چگونه به زبان فرانسوی تبریک تولد بگوییم؟

تبریک تولد به زبان فرانسه روش های مختلفی دارد. که شامل روش استاندارد، روش غیر متداول و استفاده از جملات طولانی می باشد. روش استاندارد دارای جملات بسیار ساده و کوتاه می باشد که شاید برای اکثر افرادی که به زبان آشنایی ندارند راحتتر باشد. Joyeux anniversaire از عبارات استاندارد برای تبریک گفتن روز تولد است.

ممکن است برایتان پیش آمده باشد که یک دوست یا آشنای فرانسوی داشته باشید و بخواهید روز تولدش را به او تبریک بگویید و او را سورپرایز کنید. اما ممکن است مشکل شما این باشد که با نحوه تبریک تولد به زبان فرانسوی آشنا نباشید تا بتوانید با تبریک تولد ش او را شگفت زده کنید. در اینجا ما به شما می آموزیم که چطور به روش های مختلف در زبان فرانسه به دوستان و آشنایانتان تولدشان را تبریک بگویید.

روش اول تبریک تولد به زبان فرانسه: آرزوهای تولد استاندارد

تبریک تولد به زبان فرانسوی

یکی از روش های استاندارد تبریک تولد به زبان فرانسوی گفتن "Joyeux anniversaire" می باشد. بهتر است توجه کنید که شما می توانید در کِبِک و سایر بخش های کانادا که به زبان فرانسه صحبت می کنند از عبارت "Joyeux anniversaire" استفاده کنید اما این اصطلاح یک اصطلاح خیلی متداول برای گفتن تولدت مبارک در این مناطق نیست. این عبارت بطور مستقیم به "تولدت مبارک" ترجمه می شود. " Joyeux" معنی شادی، شاد یا خوشحال می دهد. "Anniversaire " می تواند به معنی تولد یا سالگرد ترجمه شود. اما زمانیکه به تنهایی بکار می رود، معمولا به معنی تولد یک شخص بکار می رود. برای تبریک گفتن سالگرد ازدواج می توانید بگویید "anniversaire de mariage".

از عبارت bonne fête استفاده کنید

روش دوم از نوع روش­های استاندارد تبریک تولد به زبان فرانسوی "Bon anniversaire" می باشد. اصطلاح  "Bon anniversaire" مانند "Joyeux anniversaire" در قسمت هایی از کانادا که فرانسوی صحبت می کنند قابل استفاده است. اما روش متداول و مرسوم برای گفتن تبریک تولد در این مناطق نیست. "Bon" معمولا به معنی خوب است و "Bon anniversaire" معمولا بیشتر به "تولد خوبی داشته باشید" ترجمه می شود تا به "تولدت مبارک".

چگونه به فرانسوی تولدت مبارک بگوییم

 استفاده از "bonne fête"  در مناطقی از کانادا که فرانسه صحبت می کنند. روش سوم از نوع روش­های استاندارد تبریک تولد به زبان فرانسوی "bonne fête" می باشد. این روش تبریک تولد در مناطقی از کانادا مانند کِبِک متداول است، که به زبان فرانسه صحبت می کنند. برخلاف "Joyeux anniversaire" و "Bon anniversaire"، "bonne fête" نمی تواند هم در کانادا و هم در فرانسه استفاده شود. در فرانسه "bonne fête" معمولا وقتی استفاده می شود که می خواهید برای شخصی آرزو کنید که روز  نامگذاری یا روز عید شخص مقدس (که نام او را روی کسی گذاشتند) خوبی داشته باشید. روز نامگذاری به "bonne" بر میگردد که نوع مونث از کلمه "bon" است و معنی "خوب " می­دهد. " fête" معنی جشن و سرور می دهد. ترجمه مستقیم "bonne fête" معنی "جشن خوبی داشته باشید" می دهد.

  روش دوم تبریک تولد به زبان فرانسه: روش هایی که کمتر برای تبریک گفتن روز تولد در زبان فرانسوی بکار می رود

  گفتن meilleurs vœux برای تبریک تولد در فرانسه

  گفتن "Passez une merveilleuse journée" در زبان انگلیسی این اصطلاح به معنی روز فوق العاده ای داشته باشید است. "Passez"   نوعی صرف فعل  "passer"  در زبان فرانسه می باشد که به معنی "عبور یا خرج کردن" می باشد. " merveilleuse" به معنی "فوق العاده" می باشد. " journée" به معنی "یک روز" ترجمه می شود.

