متن زیبا درباره ارزش زن + عکس نوشته

ارزش زن را خود زنان باید بالا ببرند. متاسفانه به خاطر برخی از عقاید و افکار اشتباه، زنان بسیار ضعیف شمرده و بسیار ناتوان دیده می شوند. اگر زنی می خواهد به خواسته هایش برسد، باید در برابر تمام این افکار بایستد و از خود مقاومت نشان دهد تا در نهایت بتواند به چیزی که می خواهد برسد.

ارزش زن در جامعه باید بسیار باشد! زن موجودی است که اگر یک لحظه در خانه نباشد، نبودش همه را نگران خواهد کرد. متاسفانه در جامعه ی امروزی، نگاهی ابزاری به زن می شود و برای او ارزش آن چنانی قائل نمی شوند. ما در این مطلب سعی کرده ایم متون مختلفی درباره ارزش زن برایتان تهیه کنیم. همراه ما باشید.

متن درباره ارزش زن

فکر می کنی زن بودن آسان است؟ اینکه در میان جامعه ای زندگی کنی که به تو بگویند ضعیفه؟! به تو بگویند نمی توانی از پس کارها بر بیایی و با تو به مانند کودکی رفتار کنند، به نظرت آسان است؟ چه بسیار زنانی بودند که در میان همین جامعه با هجوم افکار غلط و باورهای اشتباه درباره آنها، توانسته اند به چیزی که می خواستند برسند. آری زن بودن سخت است زمانی که حتی با تو به مانند یک انسان بالغ رفتار نمی شود. ارزش زن چیزی بیش از اینهاست که فرهنگ آن را از او گرفته.

عکس نوشته ارزش زن

ارزش زن بسیار است. زن اگر نباشد، چراغ خانه خاموش خواهد شد. می گویند مرد ستون خانه است و زن چراغ خانه. اگر ستون خانه نباشد، خانه از بین می رود اما اگر چراغ خانه نباشد، با وجود اینکه خانه پابرجاست، اما دیگر جای زندگی کردن نیست. زن ها همیشه نقش شان در زندگی کوچک شمرده می شود. اما امان از روزی که نباشند. آن روز مردان هم نخواهند بود.

*〰* متن‌های زیبا درباره ارزش زن *〰*

دلش تنگ می شود، درون خودش می ریزد که خانواده اش ناراحت نشوند؛ ناراحت میشود، درون خودش می ریزد که دیگران غصه نخورند؛ اشک می ریزد! اما زیر پتو که بقیه نبینند و غمگین نشوند؛ سکوت می کند! اما هزاران حرف برای گفتن دارد. آری زن را می گویم. همانکه از خود می گذرد تا دیگران بتوانند زندگی کنند. بیشتر اوقات او زندگی نمی کند و فقط نفس می کشد. کاش کسی بود ارزش زن را می دانست! کاش کسی بود در میان هجوم دلتنگی هایش، دستش را می گرفت و می گفت که تنها نیستی.

*〰* متن‌های زیبا درباره ارزش زن *〰*

اگر عاشقت شود، تمام وجودش را به تو تقدیم خواهد کرد. پشت هر لبخندش، فکری از تو نهفته است و با هر بار بار که می گویی دوستت دارم، انگار دنیا را به او داده ای. اما روزی میرسد که او دیگر همانند گذشته نیست. روزی می رسد که او دیگر آن نگاه عاشقانه را به تو ندارد و جنس نگاهش سرد شده. آن زمان است که قدرش را خواهی دانست و متوجه خواهی شد که چه گوهر ارزشمندی را از دست داده ای. زن را می گویم. همانکه کاملا عاشقت می شود اما وقتی دلش شکست، دیگر نمی توانی به مانند گذشته لبخند را بر لبانش بیاوری.

*〰* متن‌های زیبا درباره ارزش زن *〰*

می خندد که تو فکر کنی خوشحال است! هیچان زده می شود که تو ذوق کنی و سکوت می کند که تو آرام بشوی. اگر روزی در کنارت نباشد، خواهی فهمید که در برابر مشکلات چقدر ضعیفی. این زن است که به عنوان نیرویی پنهان به تو کمک می کند که قوی باشی. به تو کمک می کند که خودت باشی.

عکس نوشته ی ارزش زن

ارزش زن بسیار است. او می تواند در نهایت دلتنگی بخندد و در اوج غم شاد باش. او نمی خواهد که تو به خاطرش غصه بخوری و تنها چیزی که برایش ارزشمند است، لبخند توست. اما این را بدان که هر چقدر هم که یک زن تحمل داشته باشد، یک روزی در یک جایی کاسه صبرش لبریز خواهد شد و چشمانش خیس می شوند. هیچگاه نگذار که این روز برای زن زندگی ات اتفاق بیفتد.

