رابطه زنانشویی متولدین آبان با سایر ماه ها

رابطه زنانشویی متولدین آبان با متولدین فروردین

پیوند زنانشویی میان متولد فروردین با متولد آبان شاید چندان سازگار و خالی از اختلاف نباشد. زیرا متولد فروردین فردی سلطه جو است و دلش می خواهد اهرمهای قدرت را در خانواده در دست داشته باشد و حکم کند و این با روحیه آزادی طلب متولد آبان چندان هماهنگی ندارد . متولد برج عقرب (آبان) خواهان آن است که بیشتر تنها باشد و به تفکر بپردازد در حالی که قوچ ( فروردین) یک زندگی پرشور و هیجان می خواهد و زیاد اهل تفکر و تعمق نیست. متولد آبان موجودی درون گرا و آرام است و متولد فروردین هم متقابلا او را متهم به مغرور و متکبر بودن می کند و از مرموز و پیچیده بودن او بدش می آید. به هر حال آنها از نظر جنسی بسیار با هم هماهنگ هستند و به خوبی یکدیگر را ارضا می کنند و از لحاظ های دیگر اگر بتوانند با کمی گذشت و خویشتنداری با یکدیگر روبرو شوند زندگی زنانشویی بی دردسری خواهند داشت.

رابطه زنانشویی متولدین آبان با متولدین اردیبهشت

متولدین آبان افرادی تیزهوش،بااراده ، آرمانگرا، بلندپرواز، و جاه طلب هستند و این با خصوصیات متولدین اردیبهشت چندان سازگار نیست و یکی از این دو باید به نفع دیگری از خود انعطاف نشان دهد.متولد آبان پرشور و حرارت و شهوت طلب است و از این نظر احتمالا با متولد اردیبهشتی چندان اختلافی پیدا نمی کنند و با هم سازگار هستند و یکدیگر را ارضا می کنند. متولد آبان فری قوی ، پرجاذبه و پر از شور و هیجان و تمنا است و در جنس مخالف ایجاد کشش می کند و متولد اردیبهشتی باید خیلی از خود خویشتنداری نشان دهد و جلوی حسادت خود را بگیرد تا کانون زندگی آنها از هم نپاشد . زیرا این نیروی غریزی در وجود متولدین آبان بسیار پرقدرت است و هیچ سدی را یارای مقاومت در مقابل آن نیست.

متولد آبان فردی است با عزم راسخ و آهنین که به عقاید و نظرات خود بسیار پایبند است و دوست دارد تصمیم گیرنده باشد. ولی در این مورد زور اریبهشتی بیشتر است و قئرت سلطه جویی در وجود او مستحکم تر است و از همین رو این بار متولد آبان باید کمی از خود گذشت و فداکاری دنشان بدهد و در مقابل او تمکین کند.

به هر تقدیر این دو علیرغم تفاوتها و اختلاف سلیقه هایی که با هم دارند می توانند با کمی تفاهم و خویشتنداری کانون زندگی خود را حفظ کرده و زندگی توام با سعادتی داشته باشند.

رابطه زنانشویی متولدین آبان با متولدین خرداد

متولدین آبان تمایل به تنهایی و آرامش دارند و زیاد اهل معاشرت با دیگران نیستند. از این لحاظ ممکن است با متولدین خردادی خونگرم و معاشرتی چندان سازگار نباشند . متولدین خرداد برون گرا و گرم و صمیمی اند ولی متولدین آبان کمی درون گرا هستند و احساسات خود را به راحتی بروز نمی دهند.

عنصر وجودی متولدین آبان آب است و آن ها افرادی با انرژی و قوی هستند و روابط جسمانی آنها با متولدین خرداد خوب و سازگار است و همدیگر را ارضا می کنند و این مسئله می تواند عامل مستحکمی برای ابقای پیوند آنها باشند . به طور کلی اگر از غرور خود کمی بکاهند و همدیگر را در برخی جنبه ها طرد نکنند میتوانند زندگی خوبی در کنار یکدیگر داشته باشند.

رابطه زنانشویی متولدین آبان با متولدین تیز

متولد آبان در امور مالی کمی بی ثابت و غیرقابل پیش بینی است یعنی گهکاه دچار خساست و خیلی سخت پول خرج می کند و گاهی هم به یکباره شروع به ولخرجی و اسراف می کند. بنابراین بودجه خانواده را نمی تواند به درستی تنظیم کند و از این نظر ممکن است با متولد تیر سازگار نباشد.متولد آبان و تیر از نظر روابط جسمانی با هم سازگار هستند و همدیگر را ارضا می کنند و از لحاظ عاطفی نیز پاسخگوی نیازهای یکدیگر بوده و کشمکش چندانی ندارند. فقط متولد آبان کمی سلطه طلب بوده و دوست دارد بر همسر خود برتری داشته باشد.