  گفتن meilleurs vœux برای تبریک تولد به فرانسه

  گفتن "meilleurs vœux" در روز تولد در واقعی اصطلاحی است برای بیان بهترین آرزوها برای فرد در روز تولد او می باشد. توجه داشته باشید که این جمله تبریک خاص تولد نیست اما استفاده از آن در روز تولد قابل قبول می باشد. "meilleurs " به "بهترین" ترجمه می شود و " vœux" به "آرزو" و "تبریک و تهنیت" ترجمه می شود.

  گفتن félicitations در تبریک تولد فرانسوی

  گفتن "félicitations". روش سومی که برای تبریک تولد بکار می رود و جز روش هایی است که کمتر برای تبریک گفتن روز تولد در زبان فرانسوی بکار می رود، گفتن "félicitations" است. استفاده از این روش تبریک گفتن برای تبریک روز تولد، روش متداول نیست اما بیشتر برای تبریک گفتن روز تولد در فرانسه بکار می رود تا در ایالات متحده "félicitations" مستقیما به تبریک و شادباش ترجمه می شود.

  پرسیدن " ؟ quel âge avez-vous روشی برای تبریک تولدف رانسوی

  پرسیدن " ؟ quel âge avez-vous". روش دیگر غیر متداول تبریک تولد به زبان فرانسوی " ؟ quel âge avez-vous"  می باشد. این اصطلاح برای پرسیدن سن فرد بکار می رود و تنها زمانیکه فرد را به خوبی می شناسید و قبلا به او تبریک تولد گفته اید از این جمله استفاده کنید. براحتی می توان از این اصطلاح برداشت گستاخانه کرد. چون روی هم رفته درست نیست از فرد بپرسید که شما چند سالتان است و عبارتی گستاخانه بحساب می آید. "  quel " به معنی "چه" یا "کدام" است. ترجمه کلمه فرانسوی "  âge "  در انگلیسی "سن" می باشد.

   روش دوم تبریک تولد به زبان فرانسه: تبریک گفتن تولد به زبان فرانسوی با جملاتی طولانی تر

   تبریک تولد به فرانسوی با جملات طولانی

   گفتن " State Je vous souhaite plein de bonheur en cette journée spéciale"   

    این جمله تقریبا به این معنی است که " تمام شادی را برای شما در روز ویژه خودتان برای شما آرزو می کنم" . "  " Jeبه معنی "من" و " vous " یک ضمیر مستقیم است که برای ارجاع به شما بکار می رود. " souhaite " به معنای "آرزو"، " plein" به معنای "کامل"، "de" کاربردی مانند حرف اضافه "of" در انگلیسی دارد و " bonheur" به معنای "شادی و خوشبختی" می باشد. "En" در انگلیسی به "on" ترجمه می شود، " cette " به معنای "این"، " journée " به معنای "روز" و " spéciale" به معنی "ویژه" است.

    آرزوی تولدت مبارک به فرانسوی با جملات بلند

    گفتن "Que vous puissiez être heureux (or heureuse, if your interlocutor is female) encore de nombreuses années!"

     این نوع ابراز احساسات برای تبریک تولد تقریبا به معنی چیزی در حدود "شادی های زیادی برگشته" یا "آرزوی شادی های زیاد برای سال های آینده" می باشد. شما در واقع برای فرد مقابل آرزو می کنید که روزهای تولد شادتری برایتان بیاید. " Que" در اینجا به معنی "ممکن"، " vous" به معنی "شما"، " puissiez" به معنی "قادر بودن"، " être" به معنی "(به) بودن" و " heureux" به معنای "شادی" است. " encore" به معنی "هنوز" می باشد و بخشی از "هنوز برای آمدن" این احساسات را بیان می کند. " nombreuses" به معنی "بسیار" و " années " به معنی "سال" می باشد.

     آرزوی تولدت مبارک با زبان فرانسه

      آرزو کنید " Que tous vos désirs se réalisent"

      این جمله به معنی "همه خواسته ها و آرزو هاتون محقق بشه" می باشد. " tous" به معنی "همه" و " vos" به معنی "شما" می باشد. " désirs" به معنی خواسته ها، رویا ها و آرزوها می باشد. کلمه " se réalisent" به معنی "بوجود آوردن" است.


      در ادامه ببینید :

      مرتبط

      تبریک تولد به زبانهای مختلف دنیا + عکس


      هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...