عکس نوشته بدترین درد برای پروفایل

تصاویر بدترین درد


عکس نوشته بدترین درد


عاشق اگر میشوید
عاشق رفتار آدم ها نشوید.
آدم ها گاهی حالشان خوب است گاهی بد
رفتارشان متاثر از حالشان است
عاشق افکارشان شوید
افکار حتی در بدترین حالت آدم ها هم تغییر نمی کند..

عکس نوشته بدترین درد


یکی از بدترین شکنجه های دنیا اینه بهت بگن بیدار شو ساعت دهه،
بیدار شی ببینی نه و چهل و پنج دقیقه اس

عکس نوشته بدترین درد


بدترین احساس زمانی است که
خودت هم می فهمی ، از خدا دور شده 

عکس نوشته بدترین درد اینه که


این بدترین شکنجه دنیاس! اینکه صبر کنی بدونی که هیچ کاری از دستت ساخته نیست....
عطش مبارزه

عکس نوشته بدترین درد اینه که


بدترین قسمت زندگی
انتظار کشیدن است
و بهترین قسمت زندگی
داشتن کسی است که
ارزش انتظار کشیدن را داشته باشد

عکس نوشته بدترین درد


هیچکس را در زندگی مقصر نميدانم
از خوبان "خاطر ه"
از بدان "تجربه"
میگیرم......¡
بدترین ها "عبرت"میشوند...!
و بهترین ها "دوست"
حرف اشتباهیست که میگویند...
با هرکس باید مثل خودش رفتار کرد

عکس نوشته بدترین درد

گردآورنده: توپ تاپ

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...