چگونه برای کنکور انسانی درس بخوانیم؟

کنکور انسانی

کنکور انسانی یکی از رشته های تحصیلی دانش آموزان در دوره متوسطه است که کمتر مورد توجه قرار می گیرد. در کشور ما به دلیل توجه ویژه ای که به رشته های تجربی و ریاضی می گردد، معمولا افراد رشته انسانی را در نظر نمی گیرند. اهمیتی که رشته های پرطرفداری مانند پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، مهندسی و سایر رشته های دانشگاهی تجربی و ریاضی در ایران دارد موجب کمرنگ شدن اهمیت رشته های علوم انسانی شده است.

اما واقعیت چیز دیگری است. در سایر کشورهای دنیا رشته های علوم انسانی بدلیل اینکه تمرکز بر علوم مرتبط با انسان و جوامع بشری دارند، از جایگاه والا برخوردار هستند. رشته های شاخص و ممتازی همانند حقوق، مدیریت، حسابداری و روانشناسی در دسته رشته های علوم انسانی قرار می گیرند. از اینرو کنکور انسانی به عنوان پلی برای رسیدن به این رشته ها بوده و اهمیت زیادی دارد. برخی از مشاغل پرطرفدار و پرکاربرد در دنیا در این رده قرار می گیرند. ادامه تحصیل در سطوح بالاتر در دانشگاههای معتبر آمریکایی و اروپایی بدلیل توسعه مباحث علوم انسانی در آنها با کیفیت بالا امکان پذیر است. حال که به اهمیت رشته های دانشگاهی علوم انسانی پی بردیم، در ادامه به چگونگی درس خواندن در کنکور انسانی به عنوان دروازه ورود به رشته های علوم انسانی می پردازیم.

دروس کنکور انسانی

دروس کنکور انسانی به دو دسته دروس عمومی و تخصصی تقسیم می گردد. دروس عمومی در کنکور انسانی شامل عربی، زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی و فرهنگ و معارف اسلامی می گردد. ضرایب دروس عمومی شامل ضریب ۲ برای عربی، ضریب ۴ برای زبان و ادبیات فارسی، ضریب ۳ برای فرهنگ و معارف اسلامی و ضریب ۲ برای زبان انگلیسی است. مدت زمان پاسخگویی به تعداد ۱۰۰ سوال عمومی ۷۵ دقیقه است.

کنکور انسانی

دروس تخصصی کنکور انسانی شامل دروس ریاضی، اقتصاد، ادبیات فارسی، عربی، تاریخ و جغرافیا، علوم اجتماعی، فلسفه و منطق و روانشناسی بوده، که داوطلبان باید در مدت زمان ۱۶۵ دقیقه به تعداد ۱۸۰ سوال دفترچه اختصاصی پاسخ دهند. ضرایب دروس اختصاصی با توجه به رشته های زیر گروه متفاوت است. تعداد سوالات درس ریاضی ۲۰ سوال (۲۵ دقیقه)، اقتصاد ۱۵ سوال (۱۰ دقیقه)، ادبیات فارسی ۳۰ سوال (۳۰ دقیقه)، عربی ۲۰ سوال (۲۰ دقیقه)، تاریخ و جغرافی ۳۰ سوال (۲۵ دقیقه)، علوم اجتماعی ۲۰ سوال (۱۵ دقیقه)، فلسفه و منطق ۲۵ سوال (۲۵ دقیقه) و روانشناسی ۲۰ سوال (۱۵ دقیقه) است.

حال که با دروس عمومی و تخصصی و تعداد سوالات و مدت زمان پاسخگویی به آنها آشنا شدیم، می توانیم برنامه ریزی بهتری برای خواندن دروس کنکور انسانی داشته باشیم. البته قبل از آن ضرایب زیرگروه های رشته های علوم انسانی را ذکر می کنیم.

