رابطه زنانشویی متولدین دی با سایر ماه ها

پیوند زنانشویی متولدین دی با متولدین فروردین

پیوند زنانشویی بین متولد فروردین و دی چندان سازگار و تفاهم آمیز نیست . متولدین دی (بزغاله) افرادی تودار، مرموز و کمی آب زیرکاه هستند و از همین لحاظ برای دیگران کمی سخت است که به درستی آنها را بشناسند و به نیات درونی آنها پی ببرند . به همین دلیل با متولدین فروردین چندان جور در نمی آیند زیرا متولد فروردین افرادی برون گرا و خونگرم هستند و از هر گونه مرموز بودن و پیچیدگی بدشان می آید.متولدین فروردین خیلی زودجوش و صمیمی و پرنشاط هستند و به سرعت با دیگران دوست می شوند ولی متولدین دی کمی دیرجوش و نچسب اند و به سادگی با کسی پیمان دوستی نمی بندند. متولدین فروردین کمی جسور و بی پروا هستند و گاهی با بی ملاحظگی رفتار می کنند و این با روحیه محافظه کار متولدین دی زیاد سازگار نیست زیرا آنها کارهای خود را با صبر و حوصله و متانت و مهارت دنبال می کنند. متولدین دی همچنین به آزادی و استقلال نیاز دارند تا به اتکای سختکوشی خود به آرمانهای بلندپروازانه خود پاسخ دهند و این با روحیه سلطه گر متولدین فروردین ماه چندان جور در نمی آید و ممکن است اختلاف نظرهایی را در زندگی زنانشویی آنها ایجاد کند. بنابراین اگر پیوندی میان متولد فروردین و دی صورت بگیرد باید با تحمل و صبر و بردباری و خویشتنداری طرفین برطرف گردد تا کانون زندگی آنها از هم نپاشد و قرین سعادت گردد.

رابطه زنانشویی متولدین دی با متولدین اردیبهشت

متولدین دی افرادی تودار ، فعال ، باثبات و رازنگهدار هستند و به طور کلی با اردیبهشتی ها خصوصیات مشترکی دارند و می توانند با همدیگر خانواده ای مستحکم و پابرجا ایجاد کنند. متولدین دی همچون متولدین اردیبهشت دارای علامت زمینی هستند و اهل کار و فعالیت و جدیت می باشند.متولد دی فردی خانواده دوست ، جاه طلب و در عرصه عشق و عاشقی کمی تودار و جدی است و این خصوصیات با ویژگی های متولدین اردیبهشت سازگار است و آنها خیلی خوب می توانند یکدیگر را درک کنند و در زندگی به تفاهم برسند. از نظر عاطفی نیز هر دو افرادی مهربان و دلسوز هستند و به درد و غم یکدیگر می رسند و از این لحاظ نیز هیچکدام کمبودی حس نخواهند کرد . بدین ترتیب زندگی متولدین اردیبهشت با دی به دور از هر گونه کشمکش جدی خواهد بود.

رابطه زنانشویی متولدین دی با متولدین خرداد

متولدین دی کمی تودار ، سیاستمدار ، سرنگهدار  و محافظه کارند و این صفات با خصوصیات متولدین خرداد که روراست ، صمیمی ، و بی شیله پیله اند کمی ناهمگونی دارد و ممکن است از این لحاظ در برخی مواقع همدیگر را زیاد نپسندند . ولی از لحاظ جسمی به خوبی یکدیگر را ارضاء کرده و با هم هماهنگ هستند

متولد دی کارهای خود را با صبر و حوصله و متانت انجام می دهد ولی متولد خرداد پرشور و حال تر است . به طور کلی اگر آنها از سر سازش با هم روبرو شوند می توانند یکدیگر را کامل کرده و زندگی سعادتباری در پیش گیرند.

رابطه زنانشویی متولدین دی با متولدین تیر

متولد دی در زمینه امور مالی مقتصد و صرفه جو است و از این نظر با متولد تیر هماهنگی دارد. متولد دی همچنین خانواده دوست است و به روابط خانوادگی اهمیت می دهد و قلبی رئوف و مهربان دارد و از این جنبه نیز با متولد تیر به خوبی سازگاری دارد.از نظر روابط جسمانی نیز با هم تضادی ندارند و به خوبی یکدیگر را ارضا می کنند. متولد دی همچنین همانند متولد تیر از خلق و خوی متغیری برخوردار است و بدین ترتیب با یکدیگر همگون هستند.

