در جواب i love you چه بگوییم

وقتی که از کسی عبارت I love you را می شنوید، قطعا دوست دارید پاسخش را به مانند خودش به صورت انگلیسی بدهید. در این زمان می توانید از واژه ها و کلماتی که که در این زمینه به کار برده می شوند، استفاده کنید و پاسخ طرف مقابلتان را بدهید.

زمانی که شخصی اصطلاح I love you را به کار می برد، ما دقیقا باید در پاسخ به این شخص چه بگوییم؟ آیا از جملات و کلماتی که در پاسخ به این اصطلاح به کار برده می شوند، اطلاعی دارید؟ ما در این مقاله می خواهیم به شما چند پاسخ زیبا و دلنشین برای عبارت I love you را ارائه بدهیم. همراه ما باشید.

پاسخ های مناسب برای I love you

.I love you more

من شما را بیشتر دوست دارم.

.Hearing you say that makes me so happy

شنیدن این چیزی که می گویید مرا خیلی خوشحال می کند.

! No, I love you

نه، من شما را دوست دارم!

.You’re the only person who makes me smile constantly

شما تنها کسی هستید که مرتباً لبخند می زند.

. "You’re so wonderful that you made me forget my reply to your “I love you

شما شخص بسیار شگفت انگیزی هستید. زیرا باعث شدید که من پاسخم را برای این جمله فراموش کنم.

.I’m so lucky to have you in my life

من خیلی خوش شانس هستم که شما را در زندگیم دارم.

.I’m so happy that we have so much time to be with one another

من خیلی خوشحال هستم که وقت داریم در کنار هم باشیم.

.You embody everything that I am looking for

شما هر آنچه که من به دنبالش هستم را تجسم می کنید.

.I love you, and I cannot live without you in this world

من شما را دوست دارم و در این دنیا نمی توانم بدون شما زندگی کنم.

.I feel the same way, and I will do everything just to prove it to you

من هم همین احساس را دارم و هر کاری می کنم که به شما این را ثابت کنم.

! Your words are like candies: All very sweet

حرف شما مانند آبنبات شیرین است.

.I love you till infinity

دوستت دارم تا بی نهایت.

.I’m yours, forever

من همیشه مال شما هستم.

.I would do anything and everything as long as I’m with you

من تا زمانی که با شما هستم، هر کاری انجام خواهم داد.

.You are the best thing that ever happened to me

تو بهترین اتفاقی هستی که تا کنون برای من به وجود آمده.

! I can’t say it enough—I love you more than anything else

نمی توانم به اندازه کافی بگویم. من شما را بیشتر از هر چیزی دوست دارم.

.I will talk to you all night long and make you feel special

من تمام شب با شما صحبت خواهم کرد و باعث می شود که احساس ویژه ای داشته باشم.

.I can’t wait to spend the rest of our lives together

من نمی توانم صبر کنم که بقیه ی زندگیمان را با هم سپری کنیم.

! I can’t wait until I see you again in my dreams tonight

نمی توانم صبر کنم تا اینکه امشب دوباره شما را در رویا ببینم.

.I don’t even want to think about what life would be like without you

من نمی خواهم حتی به این فکر کنم که زندگی بدون شما چگونه خواهد بود.

.I’ll give you a kiss. If you don’t like it, you can return it

من بوسه ای به شما می دهم. اگر دوستش ندارید، می توانید آن را برگردانید.

.You just stole my heart with those words you just uttered

تو فقط قلبم را با کلماتی که تازه گفته ای، دزدیده ای.

.I’m crazy about you

من دیوانه تو هستم.

.You always make me want to hug you tight

تو باعث می شوی که من بخواهم محکم بغلت کنم.

.Every time you talk to me, I fall in love with you more and more

هر بار که با من صحبت می کنی، بیشتر و بیشتر عاشقت خواهم شد.

.You complete me

شما مرا کامل می کنید.

! I am unfathomably, unconditionally, and unequivocally in love with you

من به صورت غیر قابل باوری، بی قید و شرطی و بی پرده عاشق تو هستم.

.You’re the sunshine of my existence

تو آفتاب وجود من هستی.

.You are my end and my beginning

شما آغاز و پایان من هستید.

! I love you a little more than I did a minute ago

من شما را کمی بیشتر از یک دقیقه ی قبل دوست دارم.

.My heart calls out for you

قلب من خواهان شماست.

.Every moment that I look at you, I feel love and inspiration

هر لحظه که به تو نگاه می کنم، احساس عشق و الهام خواهم کرد.

.It must be fate’s work that we’re together right now

این باید کار سرنوشت باشد که اکنون من و شما با هم هستیم.

.You are my destiny

تو تقدیر من هستی.

.Know that when you’re cold, you can use me as a blanket

این رو بدانید که وقتی سرما خورده هستید، می توانید از من به عنوان پتو استفاده کنید.

! God, I didn't expect that

خدایا، من که انتظارش را نداشتم.

.Of all your beautiful curves, your smile is my favorite

از بین همه ی منحنی های زیبا، لبخند شما مورد علاقه من است.

.There’s no need for words. Your smile says it all

نیازی به کلمات نیست. لبخند شما همه چیز را می گوید.

.I can’t believe how perfectly we were made for each other

نمی توانم باور کنم که برای یکدیگر چقدر کاملاً عالی ساخته شده ایم.

.If I could say how much I love you in mere words, the words in the dictionary won’t be enough

اگر بخواهم دوست داشتنم را در کلمات ساده به شما ابراز کنم، کلماتی که در فرهنگ لغت هستند، کافی نخواهند بود.

.I used to think I needed the whole world to love me, but it turns out I just needed one person to love me, and that’s you

من همیشه فکر می کردم که به همه ی دنیا نیاز دارم که مرا دوست داشته باشند، اما اکنون می بینم که من فقط به یک نفر نیاز دارم که دوستم داشته باشد و آن هم شما هستید.

! Awww, you’re so cute

عجب، شما خیلی جذاب هستید.

.Those are but words. Now it’s time for action

این ها فقط کلمات هستند، اکنون زمان عمل رسیده.

.If we could categorize people, you’d be the best kind

اگر بتوانیم مردم را طبقه بندی کنیم، شما بهترین نوع هستید.

تهیه کننده : توپ تاپ

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...