متن درباره فوت معلم ، مرثیه ای در سوگ فوت معلم

برخی از معلمان ما هستند که برای ما نقشی بیش از یک استاد و آموزگار را ایفا میکنند و به همین دلیل است که تا مدت ها بعد از پایان دوره آموزش با آن ها ارتباط داریم. غم فوت معلم های این چنینی بسیار دشوار است و تحمل آن جز با خواندن و نوشتن مرثیه ها در این غم میسر نیست.

فوت معلم یعنی از دست دادن یک منبع آگاه و بخشنده. استاد کسی است که ما در تمام طول زندگی به او نیاز داریم نه برای یاد گرفتن علم و دانش که راه و رسم زندگی چیزی است که ما در واقع از معلمان خود می آموزیم و به همین دلیل است که آن ها تا همیشه در یاد و خاطره ما باقی خواهند ماند. معلمان یاد و خاطره خود را با درس ها و راه و روش هایی که به ما می آموزند در ذهن ما زنده نگه میدارند و به همین دلیل است که همه ما تا مدت ها بعد نام و یاد معلمان خود را به خاطر داریم، حتی اگر آن ها را هرگز نبینیم. اما برخی از معلمان ما هستند که برای ما نقشی بیش از یک استاد و آموزگار را ایفا میکنند و به همین دلیل است که تا مدت ها بعد از پایان دوره آموزش با آن ها ارتباط داریم. غم فوت معلم های این چنینی بسیار دشوار است و تحمل آن جز با خواندن و نوشتن مرثیه ها در این غم میسر نیست.

متن درباره غم از دست دادن معلم ، روحت شاد معلم عزیزم

جملات کوتاه درباره غم فوت معلم

خبر ناگهانی از دست دادن استاد به حدی سنگین و جان گداز است که به سختی در باورمان جای میگیرد. اما صد افسوس که چاره ای جز تسلیم به خواسته چرخ گردون نیست. در کنار هم هستیم تا تسلی خاطری باشیم برای غم فقدان استاد بزرگوارمان.

~~~~~_____*****___&&& جملات کوتاه در مورد غم فوت معلم ~~~~~_____*****____&&&

در این غم عظیم ما را چه چاره ای است جز دعا به درگاه خداوند متعال؟ از خدای بزرگ برای روح بزرگ استاد عزیزمان علو درجات و برای بازماندگان ایشان صبر و شیکبایی مسئلت میکنیم.

~~~~~_____*****___&&& جملات کوتاه در مورد غم فوت معلم ~~~~~_____*****____&&&

وجود یادگاری موجب بقای همیشگی در یادها و خاطرات است. استاد بزرگوار نیکو یادگاری در قلب و جان ما نهاده است که تا زنده ایم آن را فراموش نخواهیم کرد. او به شاگردان خود آیین مهرورزی آموخت، باشد که در سرای آخرت مورد مهر و رحمت پروردگار متعال قرار گیرد.

~~~~~_____*****___&&& جملات کوتاه در مورد غم فوت معلم ~~~~~_____*****____&&&

همسفرمان در راه ماند و دیگر در سفر همراهمان نیست.

سفر کردن بدون راهنما چه سخت و جانفرساست و ما را راهی جز تحمل این رنج نیست.

همسفران را صبری باید که جز این تحمل رنج سفر میسر نیست.

~~~~~_____*****___&&& جملات کوتاه در مورد غم فوت معلم ~~~~~_____*****____&&&

و خداوند پس از بهار خزانی قرار داده است و پس از هر خزان بهاری!

متن زیبا در مورد مرگ معلم

حال که ما با از دست دادن استاد عزیزمان اسیر این خزان شده ایم تنها آرزویمان این است که بهاری ابدی برای ایشان سر رسیده باشد؛ آسایش محبوب برای بازماندگان بیش از هر چیز موجب تسلی خاطر است.

~~~~~_____*****___&&& جملات کوتاه در مورد غم فوت معلم ~~~~~_____*****____&&&

غم از دست دادن استاد بزرگمان دریایی است که ما را فرو برده است. تسلیت و همدردی در این غم شاید چاره ای باشد برای صبر در مقابل امواج سهمگین دریا! امیدواریم خداوند ایشان را غرق در دریای رحمت خویش کند.

