متن زیبا برای تبریک تولد فرزند به پدرش

پدر، یکی از مهمترین اعضای یک خانواده است که اگر نباشد، ستون خانه ی این خانواده از بین خواهد رفت. در این مقاله متن های زیبایی در مورد تولد پدر را به اشتراک گذاشته ایم که می توانید هر کدام از آنها را که خواستید به پدرتان هدیه دهید و در او احساس خوبی بیافرینید.

متن برای تبریک تولد فرزند به پدرش

خداوند در این روز خاص، بزرگترین حامی مرا در زندگی آفرید. گویی خداوند به تنهایی نمی توانست سرپرست و نگه دارد من روی زمین باشد و به همین جهت پدرم را آفرید که نماینده ی او برایم باشد. کفر نباشد، پدرم را به اندازه ی خدایم دوست دارم. پدر جانم! می دانم که این متن را می خوانی. می خواستم به تو بگویم که از صمیم قلب دوستت دارد و کلی برایت آرزوی خوب می کنم. تو از آرزوهای خودت برای ما گذشتی، اما من فقط از خدا می خواهم که به هر آنچه که تا کنون می خواستی و به خاطر من به آن نرسیده ای، برسی و همیشه خوشحال و خندان باشی.

متن تبریک تولد بچه به پدر

پدر عزیزم، از اینکه با من و در کنار من این همه سال بودی، متشکرم. روز تولدت نزدیک است و من تنها میتوانم از صمیم قلب این روز را به تو تبریک بگویم. آخر مگر چه کادویی در دنیا وجود دارد که بتواند جواب خوبی های تو را بدهد. تو همیشه به من می گفتی که بهتری کادو و هدیه ی من برای تو این است که من عاقبت به خیر شوم. پدرم، فکر می کنم که تو به آرزویت رسیده ای! چون من احساس خوشبختی می کنم. این احساس خوشبختی به خاطر وجود توست.

متن تبریک تولد بچه به پدر

پدر مهربانم، خواست خدا بوده است که من فرزند شما بشوم. نمی دانی که چقدر از این اتفاق خوشحال و خرسندم. بعضی وقت ها افکاری به ذهنم می آید که ساعت ها ذهنم را مشغول خود می کند. آن افکار این ها هستند که اگر من در خانواده ای که الان دارم متولد نمی شدم و در خانواده ی دیگری بودم، تکلیفم چه میشد و چه قرار بود بشود. باور کن که اگر هزار بار دیگر خداوند بخواهد مرا بمیراند و به این دنیا بیاورد، من باز هم تو و مادرم را انتخاب خواهم کرد. زادروزت مبارک بهترین پدر دنیا. شاید خودت ندانی، اما من با بد اخلاقی هایت هم از تو درس زندگی گرفتم.

متن تبریک تولد بچه به پدر

زادروزت مبارک بزرگترین معلم زندگی ام. زمانی که من اشتباه می کردم و تو با لبخند مهربانت از اشتباه من می گذشتی، انگار بزرگترین هدیه ی دنیا را به من داده بودند. وقتی می خواستم کاری را یاد بگیرم و تو به من قوت قلب می دادی، احساس قدرتمند بود می کردم. زمانی که تو از من دفاع می کردی، احساس خاص بودن می کردم. تو خوشبختی به معنای کامل را به من هدیه دادی و من نمی دانم که برای زادروزت چه چیزی بخرم که پاداش خوبی هایت باشد. به این فکر افتادم که با متنی زیبا، این روز فوق العاده را به تو تبریک بگویم.

متن تبریک تولد بچه به پدر

دوست دارم که برای همیشه در کنار من باشی و مرا راهنمایی کنی. خیلی میترسم از روی که زبانم به خاک نامت را روی سنگی بنویسند و در کنار تاریخ تولد، تاریخ وفات را ذکر کنند. امیدوارم در آن زمان من زودتر از تو بروم! چرا که به هیچ وجه طاقت دوریت را نخواهم داشت. پدر جانم، نمی خواستم که حالت را با این حرفم بد کنم؛ اما خواستم بدانی که چه احساسی نسبت به تو دارم. تولدت را از صمیم قلب به تو تبریک می گویم و امیدوارم سالیان سال عمر کنی و سایه ات بالای سر خانواده باشد. خودت شاید ندانی، اما وجودت مایه ی سرافرازی و اقتدار تمام خانواده است.

جملات تبریک تولد از طرف فرزند به پدر

اگر از من بپرسند که بزرگترین آموزگارت در این دنیا کیست، بدون معطلی نام پدرم را خواهم آورد. گاهی او با لبخند به من درسی می آموزد، گاهی با اخم و گاهی حتی حرف هم نمی زند اما در سکوتش درس هایی نهفته است که من در زندگی ام از آنها استفاده می کنم. پدرم با هر حرکتش به من درس زندگی می دهد. پدر جان، اکنون روز تولد توست و می خواهم در این روز وظیفه را از دوشت بردارم و فقط بگذارم که از زندگی لذت ببری. می خواهم در این روز تو را خوشحال ترین فرد روی زمین ببینم.

