اسم های انگلیسی شیک برای گروه

اسم های انگلیسی شیک برای گروه ، مجموعه ای از اسامی انگلیسی زیبا و جدید ( با تلفظ فارسی) هستند که برای انواع مختلف گروه و کانال در فضای مجازی در این بخش آماده شده است ، برای دیدن اسم های انگلیسی پیشنهادی برای گروه و کانال در ادامه همراه باشید.

اسم‌های خلاقانه و بامزه:

 • The Misfits (نامناسب‌ها)
 • The Oddballs (غریب‌ها)
 • The Renegades (طغیانگران)
 • The Dreamers (رویاپردازان)
 • The Mavericks (متفکران مستقل)
 • The Goonies (گونی‌ها)
 • The Squad (گروه)
 • The Posse (گروه)
 • The Bunch (گروه)
 • The Crew (گروه)

اسم‌های مرتبط با علایق:

 • The Bookworms (کرم‌های کتاب)
 • The Music Maniacs (دیوانگان موسیقی)
 • The Movie Buffs (شیفته‌های فیلم)
 • The Game Geeks (متخصصان بازی)
 • The Foodies (خوشمزه‌ها)
 • The Wanderlusts (ماجراجوها)
 • The Adrenaline Junkies (معتادان آدرنالین)
 • The Fitness Fanatics (متعصبان تناسب اندام)
 • The Nature Lovers (طبیعت دوستان)
 • The DIY Enthusiasts (علاقه‌مندان به انجام کار خود)

اسم‌های با شخصیت:

 • The Fearless (بی‌باک‌ها)
 • The Unbreakables (غیرقابل شکست‌ها)
 • The Legends (افسانه‌ها)
 • The Trailblazers (پیشگامان)
 • The Visionaries (روشن‌بینان)
 • The Innovators (نوآوران)
 • The Instigators (محرک‌ها)
 • The Revolutionaries (انقلابیون)
 • The Mavericks (متفکران مستقل)
 • The Pioneers (پیشگامان)

اسم‌های کوتاه و جذاب:

 • The Squad (گروه)
 • The Crew (گروه)
 • The Bunch (گروه)
 • The Clique (گروه کوچک)
 • The Tribe (قبیله)
 • The VIBE (لرزش)
 • The Buzz (وزوز)
 • The Spark (جرقه)
 • The Hype (هیاهو)
 • The Edge (لبه)

اسم گروه دوستانه خفن شاخ انگلیسی :

 1. Cool Squad (کول اسکواد)
 2. Trendy Tribe (ترندی ترایب)
 3. Chic Chicks (شیک چیکس)
 4. Glam Gang (گلم گنگ)
 5. Fancy Friends (فنسی فرندز)
 6. Dazzling Divas (دزلینگ دیواس)
 7. Stylish Stars (استایلیش استارز)
 8. Sassy Sisters (سسی سیسترز)
 9. Fab Females (فب فیمیلز)
 10. Hip Honeys (هیپ هانیز)
 11. Vogue Vixens (ووگ ویکسنز)
 12. Bold Beauties (بولد بیوتیز)
 13. Glow Goddesses (گلو گادسز)
 14. Dream Divas (دریم دیواس)
 15. Epic Entourage (اپیک انتوراژ)
 16. Marvelous Maidens (مارولاس میدنز)
 17. Charm Queens (چارم کویینز)
 18. Elite Enchantresses (الیت انچانترسز)
 19. Flashy Femmes (فلشی فمز)
 20. Daring Darlings (درینگ دارلینگز)


اسم گروه دوستانه انگلیسی با تلفظ فارسی  :