*〰* متن‌های زیبا درباره ارزش زن *〰*

به آتش کشیدن خواسته ها و آرزوی های یک زن، هنر نیست! توانایی هم نیست. اوج ضعف است. در جهانی که زنان ضعیف شناخته می شوند، زنی که هدف و آرزویی برای خود دارد، ارزش بسیاری پیدا می کند و اگر تو مانع راه او بشوی، این را بدان که به شدت از خود ضعف نشان داده ای! در حالی که او را ضعیف می پنداری.

*〰* متن‌های زیبا درباره ارزش زن *〰*

گاهی در کنارش بنشین. لازم نیست که چیزی بگویی. فقط باش و تکیه گاهش شو. قوی ترین زنان هم گاهی نیاز به تکیه گاهی دارند. تکیه گاهی امن که ته دلشان را قرص کند. ارزش زن بسیار بیشتر از این حرف هاست که او را به حال خود وا گذاری و از کنارش بگذری. روزی که این کار را بکنی، بدان که محبت را در دل زن خواهی کشت و او دیگر نسبت به تو مانند گذشته نخواهد بود.

*〰* متن‌های زیبا درباره ارزش زن *〰*

چقدر بد است که ارزش زنان را با جملاتی این چنینی پایین می آوریم که آری فلانی برای خودش مردی است! آفرین به او که مردانه به پای خواسته هایش ایستاد. این بزرگترین توهین به یک زن است. اون زن بوده و زنانه به تمام خواسته هایش رسیده. او در اوج لطافتش، به خواسته های خودش دست پیدا کرده و این درست نیست که زنی که شجاعانه رفتار کرده را مرد خطاب کنیم. انگار که زنان نمی توانند به چنین جایگاهی در زندگی شان برسند. انگار که هدف ها و آرزوها فقط برای مردان است. به راستی این فرهنگ اشتباه چرا هنوز هم پابرجاست؟

*〰* جملات کوتاه و زیبا درباره ارزش زنان *〰*

می دانی چه زمان برای یک زن سخت ترین لحظات زندگی اش است؟ زمانی که می خواهد برای هدفش حرکت کند و به او می گویند که تو زن هستی و کار زن این نیست؛ زمانی که می خواهد برای تحصیل اقدام کند و می گویند که زن را چه به درس خواندن. این بزرگترین ضربه هایی است که یک زن می تواند بخورد و چقدر این موجود قوی است که با وجود شنیدن چنین حرفهایی، باز هم به میدان زندگی وارد می شود و حقش را از دنیا می ستاند. ارزش زن در اینجا نشان داده می شود.

عکس نوشته های ارزش زن

حتی اگر یک زن در خانه ات هیچ کاری نکرد، همین که هست، خدایت را شکر کن. ارزش زن را زمانی درک میکنی که از خانه ات برود. آن لحظه دیگر چراغ خانه ات خاموش می شود و دیگر همانند گذشته در خانه ات شور و شادی وجود ندارد. در آن لحظه حاضری تمام زندگی ات را بدهی که یک بار دیگر آن زن به خانه ات قدم بگذارد! اما افسوس که خیلی دیر شده.

*〰* جملات کوتاه و زیبا درباره ارزش زنان *〰*

وقتی فشار روانی دارد، به رویت نمی آورد؛ اما می توانی در رفتارهایش این فشار را ببینی. او موهایش را کوتاه می کند، ناخن هایش را می جود و به مانند گذشته نه آرایشی می کند و نه به خودش می رسد. یک زن زخم هایش را به زبان نمی آورد! اما آنها را درونش می ریزد. و چقدر سخت است که یک تنه در برابر مشکلات و سختی هایت می ایستی.

*〰* جملات کوتاه و زیبا درباره ارزش زنان *〰*

زنان ارزش بسیاری دارند. ارزش زنان را مردان تعیین نمی کنند و نخواهند کرد. این خود زنان هستند که زندگیشان را می سازند. اگر بخواهند می توانند به قله برسند و اگر پیرو فرهنگ و باورهای اشتباه به زندگی ادامه دهند، جایگاهشان دره خواهد بود. زنان باید بدانند که آنها هم حق زندگی کردن دارند و نباید خود را به مانند گذشتگانشان وقف زندگی دیگران کنند. آنها زندگی ای دارند که ارزشمند است و باید برای زندگیشان ارزش قائل شوند تا بتوانند به خواسته های خودبرسند. باور کنید که ما یک بار در این دنیا زندگی می کنیم! پس باید به گونه ای زندگی کنیم که در پایان عمر افسوس لحظات زندگی مان را نخوریم. زنان باید این را درک کنند.

