عکس نوشته امانت دار خوبی باش

همیشه انسان های امانتدار و افرادی که این صفت برتر و پرارزش یعنی امانتدار بودن را دارا هستند ؛ مورد احترام خواهند بود ، چرا که در بیشتر کتب اسلامی و دینی در مورد امانت و امانت دار خوب بودن روایت ها و صحبت های تاکیدی بسیار زیادی را شنیده ایم ، در این مطلب از سایت آلبومی زیبا از عکس نوشته های جدید با موضوع ( امانت دار خوبی باش) تهیه شده است که میتوانید از آن ها برای عکس پروفایل خود استفاده کنید.


عکس نوشته امانت دار

بهتریــــن الگو امانت ماندگار/ صحبت حـــق است یاران پایدار/
خصلت زیبا که دارد این بشر/ آن امــــانت هست ای نور بصر/
پاس داری راز داری و امـان/ ازامانت ایـــــن بدان شیرین بیان/
ضداین معنی یقین این رابدان/ بی وفائی ســـرقت و بهتانِ مان/
از صفــات حق بود یار یقین/ حسن اخــلاق بشــــر اندر زمین/
گروفائی هست با این امر یار/ با وفــــائــی با امـــــانت با قرار/
کل عالــــم با امــانت زنده اند/ عاشق علم امانت تا ابدپاینده اند/
باامانت خوف و تـرسی کی بجا/ اصل آرامش امـــانت نیک خــوا/
امرحـق است با امانت زندگی/ با امــانت زاده شــد پا ینــدگی/
هرخدا ترسی یقیــن اهل امان/ حافظ هم جـــان و مــال دیگران/
اجر وافـر از امــانت شد پدید/ با امـانت گل توان مقصد رسید/
هر امانتدار نیــکـو در بهشت/ صاحب جاه مقام نیکو ســرشت/
شاه مــردان ازوفا گوید سخن/ باامانت راستی گلهاسرای انجمن/
راستگوئــی با امانت شدقرین / اهــل تقــوا با امـانت بـــرترین/
کل اعضا گل امانت ازخداست/ در رضای حق بکوشیم گل رواست/
بازبان گرحق بگوئی این بجاست/ شکر حق را باز گوئی از خداست/
گر که با پندار ناحــق شـد عجین/ بس خیــانت با امـــانت دل غمیـــن/
گوش و چشم وهرکدام ازاین بدن/ با امـــــانت زنده اند شیرین سخن/
ظاهروباطن همه نعمت ودود/ پاس داریم وبه خدمت گل نمود/
گر امانت پیشه گردد مردمان/ رزق وافر هـــم رسد از آسمان

عکس نوشته امانت داری
عکس نوشته های امانت داری

آن صداها به کجا رفت
صداهای بلند
گریه ها قهقه ها
آن امانت ها را
آسمان آیا پس خواهد داد ؟
پس چرا حافظ گفت
آسمان بار امانت نتوانست کشید
نعره های حلاج
بر سر چوبه ی دار
به کجا رفت کجا ؟
به کجا می رود آه
چهچه گنجشک بر ساقه ی باد
آسمان آیا
این امانت ها را
باز پس خواهد داد ؟

عکس نوشته امانت داری
عکس نوشته های امانت دار خوبی نبود

امدی...
مغرور
بی کلام...
در نگاهت هزارمعما
وبرلبانت مهر خاموشی..
اندکی گذشت...
ارام ارام نزدیک شدی
مغرور بی کلام
کمی مهربان!
وعشق را
به امانت به من دادی ودورشدی...!
ومن مدتهاست
بار امانت تو رابردوش می کشم
ارام بی کلام.........!

عکس نوشته امانت داری
عکس نوشته امانت دار هستی

مرده ام من! مرده!
زیر خاکم و پیچیده به کفنم!
و نظاره گر میلیونها انسان که می گریند
به چه می گریید؟
به چه می گریی مادرم؟!
نازنینم!
هر کس نداند
تو خوب می دانی و یادت هست روزی را که
روزی را که پروردگار مرا در رحم تو به امانت گذاشت.

عکس نوشته امانت داری
عکس نوشته درباره امانتداری

قلـم ، بار امانت بود ؛ و شاعر.
پذ یرفت ؛ و رقم بسـیار میزد.
ولیکن ، درد ؛ بیدردی،همیشه
مجیزی ، بادمیکرد؛بارمی زد.
زبانیرا که درد مردمش نیست.
چه می ارزد؟الهی مار می زد!

عکس نوشته امانت داری
عکس نوشته امانت

سنگین است بار این امانت
می شکند قامتم را در نهایت
بیا ای ساقی جانم به فدایت
بیا که دارم بسیار حکایت
جزء تو به که برم شکایت
بیا و مستم کن به غایت
تا بر عالمیان گردم من آیت
باشد که بر لب مجنون
نشیند از من لبخند رضایت

عکس نوشته امانت داری
عکس نوشته امانت خوبی باش

من تو را در قلبم
به امانت عشق گذاشته ام
جایی که هیچ
خیانتی در آن
روا نیست

عکس نوشته امانت داری
عکس نوشته امانت

گفت به رضايم تو رضايت بده
وعده دلت را به نهايت بده
اين همه صبر اجر كجا ميدهند ؟
كاسه ي صبري به امانت بده
خواب عدالت همه شب با من است
خواب ، قيامت تو شهادت بده
قباي غم در دل من ‍‍‍نخ نماست
ساده دلم را به غم عادت بده
به مال دنيا نه طمع بسته ام
لقمه ي ناني به كفايت بده
كاش كه قرآن تو منطق شود
ناظري و وقت به نظارت بده
كن بگو حل همه مشكلات
كن فيكن كن دم راحت بده

عکس نوشته امانت داری
عکس نوشته در مورد امانت داری

دلی را که بردی زما پس بیار
که در سینه شاید بگیرد قرار
امانت
مباه است جانا ولی،
ربودن نبخشایدت کردگار

عکس نوشته امانت داری
عکس نوشته در مورد امانت دار باش

از تو میپرسند چندین بار متولد گشته ای؟
تو را نمیدانم
اما من با تو خواهم گفت
نخستین بار مرا به ملکوتیانی به نام پدر ومادر به
امانت
گذاردند و به راستی چه نیک امانتدارانی...
واما دومین بار زمانش را .زمانش را نمیدانم بهتر است
اینگونه با تو بگویم این راز مگو را از ازل تا ابد بنهادند بر سینه ام امانتی
و چه سخت امانتداری است که نداند چه امانت دارد
من نمیدانم اما لسان الغیب نیک دانست و چه خوش گفت
آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعه ی فال به نام من دیوانه زدند
دگر بار دیده ام تار گشته و چشمانم حکایت عشق از سر بگرفته اند..

عکس نوشته امانت داری

تهیه کننده: توپ تاپ

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...