متن تبریک تولد دختر به پدر

آرام جانم، نفس هایم، دورت بگردم به خاطر تمام خوبی هایت. به من می گویی که روزی خواستگاری در خانه مان را خواهد زد و من را خواهد برد. آخر چه کنم که تنها مرد زندگی ام که می توانم با آرامش کامل به او تکیه کنم و از روزگار در امان باشم تو هستی. آغوش پدرانه ات، برای دختر کوچکت امن ترین جای دنیاست! پدرم اکنون من بزرگ شده ام، اما با هر سالی که من قد کشیدم، تو سوختی و دم نزدی. تولدت را به تو تبریک می گویم. زادروز تو، روز خوشبختی من است. انگار خداوند در روز تولد تو، سند خوشبختی من را امضا کرده بود.

متن تبریک تولد فرزند دختر به پدر

دنیای دخترانه ام هیچ رنگی نداشت! اما تو بودی که به آن رنگ و لعاب دادی. دنیای صورتی دخترانه ام را مدیون مردانگی تو هستم. اگر تو نبودی، معلوم نبود که بر سر دخترانگی من چه می آید. در جامعه ای که پر از گرگ است، وجود یک سرپناه به نام پدر کافیست که احساس امنیت بکنی. پدر جانم، روز تولدت را به تو تبریک می گویم. از تو متشکرم به خاطر تمام احساس امنیت هایی که به من دادی.

متن تبریک تولد فرزند دختر به پدر

روزهایی را به خاطر دارم که اشک می ریختی، اما تا من به تو می رسیدم، اشک هایت را پاک می کردی و لبخند میزنی. گویی غرور مردانه ات به تو اجازه نمی داد که جلوی دخترت گریه کنی. پدر عزیزم! اینکه یک دختر اگر گریه های پدرش را ببیند، واقعا میشکند را قبول دارم. تو به خاطر من سوختی و ساختی. از خدا می خواهم که روزی به من این قدرت را بدهد که بتوانم برایت تمام خوبی ها را جبران کنم. من از جنس تو نیستم اما احساس می کنم که خداوند بهترین دوستی که در جنس مخالف دارم را در همان ابتدای زندگی به من داد و آن هم تو هستی. به خاطر تمام زحماتت متشکرم. تولدت مبارک.

متن تبریک تولد فرزند دختر به پدر

اگر از من بپرسند که بزرگترین دوستت کیست، بدون معطلی خواهم گفت پدرم. پدرم با اینکه همجنس من نیستی، اما خواسته های مرا خوب می فهمی. به خوبی می دانی که در دل من چه می گذرد و سعی می کنی که خیلی زود خواسته هایم را برآورده کنی. می گویند لطف زیاد پدر به دخترش، دختر را لوس خواهد کرد. اما من این حرف را قبول ندارم. لطف زیاد پدر به دختر، دختر را وابسته ی پدرش خواهد کرد و گویی به محبت او تشنه می شود و هر دم دوست دارد که لبخند رضایت را بر لبان پدرش ببیند که این تشنگی اش برطرف شود. پدر مهربانم، تو را به خاطر تمام زحماتی که برایم کشیدی، می ستایمت. زادروزت مبارک.

متن تبریک تولد فرزند دختر به پدر

در قلبم تنها سه خانه وجود دارد که یکی برای مادر است و یکی هم برای پدر و دیگری برای خدا. اما گویی من یکی از این خانه ها را نسبت به مابقی خانه ها بیشتر دوست دارم و آن هم خانه ی پدرم است. کفر به خدا نباشد، اما بهترین جای قلب خودم را مختص به خانه ی پدرم قرار داده ام. آخر هر بار که مرا صدا می زند، احساس قدرتمند بودن می کنم. احساس اینکه من هم سایه ای بالای سرم دارم. سایه ی سرم، تولدت را بی نهایت بار تبریک می گویم. امیدوارم همیشه باشی.

متن تبریک تولد فرزند دختر به پدر

می خواهم که همیشه باشی و همیشه پشت و پناه دخترک ضعیفت باشی. پدرم، نمی دانی که حضورت چقدر به من احساس قدرت می دهد. با وجود تو دیگر از هیچی نمی ترسم. زمانی که تو در کنارم هستی و با قدرت از من دفاع می کنی، انگار تمام کائنات و تمام مخلوقات در برابر من ضعیف ترین ها هستند. قهرمان زندگی هر دختری پدرش است. قهرمان زندگی من! تولدت اکنون نزدیک است و من از این بابت بسیار خوشحالم. تولدت را به تو تبریک می گویم پدر جانم.

متن تبریک تولد پسر به پدر

تو مردانگی را به من آموختی. به من یاد دادی که چطور در این جامعه به مانند یک مرد زندگی کنم. تو به من آموختی که غیرت چیست. تو به من یاد دادی که چطور برای خانواده تلاش کنم و کار کنم. تمام شخصیت قوی ای که اکنون دارم را مدیون تو هستم. پدر عزیزتر از جانم، بزرگترین انسان در پیشگاه من، تو هستی و تو خواهی بود. تو حتی با حرف نزدنت هم به من درس هایی از زندگی را آموختی. بی نهایت بار دوستت دارم. تولدت مبارک.