چگونه در کنکور انسانی موفق باشیم

ضرایب دروس اختصاصی کنکور انسانی

ضرایب دروس اختصاصی کنکور انسانی با توجه به رشته دانشگاهی مورد نظر متفاوت است. از این رو ممکن است درسی مانند عربی تخصصی برای برخی رشته ها و در یک زیر گروه ضریب ۴ و در زیر گروه دیگری ضریب ۱ داشته باشد. رشته های دانشگاهی علوم انسانی به ۵ زیر گروه تقسیم بندی می گردند که هر زیرگروه دارای ضرایب مختص به خود است. در ادامه با معرفی رشته های هر زیرگروه در کنکور انسانی و ضرایب آن مطلب را ادامه می دهیم.

- زیر گروه یک: رشته های این زیرگروه زبان و ادبیات فارسی، حقوق، علوم قضایی، فلسفه و نظایر آن بوده و دارای ضرایب ۴ (عربی و زبان و ادبیات فارسی تخصصی)، ۳ (منطق و فلسفه)، ۲ (ریاضی) و ۱ (اقتصاد، تاریخ و جغرافیا، علوم اجتماعی و روانشناسی) است.

- زیر گروه دوم: رشته های این زیر گروه از کنکور انسانی شامل علوم اجتماعی و رشته های وابسته و خبرنگاری است. ضرایب دروس اختصاصی به ترتیب ضریب ۴ (ریاضی)، ۳ (علوم اجتماعی)، ۲ (اقتصاد، زبان و ادبیات فارسی تخصصی و روانشناسی) و ۱ (عربی تخصصی، تاریخ و جغرافیا و منطق و فلسفه) است.

- زیر گروه سوم: رشته های این زیرگروه کلیه گرایشهای رشته مدیریت و علوم اقتصادی است. ضرایب دروس تخصصی این زیرگروه شامل ضریب ۴ (ریاضی)، ۳ (اقتصاد)، ۲ (علوم اجتماعی و زبان و ادبیات تخصصی) و ۱ (عربی تخصصی، تاریخ و جغرافیا، منطق و فلسفه و روانشناسی) است.

- زیرگروه چهارم: رشته های این زیر گروه از کنکور انسانی کلیه گرایشهای مربوط به علوم سیاسی، تاریخ، جغرافیا و باستان شناسی است. ضرایب دروس اختصاصی به ترتیب ضریب ۳ (ریاضی، تاریخ و جغرافیا و روانشناسی)، ۲ (اقتصاد، زبان و ادبیات فارسی تخصصی، علوم اجتماعی و منطق و فلسفه) است.

- زیر گروه پنجم: رشته هایی مانند روانشناسی، علوم تربیتی، کتابداری و تربیت بدنی در این زیرگروه از کنکور انسانی جای دارند. ضرایب دروس اختصاصی به ترتیب ضریب ۳ (ریاضی، علوم اجتماعی و روانشناسی)، ۲ (اقتصاد، زبان و ادبیات فارسی تخصصی و فلسفه و منطق) و ۱ (عربی تخصصی، تاریخ و جغرافیا) است.

تا اینجا به بررسی دروس عمومی و تخصصی، ضرایب آن، تعداد سوالات و مدت زمان پاسخگویی به هر درس پرداختیم. با داشتن اطلاعات فوق می توانید برنامه ریزی جامع و دقیقی برای خواندن دروس کنکور انسانی داشته باشید. پس با ما همراه باشید.

برنامه ریزی درسی کنکور انسانی ،چگونه برای کنکور انسانی درس بخوانم

  برنامه ریزی درسی کنکور انسانی

  برنامه ریزی درسی کنکور انسانی به خواندن دروس عمومی و تخصصی بر اساس ضریب هر درس و نوع خر درس مرتبط است. از آنجائیکه اکثر دروس در کنکور انسانی خواندنی و حفظ کردنی است تا مسایل ریاضی و حل کردنی، لذا بدیهی است که باید زمان بیشتری برای خواندن و یادگیری مطالب بطور عمیق صرف کنید. حجم برخی دروس کنکور انسانی مانند زبان و ادبیات فارسی و یا تاریخ و جغرافیا زیاد بوده و برخی مانند منطق و یا اقتصاد تنها یک کتاب است. نکته مهم در خواندن دروس کنکور انسانی این است که برای کلیه دروس وقت گذاشته و به توجه به ضرایب هر درس وقت مطالعه خود را تنظیم نمائید. به عنوان مثال اگر شما می خواهید در زیر گروه مدیریت امتحان دهید، درس ریاضی ضریب ۴ داشته و اقتصاد دارای ضریب ۲ است. بدیهی است که شما باید وقت بیشتری را برای این دو درس در نظر بگیرید تا دروس با ضریب یک مانند روانشناسی.

