عکس نوشته های آه و نفرین برای پروفایل


 عکس نوشته نفرین و متن های زیبا و خاص درباره  آه و نفرین به عشق
در این مطلب برای شما متن های زیبا , عکس نوشته برای پروفایل با موضوع نفرین  کردن را آماده کردایم.

عکس نوشته های نفرینی


شادی را هدیه کن به کسانی که آن را از تو گرفتند

عشق بورز به آنها که دلت را شکستند

دعا کن برای آنها که نفرینت کردند

درخت باش بر غم تبرها

بهار شو بخند که خدا هنوز آن بالا با ماست

عکس نوشته های نفرین کننده
دلنفرین شده ماست که تنهاست هنوز...........
عکس نوشته های نفرین عشق
دلــــی ڪه بشڪند . . .
"فـــــریـــــادش" را ....
نمـــیفهمــــی ولــــی ...
نفرینش به زمینت میـــزنــد .
عکس نوشته های نفرین شده


میگویند : مرغیست به نام « آمـیــن » !
مرغی آسمانی ؛
در بلندترین نقطهٔ آسمان ،
آنجا که بخدا نزدیکتر است می پَـرَد !
و سخن می گوید !
او شنوا ترین موجود ِ جهان ِ هستی است !
هر چیز را که می شنود ،
دوبـاره ،
بنام فرد ِ گوینده ،
آنرا تکرار می کند ! و آمین می گوید !
این است که همهٔ آیین ها می گویند ؛
مراقب کلامت باش !
این است که می گویند ؛
تنها صداست که می ماند ! ...
این است که می گویند ؛
دیگران را دعا کنید !
این است که اگر ؛
دیگرانی را نفرین کنیم ؛
روزی خود ِ ما !
دچار آن خواهیم بود !
مرغ آمین ؛
هر آنچه که بگوئـیـــم را ،
با اسم خود ِ ما ، جمع می کند !
و به خداوند اعلام می کند !
آنگاه در انتهای جمله ؛
آمـیــــــــن می گـــویـــد !!!
پس همیشه برای همه خیر و خوبی بخواهیم...
من برای تو دوست خوبم سلامتی و شادی و هر آنچه که آرزو داری میخواهم .
آمین

دانلود عکس نوشته های نفرین


سه چیز را با احتیاط بردار : قدم ، قلم ، قسم !
سه چیز را پاک نگه دار : جسم ، لباس ،خیال !
از سه چیز کار بگیر : عقل ، همت ، صبر !
از سه چیز خود را دور نگهدار: افسوس ، فریاد ، نفرین !
سه چیز را آلوده نکن : قلب ، زبان ، چشم !
اما سه چیز را هیچ گاه فراموش نکن : خدا ، مرگ و دوست

عکس نوشته های نفرین مظلوم


هیچگاه دل کسی رو نشکن

زیرا دل شکسته را نیازی به نفرین نیست

هر بدی را خود انسان می تواند جبران کند

اما جبران دل شکسته را خدا می کند.

پس مراقب باش مبادا کسی را ازار دهی

شاید دلی را که می شکنی صدای شکستنش را

نه تو بشنوی و نه موجودات زمینی .

اما انکه باید پاسخ دهد می شنود

عکس نوشته های نفرین عشق

تهیه کننده: توپ تاپ


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...