تصاویر ارزش زن

چقدر سخت است که یک زن را نمی فهمند و درک نمی کنند. زمانی که برای کار به جایی می رود، به خاطر اینکه زن است او را استخدام نمی کنند و حتی اگر استخدام هم شود، به خاطر نگاه های بدی که روی اوست، نمی تواند به درستی روی کارش تمرکز کند. اما ارزش زن در همینجا مشخص می شود. در تمام این سختی ها و مشکلات، زنانی را می بینیم که با قدرت به سمت خواسته هایشان حرکت می کنند و برایشان مهم نیست که چه کسی به آنها نگاه بد می کند یا چه کسی آنها را ضعیفه خطاب میکند. آن ها در وجود خود می دانند که ضعیف نیستند و حتی اگر بخواهند، می توانند دنیا را به خدمت خود درآورند.

*〰* متن برای ارزش زن *〰*

زنان ضعیف نیستند، آنها فقط دستخوش زمانه ای شده اند که دیگران قوی بودن را به زور و بازو می دانند. به راستی این تفکر اشتباه چرا هنوز پابرجاست؟ چرا خیلی از افراد هنوز هم قدرت را در زور و بازو می دانند. مگر این قانون جنگل نیست؟ پس چرا ما انسان ها از آن تبعیت می کنیم؟ آری در میان این قانون جنگل، زنانی وجود دارند که به دیگران ثابت می کنند که آنگونه که آنها فکر می کنند نیست و زن هم می تواند به خواسته های خود برسد. ارزش زن بسیار بالاست. او در میان قانونی که به عنوان قانون جنگل شناخته می شود، برای خواسته ها و برای اهدافش می جنگد.

*〰* متن برای ارزش زن *〰*

مسیر موفقیت برای یک مرد خواستن و حرکت کردن است. اما برای یک زن، خواستن، مبارزه کردن با افکار منفی دیگران، تلاش برای حضور در جامعه، مبارزه با باورهای اشتباه در مورد او، حفظ کردن خود در برابر مردان ناپاک و در نهایت حرکت کردن است. یک زن با تمام این ها برای رسیدن به خواسته اش می جنگد و از پا نمی افتد. ارزش زن در همین چیزها شناخته می شود. اگر روزی خواستی زنی را ضعیفه خطاب کنی، یک لحظه خود را جای او بگذار و با خود فکر کن که قرار است با تمام این ها بجنگی. آن موقع خودت خواهی فهمید که ضعیف واقعی کیست.

*〰* متن برای ارزش زن *〰*

اگر وحید نام مرد است، پس وحیده نام زن است. اگر سعید نام مرد، پس سعیده هم نام زن است. اما اگر ضعیفه نام زن است، پس قطعا ضعیف هم نام مرد است. ارزش زن را با این کلمه ی کم نکنیم. هر انسانی دارای قدرتی خاص است و اگر بخواهد می تواند به تمام خواسته هایش در زندگی برسد. این جنسیت انسان ها نیست که آنها را از یکدیگر متمایز می کند! بلکه این سطح فکر آنهاست که طبقه ای که در آن قرار دارند را مشخص می نماید.

*〰* متن برای ارزش زن *〰*

اگر روزی فکر کردی که از یک زن قدرتمند تر هستی، یک لحظه فکر کن که در هوای بسیار گرم با آفتابی سوزان، قرار است چادر به سر کنی و از خانه خارج شوی. سخت است نه؟ پس زمانی که حتی همین کار ساده را نمی توانی انجام دهی، ارزش زن را با قضاوت های بی جایت کم نکن. تو حتی نمی توانی یک لحظه زندگی روزمره زنان را تجربه کنی! پس چطور او را ضعیف می خوانی؟ اویی که هر روز با مسائلی از این قبیل دست و پنجه نرم می کند؟

عکس نوشته در مورد ارزش زنان

هیچگاه ارزش زنت را در نزد دیگران کم نکن. اگر می خواهی عاشقت بماند و عاشقانه تو را دوست داشته باشد، همواره در نزد دیگران جایگاهش را بالا ببر. باور کن که او هم به مانند تو می تواند زبانی تند و بذله گو داشته باشد. اما ارزش زن به او این اجازه را نمی دهد که در بین دیگران به تو اهانتی کند. اگر او در برابرت سکوت می کند، سوکتش را به منزله ضعفش ندان. او فقط نمی خواهد که به مانند تو باشد. این را درک کن.