~~~~~_____*****___&&& جملات کوتاه در مورد غم فوت معلم ~~~~~_____*****____&&&

استاد چون پارچه زربافتی است که تار آن از علم است و پود آن از مهر. صد افسوس که باید این گوهر گرانمایه را به دست خاک سرد بسپاریم و زین پس با یاد و خاطره ایشان سر کنیم.

~~~~~_____*****___&&& جملات کوتاه در مورد غم فوت معلم ~~~~~_____*****____&&&

«استاد» نوشته میشود و «عشق» خوانده میشود.

استاد آیت عشق است و حکمت.

استاد کوه صبر است و استقامت.

افسوس که آموزگار الفبای زندگی را از دست دادیم و از داشتن راه بلد مسیر پر پیچ و تاب زندگی محروم ماندیم. از خداوند مهربان برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر طلب میکنیم.

~~~~~_____*****___&&& جملات کوتاه در مورد غم فوت معلم ~~~~~_____*****____&&&

«معلمی شغل نیست، عشق است!»

ما با شناختن استاد عزیزمان مفهوم این جمله را دریافتیم و افسوس که دیگر از داشتن چنین گوهری بی بهره ایم.

~~~~~_____*****___&&& جملات کوتاه در مورد غم فوت معلم ~~~~~_____*****____&&&

عارفان علم عاشق میشوند

بهترین مردم معلم میشوند

عشق با دانش متمم میشود

هر که عاشق شد معلم میشود

روح بلند استاد بزرگوارمان به محبوب ابدی پیوست و صد افسوس که دیگر در بین ما نیست.

متن تسلیت مرگ معلم

~~~~~_____*****___&&& جملات کوتاه در مورد غم فوت معلم ~~~~~_____*****____&&&

تسلیت و همدردی واژه بسیار کوچکی است در برابر غم بزرگ از دست دادن استاد عزیزمان. غم فقدان این عزیز در واژه نمی گنجد و در کلام جای نمیگیرد. از خداوند بزرگ توان صبوری در مقابل این غم بزرگ را برای شاگردان و بازماندگان آن استاد گران مایه می طلبیم.

~~~~~_____*****___&&& جملات کوتاه در مورد غم فوت معلم ~~~~~_____*****____&&&

اندوه بی پایان ما در برابر خبر درگذشت استاد گرانمایه، کسی که به ما آیین عشق آموخت، وصف شدنی نیست. این مصیبتی است که بر تمام شاگردان و دوستداران ایشان وارد شده است و چاره ای جز صبر بر این مصیبت نیست.

~~~~~_____*****___&&& جملات کوتاه در مورد غم فوت معلم ~~~~~_____*****____&&&

«انا لله و انا الیه راجعون»

بازگشت استاد به سمت محبوب ابدی و رسیدن به آرامش لایتنهی برای ما توان صبر و تحمل این مصیبت را به ارمغان می آورد.

~~~~~_____*****___&&& جملات کوتاه در مورد غم فوت معلم ~~~~~_____*****____&&&

فوت معلم بزرگوارمان به معنی نبودن او در کنار ما نیست.

معلم عزیز ما تا همیشه در قلب و ذهن ما باقی خواهد ماند و به حیات خود در قلب ما ادامه میدهد. یاد او هرگز فراموش نخواهد شد.

~~~~~_____*****___&&& جملات کوتاه در مورد غم فوت معلم ~~~~~_____*****____&&&

تحمل درد از دست دادن استاد عزیزمان جز به صبر الهی میسر نیست. از خداوند متعال توان صبر و شکیبایی در مقابل مصیبت وارده برای تمام بازماندگان میخواهیم.

~~~~~_____*****___&&& جملات کوتاه در مورد غم فوت معلم ~~~~~_____*****____&&&

ز دیده رفت و داغش به دل ما هست هنوز

به هر سو نگریم روی او هویدا هست هنوز

درس و یادگارهای استاد در یاد ما هست هنوز

نام نیک او همه جا ورد زبان ها هست هنوز