پیوند زنانشویی بین این دو در حالت کلی خوش یمن است و آنها می توانند با قلب دلسوز و مهربان خود زندگی خوب و سعادت باری را با یکدیگر داشته باشند.

رابطه زنانشویی متولدین دی با متولدین مرداد

متولدین دی افرادی آرام ، خویشتن دار ، کم حرف و تودار هستند و در نتیجه به خوبی نمی توانند پاسخگوی شور و هیجان متولد مرداد باشند. متولد مرداد طالب عواطفی آتشین و پرحرارت است ولی متولدین دی در عرصه عشق به گونه ای سرد رفتار می کند.

آنها هر دو در پی کسب قدرت و برتری جویی بر یکدیگر هستند و هر کدام به روش خود جلو می روند و بدین ترتیب گهگاهی زندگی آنها صحنه کشمکش و رقابت طلبی می شود.متولد مرداد اجتماعی و برون گرا هستند و گاهی روابط اجتماعی گسترده آنها موجب برانگیختگی حس حسادت  در متولدین دی می شود . به طور کلی روابط جسمی بین آنها ارضا کننده است و اگر بتوانند در حوزه روابط عاطفی نیز کمی با مدارا و ملاطفت با یکدیگر رفتار کنند کانون زندگی آن ها گرم و پرنشاط خواهد شد.

رابطه زنانشویی متولدین دی با متولدین شهریور 

عنصر وجودی متولدین شهریور و دی خاک است و بنابراین هر دو آنها اهل کار و عمل هستند و زیاد خیال پرور و رویایی نیستند . متولد دی همانند متولد شهریور به خوبی بر رفتار و کردار خود تسلط دارد و موجودی آرام ، جدی و اهل عمل است . یعنی علیرغم آن که احساسات پرشوری دارد از ابزار آن تا حدود زیادی جلوگیری می کند و چهره ای سرد و خوددار از خود نشان می دهد.اما به مرور رابطه عاطفی میان این دو شکوفا می شود و هر چه جلوتر می روند در ابراز احساسات نسبت به یکدیگر دست و دلباز تر می شوند. متولد دی اصولا خانواده دوست است و سرشار از حس ترحم و دلسوزی به دیگران است و از همسرش در همه جا حمایت می کند.

متولد دی همچنین در زندگی خواهان نظم و انضباط و برنامه است و از این نظر نیز با متولد شهریوری سازگار و هماهنگ است. بنابراین به طور کلی رابطه این دو با هم رابطه ای استوار و محکم است و زندگی آنها از چشم انداز خوبی برخوردار است.

رابطه زنانشویی متولدین دی با متولدین مهر 

متولد دی در زندگی جدی و خشک و مصمم است ولی متولد مهر علیرغم حس عدالتخواهی و وظیفه شناسی تا این اندازه خشک و جدی نیست و شادی و نشاط را نیز لازمه زندگی می داند. متولد دی اهل کار و عمل است و بلندپروازی دارد و هر لحظه به فکر پیشرفت و ترقی است ولی متولد مهر دوست ندارد تا این اندازه خود را غرق در کار کند. ولی علیرغم مشکلات و موانعی که در زندگی زنانشویی این دو به چشم میخورد آنها می توانند با هم زندگی خوبی داشته باشند . فقط کافیست متولد مهر عقل و درایت مثال زدنی خود را به کار گیرد و چهره عبوس متولد دی را کنار زده و شخصیت پنهان در پشت آن را کشف کند. به هر حال متولد مهر هرگز نباید گول ظاهر متولد دی را بخورد. زیرا او در باطن فردی خانواده دوست ، احساساتی ، خونگرم و بانشاط است و فقط تاثیرات سیاره زحل بر رفتار و کردار اوست که مانع بروز احساسات او می شود.