  بنابراین چنانچه می خواهید در روز به عنوان مثال ۵ ساعت مطالعه نمائید، باید این تناسب را رعایت کنید. مجموع ضرایب دروس در زیر گروه مدیریت کنکور انسانی ۱۰ است. از اینرو از این ۵ ساعت، ۲ ساعت را به درس ریاضی، ۱.۵ ساعت را به درس اقتصاد و به ترتیب مابقی دروس اختصاص دهید. در هر روز طوری برنامه ریزی نمائید که حداقل ۴ درس را مطالعه نمائید. البته تعداد ساعات مطالعه در روز باید بطور مناسب تنظیم گردد. به این معنی که در روزهای شنبه تا چهارشنبه که به دبیرستان می روید، روزی حداقل ۶ ساعت و در روزهای آخر هفته حداقل ۸ تا ۱۰ ساعت مطالع داشته باشید. این نکته را در نظر بگیرید که اغلب دروس کنکور انسانی خواندنی و حفظ کردنی هستند، از اینرو وقت زیادی جهت مطالعه و مرور همه آنها مورد نیاز است. البته هنگام برگزاری کنکور نیز با توجه به اینکه نیازی به حل مسایل تشریحی ندارید، در صورت مطالعه عمیق براحتی می توانید تست ها را جواب دهید. در ادامه به بررسی نحوه خواندن دروس عمومی و تخصصی کنکور انسانی می پردازیم.

   خواندن دروس عمومی کنکور انسانی

  خواندن دروس عمومی کنکور انسانی معمولا بصورت حفظ کردنی است. دروسی مانند فرهنگ و معارف اسلامی با خواندن چند باره منابع درسی مشکلی نخواهند داشت. دروس عربی و زبان و ادبیات فارسی عمومی شامل برخی قواعد و دستور زبان و آرایه های زبان فارسی است. برای این دروس علاوه بر خواندن قواعد و دستور زبان باید بعد از مطالعه هر مطلب تست های آن را پاسخ دهید. سعی کنید پس از مطالعه هر بخش تستهای آنرا زده و موارد اشکال را با رجوع به درس برطرف نمائید. درس زبان انگلیسی شامل لغات، گرامر و تست زدن های موضوعی است. با این روش می توانید قواعد هر بخش را یاد بگیرید.

  در خواندن دروس عمومی طوری برنامه ریزی کنید که هر روز ۲ درس از چهار درس عمومی را مطالعه داشته باشید. در انتهای هر بخش تستهای مربوطه را زده و اشکالات را برطرف نمائید. مرور و تکرار هر روزه این کار موجب تقویت حافظه و یادگیری شما خواهد شد.

  دروس اختصاصی کنکور انسانی

  خواندن دروس اختصاصی کنکور انسانی

  خواندن دروس اختصاصی کنکور انسانی نیاز به وقت بیشتر و تسلط بیشتر دارد. در گام اول باید ببینید که آیا می خواهید در زیرگروه خاصی شرکت کرده و یا اینکه مجموعه مختلفی از رشته ها را انتخاب نمائید. به عنوان مثال درس عربی تخصصی در زیرگروه حقوق و علوم قضایی دارای ضریب ۴ بوده و در سایر زیرگروه ها دارای ضریب ۱ است. اگر تنها در رشته و یا رشته های خاصی تمایل به انتخاب رشته دارید بهتر است برای بالا بردن شانس موفقیت و کسب رتبه بهتر بر اساس ضرایب موجود برنامه ریزی کنید. چنانچه تصمیم دارید مجموعه متنوعی از رشته ها را انتخاب نمائید، باید علاوه بر ضرایب بر روی دروس با اهمیت متمرکز شوید.