~~~~~_____*****___&&& جملات کوتاه در مورد غم فوت معلم ~~~~~_____*****____&&&

متن کوتاه در مورد مرگ معلم


ما شمع نورانی و چراغی که مسیر زندگی را برایمان روشن میکرد و راه را از بیراهه نشانمان میداد از دست دادیم. قلب ما از این سوگ سوخت و هرگز فراموش نخواهد شد. امیدواریم ایشان به مقصود و مقصد نهایی زندگانی رسیده باشد.

~~~~~_____*****___&&& جملات کوتاه در مورد غم فوت معلم ~~~~~_____*****____&&&

شعر نو در مورد غم فوت معلم

در کلاس روزگار

درس ها هست صد هزار

استاد آموخت هر هزار

درس ها گونه گونه بی شمار

درس پیدا کردن جرعه ای آب خرده ای نان

درس چگونه زیستن در کنار این و آن

استاد با مهر همه گفت برایمان

ما شدیم دانای آشکار و نهان

اما افسوس و صد افسوس از چرخ فلک

ربود از ما گوهری که بود یکتا و تک

روح استاد به آسمان ها پر کشید

جسم سرد او در میان تپه ای خاک خوابید

~~~~~_____*****_____&&& شعر نو در مورد غم فوت معلم ~~~~~_____*****_____&&&

به روی تخته چوبی همیشه بی پایان

شروع نام خدا بود تا معلم بود

خدا به وسعت ایمان به شکل یک واژه

خدا به اندازه علم با معلم بود

قسم به نام پیغام آوران وحی

درد جهل بشر را دوا معلم بود

صبر ایوب و صلابتی چو کوه از چهره اش میبارید

مظهر مهر و مایه امید ما معلم بود

به هیچ و پوچ زندگی معنا بخشید

تمام بود و نبود ذهن ما معلم بود

من هنوز جواب این سوال را نمیدانم

معلم معشوق خدا یا خدا معلم بود؟

هر چه شد معلم به خدا پیوست

این رحمت عظیم سزاوار معلم بود

~~~~~_____*****_____&&& شعر نو در مورد غم فوت معلم ~~~~~_____*****_____&&&

سوز سرد زمستان آمد

خبر از پر زدنت دادند معلم امروز

این غم اما در باورم نگنجد هنوز

تو برفتی و بی تو با غم دنیا چه کنم؟

راه بلد نیستم و بگو بی رهنما چه کنم؟

نمیدانم کدام تلخ تر است؟ قهوه سرد

یا خبری که بهار روزگارم را زمستان میکرد

~~~~~_____*****_____&&& شعر نو در مورد غم فوت معلم ~~~~~_____*****_____&&&

شعر نو راجع به مرگ استاد و معلم


چونان که هیاهوی سبز بهاری دیگر

از فراسوی هفته ها به گوش آمد

به برف کهنه

که میرفت

از مرگ

من

سخن گفتم.

و چونان که

قافله در رسید و بار افکند

به هر کجا

بر دشت

از گیلاس بنان

آتشی عطر افشان برافروخت

با آتشدان باغ

از مرگ

من

سخن گفتم

غبار آلود و خسته

از راه دراز خویش

تابستان پیر

چون فراز آمد

در سایه گاه دیوار

به سنگینی

یله داد

و

کودکان شادی کنان

گرد بر گردش ایستادند

تا به رسم دیرین

خورجین کهنه را گره بگشاید

و جیب دامن هایشان را همه

از گوجه سبز و سیب سرخ و گردوی تازه پر کند

پس من مرگ خویشتن را رازی کردم

و او را محرم رازی

و با او

از مرگ

من

سخن گفتم.

