دانلود عکس نوشته درباره هیچ وقت


عکس نوشته هیچ وقت نمیبخشمشون


گاهی وقتالازمه زمین بخوری.
تا ببینی کیا پشتتن.کیا باعث رشدتن.
کیا میرن.
کیا همه جوره میمونن
گاهی لازمه جوری زمین بخوری که زخمی بشی زخماتو باز بذاری ببینی کیا نمک میباشن کیا مرحم میذارن کیا باتو هم دردن کیاهم خود دردن!
هیچوقت
تا زخمی نشی نمیتونی بفهمی کی چه رفتاری میکنه!
دست یه کسایی نمک میبینی که روشون قسم میخوردی
و یه کسایی مرحم میذارن روزخمات که اصلا یادشون نبودی!
انقد مات و مبهوت رفتارای اونا میمونی که کلا یادت میره زمین خوردی.
و اونجا تازه می فهمی که نبایدبه بعضی ها بیشتر ازلیاقتشون بها میدادی

عکس نوشته هیچ وقت


چه سخته دلتنگ صدایی باشی
که بهش قول دادی
هیچوقت
مزاحمش نشی!!

عکس نوشته هیچ وقت فراموشت نمیکنم


اگه حوصلشو نداری بهش بگو!
اما هیچوقت جوری رفتار نکن که احساس کنه اضافست...

عکس نوشته هیچ وقت دیر نیست


هیچوقت نمیتوانی
چیزی راکه قرار است از دست بدهی
نگــه داری
توفقط قادر هستی
چیزی راکه داری
قبل از انکه از دست برود
عاشقانه دوست داشته باشی...

عکس نوشته هیچ وقت


هیچوقت نمیشه به رویاها و آرزوهای بزرگ رسید ...
اگر فقط کارهای روتین روزانه رو انجام بدیم
چون همون نتیجه های روتین و کوچیک همیشه رو میگیریم

پس باید بزرگ فکر کرد
خطر کرد
و سخت کار کرد

عکس نوشته هیچ وقت حلالت نمیکنم


هیچگاه درگیر گذشته نشوید
اگر بخواهید دوباره و دوباره فصل قبلی
کتاب زندگی‌تان را بخوانید
هیچوقت
نخواهید توانست
فصل جدید زندگیتان را شروع کنید

عکس نوشته هیچ وقت عاشق نشو


رای بدست آوردن عشق مبارزه کنید
اما
هیچوقت
عشق را گدایی نکنید.

عکس نوشته هیچ وقت تنهام نزار


حساس میکردم اگر اوضاع همینطور بماند دق میڪنم اوضاع همینطور ماند و دق
نڪردم ! همـہ مان اینگونـہ ایم لحظـہ هاے گندے داریم که تا مرز سکته پیش
میرویم اما میگذرد . هیچوقت حرف سربازے را که بدون پاهایش از جنگ برگشت را
فراموش نمے کنم :من فوتبالیست خوبے بودم! اولش براے پاهایم هر شب گریه
میکردم تا فهمیدم خدا دوست دارہ من شطرنج باز خوبے باشم

عکس نوشته هیچ وقت فراموشت نمیکنم


هیچوقت
برای تبدیل شدن به کسی که میخواستین باشین دیر نیست...
فقط کافیست اولین قدم را بردارید

عکس نوشته هیچ وقت

گردآورنده: توپ تاپ


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...