به هر حال علیرغم هر گونه اختلاف نظر و تضادی که ممکن است در زندگی داشته باشند متولدین آبان با صبر بی پایان خود و تسلط بر نفس شان می توانند در زندگی مشترک با متولدین تیر به خوبی اوضاع را تحت کنترل درآورند و آرامش و شعادت را به ارمغان آورند.

رابطه زنانشویی متولدین آبان با متولدین مرداد

متولد آبان در زندگی زنانشویی فردی وفادار و قابل اطمینان است و به خوبی در مقابل تمایلات وسوسه آمیز مقاومت می کند ولی متولد مرداد عاشق پیشه است و نیاز شدیدی به جلب توجه دیگران دارد و وست دارد همواره مورد ستایش قرار بگیرد و از دیگران دلبری کند . به همین علت این رفتار آن ها زیاد به مذاق متولدین آبان خوش نمی آید.

متولدین مرداد و آبان هر دو موجوداتی خونگرم و صمیمی و مهربان هستند و همین امر باعث جذب بیشتر آنها به یکدیگر می شود و همچنین از نظر روابط جسمانی همدیگر را به خوبی ارضا می کنند. بنابراین اگر خواهان یک زندگی شاد و توام با نیکبختی و سعادت هستند باید همدیگر را بهتر درک کنند و از رنجاندن یکدیگر امتناع کنند و با کمی گذشت و مدارا با یکدیگر برخورد کنند.

رابطه زنانشویی متولدین آبان با متولدین شهریور

متولد آبان فردی تیز هوش ،بااراده ، نیورمند و سرشار از هیجان و شور و بلند پروازی است و از هیجانات عاشقانه لذت می برد و بسیار جذاب می باشد. ولی متولد شهریوری با عشقهای رمانتیک توام با رویاهای طلایی میانه ای ندارد . از این نظر کمی ناشازگاری وجود دارد و متولد شهریور باید بر حس حسادت خود غلبه کند.متولد آبان کمی خودمختار و استقلال طلب است و دوست ندارد کسی در کارهای او زیاد دخالت کند و به او امر و نهی کند. بنابراین متولد شهریور باید در مورد لحن انتقاد گرانه و ایرادی خود کمی خویشتن داری نشان دهد و زیاد سر به سر او نگذارد.

پیوند میان این دو به احتمال زیاد قرین سعادت و خوشی خواهد بود زیرا هر دو آنها افرادی مسئول ، دانا و روشنفکر هستند و به خصوص متولد آبان در زندگی کمتر دچار نومیدی می شود و همواره با اطمینان و اعتماد به نفس کامل با مشکلات به جدال پرداخته و با خونسردی و آرامش تمام با موانع روبرو شده و کامیاب بیرون می آید.

رابطه زنانشویی متولدین آبان با متولدین مهر

متولدین دی کمی خویشتن دار ، خشک و جدی هستند و در زمینه عشق و عواطف ، احساسات خود را کنترل می کنند. متولدین مهر نیز علیرغم آنکه در این عرصه کمی خشک و جدی اند ولی پرشور و حال تر از متولدین دی هستند و خواهان روابط عاطفی شادتری هستند.

متولدین دی خیلی خانواده دوست هستند و هر چه پا به سن می گذارند روحیه شادتری پیدا می کنند . بنابراین وصلت میان این دو اگر چه عاری از اختلاف نظر نیست ولی بر اساس درک و تفاهم یکدیگر می توانند زندگی خوب و سعادتباری با یکدیگر داشته باشند.

رابطه زنانشویی متولدین آبان با متولدین آبان

متولدین آبان خلق و خوی تند و تیزی دارند و هر لحظه آماده انفجار هستند. آنها مستعد خشمگین شدن و از کوره در رفتن هستند و در نتیجه ازدواج این دو با هم ممکن است با درگیری و کشمکش توام باشد. البته به همان اندازه که زود عصبانی می شوند  به همان سرعت هم آرام می شوند .

نقطه ضعف دیگر آن ها زخم زبان زدن و غرغر کردن است که این هم می تواند کانون زندگی آن ها را با مشکلات و دردسرهایی روبرو کند . آنها همچنین کمی سلطه طلب هستند و تمایل دارند برتری خود را بر دیگری به کرسی بنشانند. بنابراین از این لحاظ نیز ممکن است کشمکشهایی بین آنها صورت بگیرد.

ولی علیرغم این نکات منفی متولدین آبان تحت سیطره سیاره پلوتو قرار دارند و این سیاره نیروی اسرارآمیزی را در وجود آنها به ودیعه گذاشته که اگر آن را در جهت مثبت به کار گیرند به خوبی قادرند بر مشکلات زندگی فائق آیند . آنها هر دو موجوداتی عاطفی و پراحساس هستند و بسیار صبور و پرطاقت می باشند بنابراین به اتکای همین خصایص شایسته می توانند به راحتی بر موانع غلبه کنند و زندگی خوب و سعادتمندی را در کنار یکدیگر تشکیل دهند.