رابطه زنانشویی متولد دی با متولدین آبان

متولد دی همچون متولد آبان سلطه جو و قدرت طلب است بنابراین احتمالا بر سر کسب قدرت بین آنها کشمکش و درگیری به وجود می آید. همچنین از نظر جسمانی ممکن است چندان با هم سازگار نباشند زیرا متولد آبان احتمالا اهمیت بیشتری برای این روابط قائل است در صورتی که متولد دی شاید آن شور و حرارت لازم را نداشته باشد. اما آنها به طور کلی با هم سازگار هستند و اعتماد و اطمینان زیادی به هم دارند و چون سرشار از احساس مسئولیت و وظیفه شناسی اند به خوبی یکدیگر را درک کرده و با درایت قادر خواهند بود پیوند زنانشویی خود را حفظ کند و آن را ارتقا بخشند و به سعادت برسند.

رابطه زنانشویی متولدین دی با متولدین آذر

متولدین آذر و دی شخصیت هایی نسبتا متفاوت دارند مثلا متولد آذر موجودی آسانگیر و راحت است و هیچ چیز را چندان جدی نمی گیرد . در صورتی که متولد دی دیدگاهی جدی و سختگیرانه به زندگی دارد . یا متولد دی آدمی ساکت و آرام و گوشه گیر است در حالی که متولد آذر پر شر و شور بوده و آزادی طلب و اهل معاشرت با دیگران است. ولی در هر حال چون هر دوی آنها افرادی عاقل و خردمند هستند احتمالا می توانند با هم کنار بیایند و به خواسته ها و عقاید یکدیگر احترام بگذارند. متولد دی باید کمی از سختگیریها و خودخواهی های خود کم کند و به متولد آذر آزادی عمل بیشتری بدهد تا این ازدواج و پیوند قرین سعادت و خوشی باشد.

رابطه زنانشویی متولدین دی با متولدین دی 

این پیوند نیز مشابه دیگر ازدواج های ماه های مشابه با همیدگر ، می تواند خصوصیات مثبت و منفی آن ها را تشدید کند و ممکن است پیوند آنها را به رابطه یکنواحت و کسل کننده تبدیل کند.متولدین دی افرادی جدی ، سختگیر ، کم حرف و کمی بدبین هستند و در زندگی زنانشویی با یکدیگر باید سعی کنند از لاک خود بیرون آمده و احساسات و عواطف درونی خود را بیشتر با یکدیگر در میان بگذارند و در مورد صفات و خصوصیات ناخوشایند یکدیگر صبور باشند.

رابطه زنانشویی متولدین دی با متولدین بهمن

این دو از نظر شخصیت با یکدیگر بسیار متفاوت هستند . مثلا متولددی تا حدودی محتاط و محافظه کار است و برخلاف متولد بهمن که زیاد به زندگی سخت دل نمی بندد و خود را درگیر آن نمی کند به مسائل زندگی خود جدی و سختگیر است . ظاهرا ممکن است بین آن ها علاقه  و شور و هیجان وجود نداشته باشد ولی موضوع امیدوار کننده در رابطه زنانشویی این دو آن است که هر دو از حس نوع دوستی خوبی برخوردارند و در مورد نقاط ضعف یکدیگر مدارا می کنند و در اکثر اوقات به همدیگر یاری می رسانند و همدرد هم هستند. همین موضوع باعث می شود از یکدیگر فاصله نگیرند و بعد از مدتی به همدیگر عادت کنند و زندگی زنانشویی سعادتمندی داشته باشند.

رابطه زنانشویی متولدین دی با متولدین اسفند

متولد دی بیشتر اهل منطق و حساب و کتاب است و در همه امور زندگی خود جدیت دارد در صورتی که متولد اسفند بیشتر غریزی و عاشق پیشه و احساساتی است . اما علیرغم این تفاوت ، آن ها به خوبی می توانند با یکدیگر ارتباط فکری برقرار کنند و به یکدیگر احترام بگذارند . این دو در کنار یکدیگر می توانند همدیگر را کامل کنند به شرطی که متولد دی سعی کند تمایل قوی خود را برای مسلط شدن بر اوضاع و در دست گرفتن همه چیز کمی کنترل کند و متولد اسفند نیز شور و عواطف و هیجانات خود را تعدیل کند. در حالت کلی چنین پیوندی چشم انداز امید بخشی را نوید می دهد.

تهیه کننده : توپ تاپ

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...