  نکته حائز اهمیت این است که برخی دروس مانند اقتصاد و فلسفه و منطق دارای حجم کم و تک کتابی هستند. از اینرو افراد در هنگام آماده شدن برای کنکور انسانی از قید این دروس گذشته و یا اینکه آنرا آسان می گیرند. واقعیت این است که این دروس رتبه آور بوده و کسب نمره خوب در آن می تواند کمک زیادی به شما نماید. جهت درک بهتر مطالب یادداشت برداری، درک عمیق مفاهیم و تست زنی توصیه می گردد. در درس اقتصاد بعد از خواندن هر فصل تست های موضوعی آنرا پاسخ داده و به حل تشریحی مسایل آن توجه نمائید.

  خواندن درس ریاضی کنکور انسانی: این درس شاید تنها درسی است که دانش آموزان کنکور انسانی آنرا سخت و دشوار دانسته و در بسیاری موارد از مطالعه آن صرف نظر می کنند. دروس ریاضی علوم انسانی بسیار ساده بوده و از همه مهمتر رتبه آور هستند. با توجه به ضعف اکثر دانش آموزان در این درس، با کمی صرف وقت و تست زدن می توانید درصد خوبی از این درس داشته باشید. مطالعه درس ریاضی شامل حل کردن مسایل، یادگیری فرمولها و فراگیری حل انواع مسایل است. اگر روش حل مسایل گوناگون را یاد بگیرید، تمام تستهای مربوطه را می توانید با همان روش حل کنید.

  روش های درس خواندن برای کنکور انسانی در درس های عمومی و تخصصی

  خواندن درس عربی تخصصی کنکور انسانی: این درس یکی از دروس اصلی در کنکور انسانی است. درس عربی تخصصی شامل یادگیری قواعد و دستورالعملهای مربوطه است. با تست زدن هر روزه می توانید اشکالات خود را برطرف نمائید. همچنین تبحر در عربی تخصصی می تواند منجر به مهارت در عربی عمومی شود. درس عربی تخصصی دارای ضریب ۴ برای رشته های پرطرفدار حقوق و علوم قضایی است، پس اگر می خواهید در رشته وکالت تحصیل کنید و یا قاضی شوید باید عربی تخصصی را به خوبی مطالعه نمائید.

  خواندن درس زبان و ادبیات فارسی تخصصی کنکور انسانی: این درس شاید مهمترین و تاثیرگذارترین درس کنکور انسانی است. زبان و ادبیات فارسی تخصصی دارای ضریب ۲ به بالا و ادبیات عمومی دارای ضریب ۴ است. برای این درس باید مطالب را بطور مرتب مرور نمود تا در ذهن شما حک شوند. برای آرایه های ادبی بهترین روش تست زدن زیاد و برطرف نمودن اشکالات است. زبان و ادبیات فارسی درسی است که داوطلبان کنکور انسانی تست های آنرا با درصد بالا می زنند، پس برای اینکه از سایرین عقب نباشید باید آنرا هر روز مطالعه نمائید.  

  توصیه مهم به داوطلبان کنکور انسانی

  توصیه مهم به داوطلبان کنکور انسانی این است که برخی دروس حفظی مانند روانشناسی، تاریخ و جفرافیا و جامعه شناسی را هنگام مطالعه نت برداری نمائید. با توجه به حجم بالای کتابها و دروس مرور دوباره همه منابع شاید امکان پذیر نباشد. در واقع وقت کافی برای آن وجود نخواهد داشت از اینرو بعد از یکبار مطالعه دروس بطور کامل مخصوصا دروس حفظی، در مرحله دوم یادداشتهای خود را مرور نموده و تست های هر فصل را جداگانه بزنید. چنانچه در هر مورد اشکال داشتید به کتاب مراجعه و آن مطلب را دوباره مرور کنید. به این ترتیب می توانید در مدت زمان کوتاه کل کتابها را مرور نمائید.

  در آخر به داوطلبان توصیه می گردد که برای آمادگی در کنکور انسانی برنامه ریزی دقیق و بر اساس حجم و مدت زمان داشته باشید. به عنوان مثال با خود تصمیم بگیرید که طی مدت زمان ۳ ساعت یک فصل کتاب را مطالعه نمائید. با این روش و تداوم برنامه می توانید امیدوار باشید که در مدت زمان محدود کلیه منابع کنکور انسانی را مطالعه و مرور نمائید.  

  گردآورنده : توپ تاپ

  هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...