رابطه زنانشویی متولدین ابان با متولدین آذر

متولد آذر پرشور و حال و اجتماعی است و ممکن است با روابط گسترده خود باعث برانگیختگی حس حسادت در متولد آبان شود . متولد آذر طالب استقلال فردی است و دوست ندارد آزادیش به هیچ وجه محدود و مقید شود.متولد آذر زندگی را زیاد سخت نمی گیرد و کمی تن آسا و راحت طلب است و در صورتی که متولد آبان فعال و پرتکاپوست و با جدیت بسیار به دنبال موفقیت و رفاه است . متولد آذر گاهی اوقات کم طاقت می شود و نمی تواند قیافه عبوس و خشک متولد آبان را تحمل کند و ممکن است دچار افسردگی و نومیدی شود.

متولد آبان طبیعت صلحجویی دارد و صبور و بردبار است و ظرفیت آن را دارد که تا حدودی سلطه متولد آذر را بپذیرد . ولی متولد آذر نیز باید محتاط باشد و از این امر سوءاستفاده نکند.به طور کلی این دو با کمی گذشت و صبر و درایت می توانند به زندگی خود طراوت و شادابی ببخشند و از آن لذت ببرند.

رابطه زنانشویی متولدین آبان با متولدین دی 

متولد دی همچون متولد آبان کمی سلطه جو و قدرت طلب است بنابراین احتمالا بر سر کسب قدرت بین آنها کشمکش و درگیری به وجود می آید . همچنین از نظر جسمانی ممکن است چندان با هم سازگار نباشند زیرا متولد آبان احتمالا اهمیت بیشتری برای این روابط قائل است در صورتی که متولد دی شاید آن شور  ور و حرارت لازم را نداشته باشد.

اما آنها به طور کلی با هم سازگار هستند و اعتماد و اطمینان زیادی به هم دارند و چون سرشار از احساس مسئولیت و وظیفه شناسی اند به خوبی یکدیگر را درک کرده و با درایت قادر خواهند بود پیوند زنانشویی خود را حفظ کنند و آن را ارتقا بخشند و به سعادت برسند.

رابطه زنانشویی متولدین آبان با متولدین بهمن

متولدین بهمن تمایل چندانی به ابراز احساسات و عواطف خود ندارند و کمی خویشتنداری می کنند .در صورتی که متولد آبان از احساسات پرقدرتی برخوردار است و خواهان یک رابطه شاداب و پرنشاط است. متولد آبان تا اندازه ای سلطه جو است و خواهان کسب برتری بر همسر خود است و چون متولد بهمن نیز کمی خودخواه و مغرور است زیر بار چنین سلطه ای نمی رود و ممکن است از این نظر با هم اختلاف پیدا کنند.متولد آبان کمی کج خلق و بداخلاق است و خیلی زود از کوره در می رود ، متولد بهمن نیز زبان تند و تیزی دارد و گاهی نیش زبان می زند . از این لحاظ نیز ممکن است گهکاه یکدیگر را رنج دهند و موجب آزار و اذیت همدیگر شوند.

بدین ترتیب رابطه زنانشویی آنها چندان همگون و سازگار به نظر نمی رسد . اما با همه این ها ، اگر به طور جدی خواهان ادامه چنین رابطه ای باشند می توانند با کمی گذشت ، مدارا، صبر و بردباری موارد اختلاف خود را حل و فصل کرده و با احترام به خواسته های یکدیگر زندگی آرام و سعادتباری را ایجاد کنند.

رابطه زنانشویی متولد آبان با متولدین اسفند

متولد اسفند خواهان حمایت دیگری است و تشنه عشق و محبت است و ضمنا بسیار خیالباف و رویا پرور است در صورتی که متولد آبان تا این اندازه نمی تواند رمانتیک باشد و کنترل بیشتری بر احساساتو عواطف خود دارد. متولد اسفند گهکاه حرفی نسنجیده بر زبان می آورد و سخن بیجایی می گوید که البته بیشتر از روی سادگی و خوش قلبی اوست. اما همین حرف ، متولد آبان را که مستعد خشمگین شدن است عصبانی و ناراحت می کند و درگیری بوجود می آورد.

متولد اسفند اصلا حسود نیست ولی متولد آبان نباید از این امر سوء استفاده کند. به هر تقدیر رابطه زنانشویی این دو با یکدیگر سازگار و هماهنگ است و علیرغم برخی اختلافات ، در مجموع با هم تفاهم دارند و نیازهای روحی و جسمی یکدیگر را به خوبی درک کرده یکدیگر را ارضا می کنند.

تهیه کننده : توپ تاپ

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...