 1. Friendly Faces (فرندلی فیسز)
 2. Happy Hearts (هپی هارتز)
 3. Joyful Journeys (جویفول جرنیز)
 4. Circle of Friends (سرکل آو فرندز)
 5. Buddy Bond (بادی باند)
 6. Forever Friends (فوراور فرندز)
 7. Cherished Chums (چریشد چامز)
 8. Kindred Spirits (کیندرد اسپریتز)
 9. Loyal League (لویال لیگ)
 10. Companion Crew (کمپنین کرو)
 11. United Pals (یونایتد پالز)
 12. Amigos Alliance (امیگوز الاینس)
 13. Friendship Circle (فرندشیپ سرکل)
 14. Good Times Gang (گود تایمز گنگ)
 15. Best Buds (بست بادز)
 16. Chill Chats (چیل چتز)
 17. Sweet Souls (سویت سولز)
 18. Harmony Hub (هارمونی هاب)
 19. Social Squad (سوشال اسکواد)
 20. Cheerful Companions (چیرفول کمپنینز)


اسم گروه دوستانه خنده دار انگلیسی با تلفظ فارسی :

 1. Giggle Gang (گیگل گنگ)
 2. Laughing Legends (لفینگ لجندز)
 3. Silly Squad (سیلی اسکواد)
 4. Funny Fellows (فانی فلوز)
 5. Joke Jammers (جوک جمرز)
 6. Hilarious Homies (هیلریاس هومیز)
 7. Comedy Crew (کامدی کرو)
 8. Witty Warriors (ویتی واریرز)
 9. Mirth Makers (مرث میکرز)
 10. Chuckle Champs (چاکل چمپز)
 11. Snicker Squad (اسنیکر اسکواد)
 12. Happy Howlers (هپی هاولرز)
 13. Riotous Rascals (رایوتس راسکلز)
 14. Belly Laugh Buddies (بلی لاف بادیز)
 15. Guffaw Guild (گافا گیلد)
 16. Roaring Rebels (رورینگ ربلز)
 17. Tickle Team (تیکل تیم)
 18. Jolly Jesters (جالی جسترز)
 19. Prank Pals (پرنک پالز)
 20. Whoopee Warriors (ووپی واریرز)


اسم شاد برای گروه دوستانه انگلیسی با تلفظ فارسی :

 1. Sunshine Squad (سانشاین اسکواد)
 2. Happy Huddle (هپی هادل)
 3. Joyful Jamboree (جویفول جمبوری)
 4. Smile Seekers (سمایل سیکرز)
 5. Cheerful Chatters (چیرفول چترز)
 6. Gleeful Gatherers (گلیفول گدررز)
 7. Bliss Brigade (بلیس بریگید)
 8. Radiant Rebels (ریدیانت ربلز)
 9. Delightful Dreamers (دیلایتفول دریمرز)
 10. Sparkle Squad (اسپارکل اسکواد)
 11. Merry Mates (مری میتس)
 12. Optimist Outfit (اپتیمیست اوتفیت)
 13. Beaming Buddies (بیمینگ بادیز)
 14. Vibrant Vibes (وایبرنت وایبز)
 15. Euphoric Ensemble (یوفوریک انسمبل)
 16. Blithesome Band (بلیدسام بند)
 17. Festive Fellows (فستیو فلوز)
 18. Lively League (لایولی لیگ)
 19. Jovial Joiners (جوویال جوینرز)
 20. Ebullient Entourage (ابولینت انتوراژ)

اسم گروه دوستانه شیک انگلیسی با تلفظ فارسی :

 1. Glamour Group (گلمور گروپ)
 2. Chic Circle (شیک سرکل)
 3. Elegant Entourage (الگنت انتوراژ)
 4. Stylish Squad (استایلیش اسکواد)
 5. Classy Companions (کلاسی کمپنینز)
 6. Posh Pack (پاش پک)
 7. Fancy Friends (فنسی فرندز)
 8. Sophisticated Society (سوفیستیکیتد سوسایتی)
 9. Dashing Dudes (داشینگ دودز)
 10. Vogue Vanguard (ووگ ونگارد)
 11. Trendy Team (ترندی تیم)
 12. Refined Relations (ریفایند ریلیشنز)
 13. Swanky Syndicate (سوانکی سیندیکیت)
 14. Modish Mates (مودیش میتس)
 15. Neat Network (نیت نتورک)
 16. Upmarket Union (اپمارکت یونیون)
 17. Sleek Squad (اسلیک اسکواد)
 18. Haute Hangout (هوت هنگاوت)
 19. Luxe League (لوکس لیگ)
 20. Fashionable Fellowship (فشنبل فلوشیپ)


