگر، عشق پاک برای عاشقان تولدی می آفریند از جنس شور و شعور.

***********

19- عشق پاک به ازدواجی می رسد، که مهریه اش بینهایت شعور است و جهیزیه اش طبق طبق بی ادعایی، عشق پاک، پاک پیش می رود، بی آن که نیازی به تمنای محبتی باشد و تقلای پر دردسری به منظور بلندپروازی های نفس گیر برای سقوط.

***********

20- عشق پاک تند و نفس گیر پیش نمی رود، خرامان خرامان و با طمأنینه و همراه با آرامش پیش می رود و برای همین است که عاشقانه های عاشقان درگیر عشق پاک همه اش آرامش است و امنیت.

***********

21- عاشقانه های عاشقانی که عشق پاک را در دل خویش جای داده اند، لبریز شاعرانه هایی است با ردیف آرامش و امنیت، و تضمین شاعر آن تعهد است که به زیبایی تمام، نه در انتهای آن که در قسمت قسمت آن جای گرفته است.

***********

22- شاعرانه های عاشقانی که عشق پاک را ردیف زندگی خود قرار داده اند، پر است از مفهوم واقعی دوست داشتن و دوست داشته شدن؛ چراکه هم عشق شان حق است و هم دل شان حق جو.

***********

23- شاعرانه های عاشقانی که زندگی شان موزون است به وزن وزین عشق پاک، تفسیر واقعی کلام عشق اند برای تمامی دوران ها.

***********

24- دیوان شاعرانه های عاشقانه های عشق پاک پر است از واژه های عطرآگین به آرامش و شور و نشاط.

***********

25- بر سفره ی پر برکت عشق پاک، تنها عاشقانی اهل دل هستند که لقمه لقمه عشق برمی گیرند از ثانیه به ثانیه های زندگی شان.

***********

26- در مزرعه ی عاشقی که با بارش مداوم عشق پاک بر آن حاصلخیز و با طراوت شده است، عاشقان خرمن خرمن آرامش و امنیت بر می گیرند؛ چراکه دانه به دانه بذر عشق کاشته اند در این بستر آماده ی عاشقانه سبز شدن و قد کشیدن.

***********

27- عاشقانه سبز می شوند، عاشقانه قد می کشند، و عاشقانه ثمر می دهند، عاشقانه های آن هایی که تابش عشق پاک را بر زندگی خود دریغ نمی کنند.

***********

28- بارش عشق پاک بر رخسار زیبای زندگی عاشقان، طراوتی به آن می بخشد ماندگار و ابدی از جنس رضایت خدا، که درخشش آن بی بدیل است و خیر و برکت آن بی نظیر.

***********

29- قانون جاذبه ی عشق پاک تنها برای کسانی است که پاک فکر می کنند، پاک می بینند، پاک راه می روند و پاکی می آفرینند؛ محاسبه ی قانون جاذبه ی عشق فرمول ساده ای دارد، هر قدر پاک تر، میزان جاذبه بالا و بالاتر.

***********

30- قانون جاذبه ی عشق با خوردن چیزی بر سر کسی کشف نشده است، با نشستن پاکی ها یکی پس از دیگری بر قلب پاکان روزگار کشف شده است.

***********

31- قانون جاذبه ی عشق پاک قانون خودش را دارد، هر کس که قلب خود را پاک کند حتما این قانون را کشف خواهد نمود.

***********

32- عشق پاک پیش از عاشق دیگری شدن، عاشق خود شدن است، تا بدانی که چقدر با ارزشی و چقدر آن دیگری که بین تان نسیم عشق پاک در حال رقصاندن احساسات پاک تان است، با ارزش تر.

***********

33- عشق پاک پیش از به دنبال آن دیگری رفتن، به دنبال خویش رفتن است، تا بدانی که به راستی کیستی و آن دیگری که به دنبال او می روی در کجای وجودت جای خواهد گرفت، هر چند که رسم عاشقی برای عشق پاک یکی است: آن دیگری جایی جز در قلبت جای نخواهد گرفت، چون تو نیز به تمامی در قلب او ساکن خواهی بود.

***********

34- عاشقان ملبس به عشق پاک، همواره پاک هستند و مطهر، آراسته و پاکباخته، دلداده و آزاده؛ نه اسیر هوس هستند و نه سرگردانی در راه مانده، به تمامی عاشق هستند و در مسیر عشق پاک تا ابدیت پابرجا.

***********

35- عشق پاک، عاشقان را نگرشی می دهد برای نگریستن به دوردست های یک زندگی عاشقانه ی ابدی، هم سو، همراه، همدل، همنشین و هم کلام با کلام واژه هایی از جنس محبت و مهربانی.