*〰* متن برای ارزش زن *〰*

مردان را دیده ای؟ زمانی که از کاری خسته می شوند یا نمی توانند کاری را به سرانجام برسانند، به زمین و زمان فحاشی می کنند و آرامش خود را از دست می دهند؟ در مقابل زنان را هم بنگر که وقتی که یک کار را می پذیرند، در اوج سختی هم که باشند، باز هم آرامش خود را حفظ می کنند و در گاهی اوقات در اوج این سختی ها، علاوه بر آرامش خود، باید به فکر آرامش مردان هم باشند. اکنون لقب ضعیفه برازنده چه کسی است؟ برازنده ی هیچ کس. چون هم مردان و هم زنان می توانند به هر آنچه می خواهند برسند و هر کدام به یک میزان قدرت دارند. اما به اشتباه این باور اشتباه جا افتاده که زنان ضعیفه هستند و چقدر ارزش زن به خاطر این کلمه اشتباه از بین رفت.

*〰* متن ارزش زنان *〰*

زنان اگر بخواهند، می توانند به هر آنچه که در سر داشته اند، برسند. این جهان، جهان قانون هاست و محدودیت هم نمی شناسد. برای زنان نباید جنسیت مهم باشد! بلکه باید خواسته هایشان از هر چیزی با اهمیت تر باشد. زمانی که زنی به خاطر قانون هایی که مردان وضع کرده اند، خود را گوشه نشین می کند، باید بداند که بدترین ظلم را به خود کرده است. مردان به این نوع زندگی عادت کرده اند و بسیاری از آنها می خواهند که زنان در حصار آنها باشند. زنان باید ارزش وجودی خود را درک کنند و از این حصاری که برایشان به وجود آمده، خود را خارج سازند تا بتوانند طعم واقعی زندگی را بچشند.

*〰* متن ارزش زنان *〰*

خوشبختی برای یک زن، پیدا شدن خواستگار نیست. خوشبختی برای یک زن، خرید جهیزیه ی خوب نیست. خوشبختی برای یک زن، داشت بر و روی خوب نیست. اینها باورهای اشتباهی هستند که طی گذشت زمان به وجود آمده اند. باور کنید که ارزش زن را نه زیبایی او، نه تعداد خواستگارهایش و نه جهیزیه اش مشخص می کند. ارزش زن را خود او تعیین می کند. یک زن اگر بخواهد، می تواند به هر آنچه که می خواهد برسد ولی در ابتدا باید خودش را از بند این باورهای اشتباه برهاند.

عکس ارزش زن

به راستی چقدر ضعیف هستند زنانی که موفقیت را در داشتن بر و روی زیبا می دانند. اینها ملاک موفقیت نیستند! چرا که زنان در به وجود آوردن چهره شان نقشی نداشته اند. اینکه زنی به هدفش برسد، اینکه زنی خواسته اش را دنبال کند، اینکه زنی برای خواسته های بجنگد، این ها موفقیت واقعی هستند. و چه قدر فاصله است میان تعریفی که جامعه از موفقیت به زنان آموخته تا آنچه که واقعیت دارد.

*〰* متن ارزش زنان *〰*

ارزش زن هیچوقت در میزان زیبایی او سنجیده نمی شود. کسی که ارزش زن را در زیبایی او می داند، بسیار کوچک و ناچیز است و بهتر است هر چه زودتر خود را از او دور کنید که افکار اشتباهش گریبان گیر شما نشود. در جمعی که ارزش زن را به چنین چیزهایی ربط دادند، سریعتر از آن خارج شوید که آن جمع، جمع کوته فکر هاست. یک زن، خودش ارزش واقعی اش را نشان می دهد؛ به خواسته هایش میرسد و برای آنها می جنگد و برایش فرقی نمی کند که دیگران در مورد او چه می گویند.

*〰* متن ارزش زنان *〰*

زمانی که ارزش زن پایین می آید که حتی خود زنان، پشت سر زنی که به خواسته ها و اهدافش رسیده، حرف می زنند. این زنان در بند بودن را پذیرفته اند و خوشبختی برای آنها فقط در این خلاصه می شود که خواستگار پیدا کنند و از آن به بعد خرج شان با همسرشان باشد. برای این زنان، زنی که برای خواسته هایش بر می خیزد و تلاش میکند، قابل درک نیست! چرا که در ذهن آنها چنین چیزی تعریف نشده است. و امان از روزی که این زنان بفهمند که زنی که به موفقیتی رسیده، مجرد است و ازدواج نکرده. هزار حرف نادرست را پشت او خواهند گفت و چقدر بد است که زنان با همین حرفهایشان، ارزش خود را پایین می آورند.