و با پیچک

که بهار خواب هر خانه را استادانه

تجیری کرده بود

و با عطش

که چهره هر آبشار کوچک

از آن

با چاره

سخن گفتم،

و با ماهیان خرد کاریز

که گفت و شنود جاودانه شان را

آوازی نیست

و با زنبور زرینی

که جنگل را به تاراج میبرد

و عسل فروش پیر را

می پنداشت

که بازگشت او را انتظاری میکشید

و از آن با برگ آخرین سخن گفتم

که پنجه خشکش

نومیدانه

دستاویزی می جست

در فضایی که بی رحمانه

تهی بود

و چنان که خش خش زمستانی دیگر

از فراسوی هفته های نزدیک

به گوش آمد

و سمور و قمری آسیه سر

از لانه و آشیانه خویش سر کشیدند

با آخرین پروانه باغ

از مرگ

من

سخن گفتم

من مرگ خویشتن را

با فصل ها در میان نهاده ام

با هر فصلی که در میگذشت

من مرگ خویشتن را

با برف ها در میان گذاشته ام

با برفی که می نشست

با پرنده ها و با هر پرنده ای که در برف

در جست و جوی چینه ای بود

با کاریز

و با ماهیان خاموشی

من مرگ خویشتن را با دیواری در میان نهادم

که صدای مرا

به جانب من

باز پس نمیفرستاد

چرا که می باست

تا مرگ خویشتن را

من

نیز

از خود

نهان کنم

«احمد شاملو»

~~~~~_____*****_____&&& شعر نو در مورد غم فوت معلم ~~~~~_____*****_____&&&

متن برای مرگ معلم


متن در مورد فوت معلم

معلم ها برای ما دنیایی میسازند که میتوانیم آن را درک کنیم. آن ها واقعیت ها را برای ما ملموس میکنند و در راه زندگی همسفر و راهنمای ما میشوند. صبوری مثال زدنی این افراد بزرگوار است که آن ها را در یاد و خاطر ما جاودان میسازد. از دست دادن معلمان به معنی خاموشی و تاریکی مسیری است که در آن قرار داریم. به خاک سپردن استادان چیزی جز به خاک سپردن گوهری تک دانه در جهان نیست و از بازماندگان کاری جز حسرت و صبوری بر نمی آید.

~~~~~_____*****_____&&& متن در مورد غم فوت معلم ~~~~~_____*****_____&&&

بعد از پدر و مادر معلم ها افرادی هستند که ما را تربیت میکنند و به همین دلیل است که ارتباط ما با آن ها چیزی فراتر از درس و یادگیری است. معلم ها با روح و قلب انسان ها ارتباط برقرار میکنند. چه بسا معلم هایی که آن ها را تا زنده ایم به یاد داریم، اما از درسی که آموخته ایم چیزی در خاطرمان باقی نمانده است.

من در زندگی استادی داشتم که به دلسوزی پدر/ مادر در کنار من ماند و هر آنچه باید میدانستم را به من آموخت. امروز من مانده ام و غم از دست دادن عزیزی که برایم یادگارهای بسیاری چون شعر و شعور گذاشت. تسلی بخش خاطر من همین است که استاد بزرگوارم در جوار رحمت حق تعالی قرار گرفته است و در آرامشی بی پایان به سر میبرد.

~~~~~_____*****_____&&& متن در مورد غم فوت معلم ~~~~~_____*****_____&&&

میگویند معلمی شغل انبیا است. شاید در پایان این دنیا دگر بار مهربان استادم را ببینم که در کنار پیامبران ایستاده است و راضی است که رسالت خویش را نیک به سرانجام رسانده است. در پایان این دنیا من و دیگر شاگردان شاهدانی خواهیم بود بر صبوری و درایت استادمان. در این روزهای تلخ گرچه سوگوار غم از دست دادن استاد عزیزمان هستیم، اما در اعماق قلب خود باور داریم که یاد ایشان تا همیشه در جان و روان ما به حیات خود ادامه می دهد و روح بلند ایشان به جایگاهی که سزاوار اوست، می رسد. از خداوند منان برای آن مرحوم بالاترین درجات بهشت برین و برای بازماندگان ایشان صبر و شکیبایی مسئلت میکنیم. باشد که تسلیت ما تسلی خاطر کوچکی باشد برای سوگواران آن عزیز.

~~~~~_____*****_____&&& متن در مورد غم فوت معلم ~~~~~_____*****_____&&&

تهیه کننده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...