عکس نوشته گذشت کردن و بخشش برای پروفایل

گذشت کردن دو حالت داره ، یا اونقد دوستش داری که از اشتباهش میگذری...یا اونقد از چشمت میفته که ، از خودش و اشتباهش هم میگذری ! در همین زمینه یعنی (بخشش و گذشت) آلبومی از عکس نوشته ها و متن های زیبا و خاص تهیه شده که در ادامه ی همین مطلب شاهد هستید ....


عکس نوشته گذشت و بخشش


میدانيد قشنگترین جای زندگی کجاست؟
آنجاست که به دلتان فرصت میدهيد!
به دلتان این جرأت را میدهيد که دوباره به زندگی اعتماد کند،
بدى ها را فراموش کند،
دوباره
منتظر يك اتفاق ناگهانی خوب باشد، منتظر يك آدم تازه كه به او فرصت میدهيد
گذشته را با همه بدى هايش ببخشد و بگذارد اتفاقات گذشته، در گذشته بماند.
اینجا قشنگ ترین جای زندگی است،
جایی که از صفر شروع ميكنيد،
جایی که دوباره متولد مى شويد...

عکس نوشته گذشت کردن

گذشت و بخشش

دیـــگـران را ببـخــشــیـــد…

بی عقـــلـی ، تهـــمت ها،خیانت و بی ادبی

نشانـه عدم بلوغ روحی انـــسـان هاست.

انســان های نارس ایـــن موارد را زیـاد دارنـد ؛

شما انســانــی رسـیــده باشـید!

با سبــکـــبــالی و بدون اینـکـــه قضــاوت یا سرزنش کنیــد ،

و بدون ایـــنــکـه از این حرفـــها ناراحـــت شوید…

از کنـــار این ها رد شوید …

اگر هوای دلـــتـان ابـری شد و چشم هایتـــان باریـدنــد،

بگــذاریـد ایـن اشــک ها باران رحمت و بخشش باشنـــد

برای انـها که نمــی دانند و زمیـن دلـــشـــان خشـک شده اســـت

اینـجــاست که دل بخشنده شما

چشمـه جوشانی می شود که به منــبـــع عظــیم لطف خدا متصــل شده است.

عکس نوشته گذشت و بخشش

گذشتن و بخـشـــش

بخـــشـــش را از خورشید بیــاموز

محـبت را بی محـــاسبه پخش کن،

دروازه های قلــبــت رابه روی همـه بگشـا

و باورداشته باش خدایــی که در این نزدیـــکیـــســت،

بهــتــرینهــا را برایت رقم زده اسـت.

عکس نوشته گذشت و بخشش برای پروفایل

ادمون باشه

تصویر زندگیــمون، همون چیــزیه که با قلم افـکارمون ترســیـــم میــکـنـــیم.

اگـــر نقـــصــی توی تصویر زنــدگـیمون میبینـــیـــم،

بهــتره با پاکـنی از جنــس انـــرژی و اندیـــشه مثبــت

اون رو پاک کنــیم و مجـــددا با قلـم افـکارمون

شروع به طراحـــی و رفــع اون نقـــص کنیــم

یادمون باشـه

که بزرگتـریــن مســـائل رو آدمـهــا

خودشون با طرز فکــر و دیـــدشون نســـبـت به دنـــیـای اطراف میســازن.

پس بهتره عدســـی و لنـــز دوربـــیــن فکرمون رو

با دستــمـــالـی از جنـس محبــت و عاطـــفه و عشق و بخـــشش، پاک کنیــم تا عکس زنــدگـیـمون شفافتــر و زیـــباتــر بیـــفــتــه

عکس نوشته گذشتم

بخشش را از خورشید بیاموز

محبت را بی محاسبه پخش کن،

دروازه های قلبت رابه روی همه بگشا

و باورداشته باش خدایی که در این نزدیکیست،

بهترینها را برایت رقم زده است.

عکس نوشته گذشتیم از شما


بخشیدن و گذشت کردن کسانیکه از آنها زخم خورده ایم
سخت ترین کار دنیاست،
ولی تا زمانی که آدمهای خاطرات تلخ را زنده نگه داریم
و در ذهن خود هر روز محاکمه شان کنیم،
رنگ آرامش را نخواهیم دید!
گاه باید چشم ها را بست
و از کنار تمام بد بودنها نیز گذشت..

عکس نوشته گذشتکردن برای پروفایل


وقتی دنبال اثبات کردن خودت برای دیگران هستی
کوچکتر و حقیرتر میشوی
ولی وقتی که دنبال اثبات خود برای خودت هستی
کمترین اتفاقی که می افتد تغییر کردن است
و بزرگترین اتفاقش تحول درونی توست
هر چه که بود گذشت
از نو شروع کن
و خودت را برای خودت اثبات کن و گذشت کن

عکس نوشته گذشت و بخشش


گذشتم
ازسرعالم,
کسی چه میداند...!؟
که من به گوشه خلوت,
چه عالمی دارم..!

عکس نوشته گذشت و بخشش داشتن

ه دل خود مراجعه کنید

و نسبت به تمام کسانی که در گذشته

از دست آنها ناراحت شده اید احساس محبت نمایید.

هر جا ناراحت شدید اقدام به بخشش و عفو نمایید.

عفو و گذشت پایه بیداری معنوی است. 

عکس نوشته گذشت داشتن

گذشت و بخـــشش

گذشـت زمان اسـت

براى بخـــشیـــدن

برای فراموشی

برای آشـتی با خویش

برای آرامش جسـم و روح

هر روز بهــتـــریـن ساعــات شروع خودســـازیــسـت

عکس نوشته گذشتم ازت

گاهی گذشت میکنم

گاهی گذر

معنای این دو فرق میکند

بخشیدن دیگران دلیل

ضعیف بودن من نیست

آنها را می بخشم

چون آنقدر قوی هستم

که میدانم آدمها اشتباه می کنند.

بزرگترین هدیه گذشت

آرامش است 

عکس نوشته گذشتن

گاهـی گذشـــت میکــنم

گاهـی گذر

معنــای این دو فرق میکنـد

بخـشـیدن دیـــگران دلـــیل

ضعـیــف بودن من نیـســت

آنـهـــا را می بخــشــم

چون آنـقدر قوی هســـتم

که میدانـم آدمــهـــا اشتبـاه می کنــنـــد.

بزرگـــتــرین هدیه گذشت

آرامـش است

عکس نوشته گذشتن

گردآورنده: توپ تاپ

مطالب مرتبط...


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...