*〰* متن ارزش زنان *〰*

زمانی که مردی به تنهایی به موفقیت رسیده و ازدواج نکرده است، همه به او لقب انسانی قوی و قدرتمند می دهند! اما زمانی که یک زن به موفقیتی می رسد و هنوز ازدواج نکرده، چه بسیار افرادی هستند که به او لقب ترشیده و ... را می دهند. آیا به راستی ارزش زن را ازدواجش تعیین می کند؟ بیاییم از این فرهنگ های اشتباه عبور کنیم. بیاییم به شکلی دیگر فکر کنیم و این باورهای نادرست را در خودمان از بین ببریم. اگر زنی به موفقیت رسیده و ازدواج نکرده، شاید دوست ندارد که ازدواج نکند. ارزش زن موفق را با لقب هایی مانند ترشیده و ... پایین نیاوریم.

*〰* متن ارزش زنان *〰*

به راستی چه می شود که مردی که ازدواج نمی کند را می گویند که از تله در رفته است و زنی که ازدواج نمی کنند را به او لقب ترشیده می دهند! میان زنان و مردان چقدر فاصله است که برای یکی این کار را یک کار زیرکانه و برای دیگری ترشیدگی می دانند؟ چقدر بد است که ما در جامعه ای زندگی می کنیم که مردم هنوز هم به همین چیزها پایبند هستند. کاش بفهمیم که ارزش زن به ازدواج کردن او نیست.

عکس پروفایل ارزش زن

کافیست یک روز به همراه یک زن از خانه خارج شوید تا ببینید که چقدر در معرض تجاوز قرار دارد. ارزش زن در جامعه بسیار کم شده و او امنیتی احساس نمی کند که بخواهد برای خواسته هایشان وارد جامعه شود. اما با این حال، هستند زنانی که ارزش واقعی خود را درک کرده و تصمیم گرفته اند که در برابر این تجاوزها بایستند و به کسی اجازه ندهند که به خاطر مرد بودن یا هر چیز دیگری جلوی آنها را بگیرد. این زنان ارزش زن بودن را درک کرده اند و می دانند که این یک نعمت از سوی خداوند به آنهاست و برای این نعمت شکرگزارند و سعی می کنند که به تمام خواسته هایشان در قالبی که دارند برسند.

*〰* متن راجب ارزش زن *〰*

چرا وقتی می خواهیم قدرت یک دختر را نشان دهیم، می گوییم که اون مردانه رفتار کرد؟ آیا واقعا او واقعا نمی توانسته که زنانه رفتار کند و قدرتمند باشد؟ چرا ما باید قدرت را فقط برای مردان بدانیم و با دادن لقب آنها به زنان، ارزش زن را پایین بیاوریم؟ بیایم افکارمان را عوض کنیم و باور کنیم که یک زن با تمام زنانگی اش هم می تواند به چیزهایی که می خواهد برسد. او در اوج لطافتش می توانند، باری سنگین را به دوش بکشد! بدون اینکه بخواهد مردانه رفتار کند یا مردانه پای خواسته هایش بایستد.

*〰* متن راجب ارزش زن *〰*

فلانی را دیده ای چقدر مردانه رفتار می کند و برای اهدافش می جنگد، فلانی را دیده ای که چقدر ترشیده است، فلانی را دیده ای که اصلا خواستگار ندارد، فلانی را دیده ای که طفلی اصلا زیبا نیست و بر و رویی ندارد، آخر کسی نیست به فلانی بگوید که توی ضعیفه را چه به این حرفا!!! و چقدر از این حرف ها می شنویم و چقدر باید برای این حرف ها غصه بخوریم که ارزش زن چقدر پایین آمده است که موفقیت و خوشبختی او را در چنین چیزهای کوچکی می سنجند.

*〰* متن راجب ارزش زن *〰*

همانطور که در بدن مرد از روح خدا دمیده شده، در بدن زن هم از روح خدا دمیده شده است! همانطور که خداوند به مرم قدرت عقل و احساس داده است، به زن هم داده است. همانطور که مرد قدرت تصمیم گیری دارد، زن هم دارد. پس به راستی چه شده که ما در جامعه مردان را قوی تر از زنان می دانیم و به خاطر این باور اشتباه، ارزش زن را در جامعه پایین می آوریم؟

تهیه کننده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...