اسم انگلیسی برای گروه :

بهترین نام‌ ها که معنای احساسی داشته و برای موقعیت‌ های مختلف مناسب هستند در پایین آمده است.

friendly gathering  دور همی دوستانه

old friends   رفقای قدیمی

the best  بهترین ها

 We are few but we are together کمیم ولی باهمیم

  friendship hut کلبه دوستی

  luxuries گروه لاکچری ها

 Best camp, friends کمپ بهترین دوستان

 dating cafe کافه دوستیابی

Halal laughter گروه خنده حلال

with aspects  با جنبه ها

good laughs خوش خنده ها

love hour  ساعت عاشقی

privacy of love  حریم عشق

for the crime of love به جرم هاشقی

Good gazebos آلاچیق خوبان

Family chat گپ فامیلی

Children of students بچه درس خونا

cool guys رفقای باحال

Friends with knowledge رفقای بامرام

Family time دورهمی خانوادگی

Close and old friends دوستان صمیمی و قدیمی

Serendipity (سرندیپیتی) - شانس وقوع یک اتفاق خوب و غیر منتظره.

 Euphoria (یوفوریا) - حالتی از خوشحالی و خوشی بسیار شدید.

Bliss (بلیس) - حالت شادی عمیق و خوشحالی.

 Harmony (هارمونی) - تطابق و هماهنگی بین عناصر مختلف.

 Serenity (سرنیتی) - آرامش و آرامگاهی در وجود.

 Amour (آمور) - عشق و علاقه.

Adoration (ادوریشن) - احترام و محبت عمیق.

 Devotion (دوشن) - اختصاص و تعهد به کسی یا چیزی.

 Tenderheart (تندرهارت) - دلی حساس و مهربان.

 Tranquility (ترانکویلیتی) - آرامش و آرامگاه.

 Solitude (سولیتود) - وضعیت تنهایی آرامش‌ بخش.

 Zenith (زنیث) - اوج و انسجام.

 Melody (ملودی) - آهنگ و هماهنگی.

 Enchantment (انچانتمنت) - جادو و تسخیر.

 Marvel (مارول) - شگفتی و تعجب.

 Splendor (اسپلندر) - زیبایی و عظمت.

Majesty (مجستی) - بزرگی و شکوه.

 Grandeur (گراندیور) - عظمت و بزرگی.

با توجه به ماهیت گروهی که دارید، ممکن است نیاز به تغییرات و تطابق در نام داشته باشید. همچنین، بهتر است که از تداخل با نام‌های دیگر و حقوق مالکیت معنوی دیگران پیشگیری کنید.

اسم انگلیسی برای گروه بازی:

گروه  انگلیسی Game

گروه انگلیسی V. Game

گروه انگلیسی Play

گروه انگلیسی Gaming

گروه انگلیسی Sport

گروه انگلیسی Fun

گروه انگلیسی Action

گروه انگلیسی Skittle

گروه انگلیسی PS

گروه انگلیسی Call of Duty

گروه انگلیسی Pro Evolution Soccer

گروه انگلیسی GTA

گروه انگلیسی Far Cray

گروه انگلیسی Red dead

گروه انگلیسی Soul

گروه انگلیسی Active

گروه انگلیسی Mega

گروه انگلیسی Cpt. Price

گروه انگلیسی Ghost

گروه انگلیسی Match

گروه انگلیسی Shut Gone

گروه انگلیسی Ak 47

گروه انگلیسی Chopper

گروه انگلیسی Need for speed

گروه انگلیسی Ninja

گروه انگلیسی World at War

گروه انگلیسی Black Ops

اسم انگلیسی برای گروه نمایش:

گروه انگلیسی Presentation

گروه انگلیسی Display

گروه انگلیسی Show

گروه انگلیسی Exhibition

گروه انگلیسی Drama

گروه انگلیسی Showing

گروه انگلیسی Performance

گروه انگلیسی Spectacle

گروه انگلیسی Appearance

گروه انگلیسی Exposure

گروه انگلیسی Presentment

گروه انگلیسی Histrionics

گروه انگلیسی Flare

گروه انگلیسی Actor

گروه انگلیسی Performer

گروه انگلیسی Puppeteer

گروه انگلیسی Mummer

گروه انگلیسی Stager

گروه انگلیسی Act

گروه انگلیسی Actress

گروه انگلیسی Artist

گروه انگلیسی Entertainer

گروه انگلیسی Thespian

گروه انگلیسی Lead

گروه انگلیسی Director

گروه انگلیسی executive

گروه انگلیسی stage manager

گروه انگلیسی Offstage

گروه انگلیسی Cinema

گروه انگلیسی Film

گروه انگلیسی Movie

گروه انگلیسی Motion picture

گروه انگلیسی Cinematograph

گروه انگلیسی Picture

گروه انگلیسی Silver Screen

گروه انگلیسی Flick

گروه انگلیسی Moving picture

اسم انگلیسی برای گروه درسی:

گروه انگلیسی Lesson

گروه انگلیسی Study

گروه انگلیسی Lecture

گروه انگلیسی Book

گروه انگلیسی Instruction

گروه انگلیسی Point

گروه انگلیسی Teacher

گروه انگلیسی Instructor

گروه انگلیسی Educator

گروه انگلیسی Guru

گروه انگلیسی Preceptor

گروه انگلیسی Pedagog

گروه انگلیسی pointer

گروه انگلیسی Professor

گروه انگلیسی Docent

گروه انگلیسی Mentor

گروه انگلیسی Student

گروه انگلیسیGrader

گروه انگلیسی Pupil

گروه انگلیسی School

گروه انگلیسی University

گروه انگلیسی Tuition

گروه انگلیسی Training

گروه انگلیسی Schooling

گروه انگلیسی School fellow

اسم انگلیسی برای گروه لطیفه:

گروه انگلیسی Joke

گروه انگلیسی Epigram

گروه انگلیسیcausticity

گروه انگلیسی Witty Remark

گروه انگلیسی Quip

گروه انگلیسی Sarcasm

گروه انگلیسی Witticism

گروه انگلیسی Bon mot

گروه انگلیسی Jest

گروه انگلیسی Crack

گروه انگلیسی Story

گروه انگلیسی Ja Ja

گروه انگلیسی LoL

گروه انگلیسی smile

گروه انگلیسی Laughter

گروه انگلیسی Laugh

گروه انگلیسی Grin

گروه انگلیسیSneer

گروه انگلیسی Fleer

گروه انگلیسی Laughing

گروه انگلیسیJoker

گروه انگلیسی Droll

گروه انگلیسی Risible

گروه انگلیسی Funny

گروه انگلیسی Laughable

گروه انگلیسی Farcical

گروه انگلیسی Ludicrous

گروه انگلیسی Cackle

گروه انگلیسی Funny

گروه انگلیسی Racy

اسم انگلیسی برای ورزش:

گروه انگلیسی Sport

گروه انگلیسی Exercise

گروه انگلیسی Practice

گروه انگلیسی Play

گروه انگلیسی Pastime

گروه انگلیسی Calisthenics’

گروه انگلیسی Exercitation

گروه انگلیسی Practice

گروه انگلیسی Callisthenics

گروه انگلیسی Ploy

گروه انگلیسی Football

گروه انگلیسی Soccer

گروه انگلیسی Volleyball

گروه انگلیسی Futsal

گروه انگلیسی Swim

گروه انگلیسی Water Polo

گروه انگلیسی Wrestling

گروه انگلیسی Cycling

گروه انگلیسی Weight Lifting

گروه انگلیسی Gymnastic

گروه انگلیسی Bowman

برای دیدن اسم های زیباتر و بیتشر روی لینک زیر کلیک کنید :

اسم های شیک و خاص برای گروه دخترانه در واتساپ (2)

اسم زیبا برای گروه

آلبوم زیباترین عکس نوشته ها برای پروفایل گروه های مختلف (2)

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...