***********

36- عشق پاک هم آوایی بی نظیری می دهد به عاشقان، تا شاعرانه های عاشقانه ی شان موزون به یک وزن وزین سروده شود، در دیوانی از جنس درخشان شور و نشاط و بلوغ.

***********

37- عشق پاک در نهاد عاشقان نه آه می آفریند و نه ناله هایی پیاپی، عشق پاک، دمادم دمیدن روح نشاط است بر قلب هایی که پاک هستند و به پاکی ها جذب می شوند، و با آه و ناله سر دادن، غریبه.

***********

38- نوای دوستت دارم های همیشگی است که از دل عشق پاک متولد می شود و تا همیشه قد می کشد؛ چراکه بستر حاصلخیزی است عشق پاک، که متبرک شده است با بارش رحمت الهی.

***********

39- عشق پاک، ازدواجی را نتیجه می دهد که هلهله کنان در مسیری شورانگیز به پیش می رود تا نهایتی دل انگیز و خواستنی.

***********

40- عشق پاک با عبارت دوری و دوستی غریبه نیست، آشنای آشناست؛ هرچه از بدی ها دورتر، دوست تر.

***********

41- عشق پاک تفسیر زیبای ازدواج عاشقانه است در یک کلام، پاکیزه ترین انتخاب، انتخاب دوست داشتن همسر است، ختم کلام.

***********

42- عشق پاک، نیرویی است برای آزاد شدن تمام توان آدمی، در مسیر رسیدن به اویی که همراه تمام راه های راستی و درستی است، آزاده و آزاد، همدل و هم قدم، بی کم و کاست.

***********

43-  عشق پاک در دور تا دور قلب دو نفری که پاک هستند و پاکی آفرین، حلقه می زند و چنان میدان جاذبه ی قوی ای ایجاد می کند که دیگران را هم جذب پاکی ها نموده، پاکی در پاکی خلق می گردد در قلب هایی که مستعد حضور درستی و زیبایی و طراوت زلال بودن اند.

***********

44- عشق پاک دچار شدن به عشقی است که چاره ی تمامی گرفتاری های گریبانگیر تنهایی هاست، بی آن که دردمند شوی و بیچاره ی نداشتن چاره ای جز او که مخاطب خاصش می خوانی! داشتن عشق پاک یعنی عاشق شدنی آزاده وار، که نه اسیر شخص می شوی و نه اسیر بحث، دوسر عاشقی است؛ چراکه پاک است و برای پاکبازان، پاکبازان عاشق مرام می شوند که خب رام است در دستان اخلاق، پس به تمامی آرامش است و وقار.

***********

45- عشق پاک عاشقانه ای است که مرام می طلبد، نه مال و منال، جمال روح و جان می طلبد، نه جاه و جلال؛ عشق پاک «دوست داشتن» می طلبد، نه عشق و دیوانگی و حال خراب.

***********

46- عشق پاک رسم ساده ای است که به آیین باستانی «دوستت دارم های» خالصانه پای بند است، نه «عاشقم گفتن های» تند و آتشین و بی مایه.

***********

47- عشق پاک توشه ی سفر دو نفره ای است که نه تمام می شود و نه کم، اگر سفری که در پیش دارند لحظه لحظه هایش با حساب و کتابی آسمانی پرداخت شده باشد.

***********

48- اگر عشق پاک در شریان های حیاتی زندگی دو نفر جریان پیدا کرد، سلامتی این زندگی تا ابد تضمین خواهد شد، این وعده نیست، حقیقت طبیعت پاک زیستن است.

***********

49- عاشقانی که برای داشتن عشق پاک، محجوب در پی محبوب می گردند، عشق پاک چونان آب گوارایی است که کام تشنگان دوست داشتن و دوست داشته شدن را تر می سازد و وجودشان را غرق طراوت.

***********

50- عشق پاک یک قرار سراسری است برای پایان دادن به بی قراری های تمام آن ها که قرار پاکی زمین اند و باعث عزت زمین در بین آسمانی ها؛ عشق پاک ودیعه ی الهی است برای خوبان روزگار که پاک هستند و یگانه.

زندگی تان لبریز از عشقی پاک و مدام

نویسنده : محبوبه عباسی


در ادامه ببینید :

عکس نوشته آدمهای دل پاک برای پروفایل

عکس نوشته عاشقانه بغلم کن برای پروفایل

عکس نوشته در مورد عشق پنهانی برای پروفایل


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...