آموزش نقاشی سر اژدها برای کودکان

اینبار میخواهیم یک سر اژدها نقاشی کنیم. نقاشی کردن سر اژدها نسبت به کشیدن یک اژدهای کامل جزییات کمتری دارد پس کشیدن آن راحت تر است. بعد از اینکه یادگرفتید چه طور سر اژدها را بکشید میتوانید کم کم تمرین کنید تا اژدهایی کامل بکشید.

سر اژدها را با کمک شکل های ساده میکشیم تا نقاشی کردن آن راحت تر شود.

سعی کنید مداد را روی کاغذ فشار ندهید تا خطوطی کمرنگ بکشید که پاک کردن خطوط اضافی در پایان کار برای شما راحت تر شود.

خطوطی که باید در هر مرحله رسم کنید، با رنگ آبی نشان داده شده اند.

برای نقاشی امروز، به وسایل خاصی نیاز ندارید؛ تنها یک مداد معمولی، پاک کن، و کاغذ کافی است. اگر دوست دارید میتوانید نقاشی خود را با مداد رنگی رنگ آمیزی کنید.

گام به گام آموزش نقاشی سر اژدها مناسب برای کودکان :

نقاشی سر اژدها مرحله اول

1. در وسط صفحه دایره ای بکشید، دقت کنید که دایره شما آنقدر بزرگ نباشد که برای کل نقاشی فضای کافی وجود نداشته باشد.

نقاشی سر اژدها مرحله دوم

2. خطی خمیده را در زیر دایره رسم کنید.

نقاشی سر اژدها مرحله سوم

3. دایره کوچکی را در کنار دایره اول نقاشی کنید.

نقاشی کودکانه سر اژدها مرحله چهارم

4. در کنار خطی که در مرحله 2 کشیدید، دو خط موازی با آن بکشید.

نقاشی سر اژدها مرحله پنجم

5. دایره ها را با دو خط بهم وصل کنید.

نقاشی سر اژدها برای کودکان مرحله ششم

6. فک بالای اژدها را بکشید. نوک آن را باید شبیه نوک پرندگان بکشید.

نقاشی سر اژدها برای کودکان مرحله هفتم

7. فک پایین را نیز نقاشی کنید.

نقاشی سر اژدها برای کودکان مرحله هشتم

8. سه شکلی را که در مراحل 1، 2 و 3 کشیدید پاک کنید، تا  فقط خط های اصلی باقی بمانند.

نقاشی سر اژدها برای بچه ها مرحله نهم

9. خطی خمیده بکشید تا جلو و پشت بدن اژدها را از هم جدا کند.

نقاشی سر اژدها برای کودک مرحله دهم

10. برای اضافه کردن جزییات به گردن اژدها، خطوط خمیده ای را موازی هم رسم کنید.

آموزش نقاشی سر اژدها مرحله یازدهم

11. پشت سر اژدها شکلی دندانه دار بکشید تا یال اژدها ایجاد شود.

نقاشی سر اژدها مرحله دوازدهم

12. بقیه یال را در طرف دیگر اژدها مانند مرحله ی قبل بکشید.

آموزش نقاشی سر اژدها مرحله سیزدهم

13. برای دندان های اژدها دو شکل V مانند را روی لب هایش نقاشی کنید.

نقاشی سر اژدها مرحله چهاردهم

14. ابروی اژدها را با خطی قوس دار برروی پیشانی آن بکشید.

نقاشی سر اژدها مرحله پانزدهم

15. خط قوس داری که برای ابرو کشیدید را ادامه دهید تا برآمدگی پیشانی اژدها را ایجاد کنید.

آموزش نقاشی سر اژدها برای کودکان مرحله شانزدهم

16. چشم اژدها را بکشید.

نقاشی سر اژدها مرحله هفدهم

17. سوراخ های بینی را به وسیله شکلی که مانند U برعکس است نقاشی کنید.

نقاشی سر اژدها مرحله هجدهم

18. پایه شاخ های اژدها را بالای سرش رسم کنید.

آموزش نقاشی سر اژدها مرحله نوزدهم

19. دو شاخ بلند و نوک تیز برایش نقاشی کنید.

رنگ آمیزی نقاشی سر اژدها

20. نقاشی خود را با مدادی نرم پررنگ کنید و بعد آن را رنگ آمیزی کنید.


دیگر مطالب پیشنهادی :

آموزش نقاشی پاندا کارتونی برای کودکان

آموزش گام به گام نقاشی اژدها

گام به گام آموزش نقاشی ابر برای کودکان


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...