متن تبریک تولد پسر به پدر

همیشه می گویند مرد که گریه نمی کند! من در کودکی پدرم را می دیدم که در خفا اشک می ریزد. آن موقع این حرف را با خودم می گفتم و فکر می کردم که چرا پدرم گریه می کند، چرا او اشک می ریزد، او که مرد است، مرد که گریه نمی کند. اکنون جایگاه او را دارم و نمی توانم جلوی اشک هایم را حتی نزد فرزندانم بگیرم. اکنون فهمیده ام که او چقدر انسان قوی و قدرتمندی بود که جلوی من و خانواده گریه نمی کرده است. او اشک می ریخت برای خانواده اش. او اشک می ریخت برای اینکه مبادا خانواده اش در رفاه نباشند. عشق پدرم به خانواده بی اندازه بوده و هست. پدر عزیزتر از جانم، تولدت را تبریک می گویم و برایت آرزوی بهترین ها را در زندگی دارم.

متن تبریک تولد پسر به پدر

من عاشق یک مرد در زندگی ام بوده ام و هستم. من این مرد را در زندگی ام می ستایم. ممکن است بگویید که تو هم که مرد هستی، پس چطور مرد دیگری را دوست داری؟ می خواهم بگویم که آن مرد پدرم است. این مرد که می گویم، بدون اینکه ضربه ای او را از پا درآورد، در زندگی، پا به پا کنارم بود و نگذاشت که غم زمانه روی من تاثیر بگذارد. او می گذاشت که سختی های زمانه او را از پای درآورد، اما حتی من کوچکترین دردی نبینم و احساس ضعیف بودن نکنم. اکنون روز تولد آن بزرگ مرد است و من به احترامش می خواهم عاشقانه او را در آغوش بگیرم و بر دستانش بوسه بزنم. پدر عزیزم، روز تولدت مبارک.

متن تبریک تولد پسر به پدر

هر بچه ای، احساس میکند که پدرش قوی ترین مرد دنیاست. این مسئله در پسرها بیشتر نمود پیدا می کند. زمانی که پدرم کاری را انجام می داد، من در ذهنم می گفتم که چطور می شود که او اینکار را می کند، مگر چقدر توانایی دارد که این کار را می کند؟ من پدرم را قدرتمند ترین انسان روی زمین می دانستم. اکنون هم پدرم برای من بزرگترین و قدرتمندترین انسان روی زمین است. اکنون خودم هم فرزند دارم و می دانم که چقدر مراقبت از آنها سخت است. او که مرا به این مرحله از زندگی رسانیده، بسیار قوی بوده است. پدر عزیزم، قدرتمندترین انسان زندگی ام، تولدت مبارک.

متن تبریک تولد پسر به پدر

از نظر من قوی ترین انسان روی کره ی زمین تو هستی. تو بودی که با تمام مردانگی ات، جنگیدی تا ما احساس خوشبختی در زندگی داشته باشیم. می دانی، زمانی که بچه بودم، جلوی آینه با ماژیک برای خودم ریش و سبیل می کشیدم و فکر می کردم که به مانند تو برای خودم مردی شده ام. اما نمی دانستم که مردانگی خیلی بیشتر از این حرف هاست. تو مرد بودنت را فقط با ریش و سبیلت ثابت نکردی. تو از خودت گذشتی که خانواده ات در آسایش باشند و این یعنی مردانگی واقعی. در هر لحظه از زندگی ام، سعی می کنم که مانند تو باشم. تولدت مبارک بهترینم.

متن تبریک تولد پسر به پدر

پدر جانم، انشالله که همیشه سایت ات بالای سرم باشد. هر انسانی نیاز به یک راهنما در زندگی دارد. برای دختران بهترین راهنما مادر است و برای پسران بهترین راهنمای زندگیشان پدرشان است. آنها از پدرشان الگو می گیرند و هر کاری که پدرشان انجام دهد را انجام خواهند داد. تنها الگویم در زندگی، روز تولدت را بی نهایت بار به تو تبریک می گویم. نمی دانی که چقدر بابت این موضوع خوشحالم.

متن تبریک تولد پسر به پدر

تولدت را به تو، پدر عزیزم، تبریک می گویم. آنقدر خوشحالم که نمی دانی می خواهم زمین و زمان را به هم ببافم. اما چه کنم که یکی از دروس مردانگی را تو به من یاد دادی و آن هم خویشتن داری و کنترل کردن احساسات است. تولدت بی نهایت بار مبارک باد.


دیگر مطالب پیشنهادی :

متن در مورد دوست داشتن فرزند + عکس نوشته

متن و عکس نوشته های زیبا برای تبریک به دنیا اومدن نوزاد


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...