انحرافات جنسی به چند بخش تقسیم می شوند؟

گروهی از اختلالات جنسی تحت عنوان نابهنجاری های جنسی یا پارافیلیاها طبقه بندی شده اند. ویژگی های اصلی این اختلالات، خیال پردازی های غیر معمول، امیال جنسی یا  رفتارهای جنسی تکرار شونده و شدیدی است که معطوف به موضوع های غیر انسانی، رنجاندن یا تحقیر خود یا شریک جنسی، و کودکان یا سایر افراد ناموافق با این اعمال می شوند. این امیال یا خیال پردازی های جنسی، موجب پریشانی یا اختلال عمده بالینی در کارکرد اجتماعی، شغلی یا سایر زمینه های مهم می شوند. تصویر سازی ذهنی با ویژگی های نابهنجاری جنسی ممکن است نسبت به یک شریک جنسی ناراضی به گونه ای عملی شود که موجب آسیب رساندن به شریک گردد. چنین فردی ممکن است دستگیر و زندانی شود. جرایم جمسی بر علیه کودکان نسبت قابل ملاحظه ای از تمام اعمال جنسی غیر قانونی گزارش شده را تشکیل می دهند و بیشتر دستگیر شده را مبتلا یان به عورت نمایی، بچه بازی و تماشاگری جنسی تشکیل می دهند.

نابهنجاری های جنسی توصیف شده در این بخش عبارتند از: عورت نمایی،یادگار پرستی، مالش،بچه بازی، آزار خواهی جنسی، آزارگری جنسی،یادگار پرستی همراه با مبدل پوشی جنسی، و تماشاگری جنسی، طبقه باقیمانده نابهنجاری های جنسی که به گونه ای دیگر مشخص نشده است شامل سایر نابهنجاری های جنسی است که کمتر شایع هستند.ابتلاء فرد به بیش از یک نابهنجاری جنسی نادر نیست.

1) عورت نمایی

محور نابهنجاری جنسی در عورت نمایی، نشان دادن اندام های تناسلی خود به یک فرد غریبه است که گاه همراه با استمناء می باشد. عورت نما اغلب خطری برای طرف مقابل ندارد. اکثر آنهنا تماس بعدی را طالب نیستند با این وجود ممکن است دو نوع عورت نما وجود داشته باشد آنهایی که به جرم  وجنایت دست می زنند و آنهایی که بی خطرند. عورت نماها ممکن است دوست داشته باشند که در قربانی ایجاد تعجب، برانگیختگی جنسی یا تنفر کنند. شروع این اختلال معمولاً قبل از سن 18 سالگی است. اگر چه ممکن است در سنین بالاتر نیز شروع شود. در 100 درصد موارد، نمایشگر مردی است که آلت خود را به جنس مخالف نشان می دهد.

2) یادگار پرستی یا یادگار خواهی

کانون اصلی میل جنسی در یادگار پرستی، استفاده از اشیاء بیجان (یادگار) است؛ اشیایی مثل جوراب، کفش ، جکمه یا سایر لباس های زنانه. بیمار در حین در دست گرفتن، مالیدن یا بو کردن شی یادگار استمناء میکند یا ممکن است از شریک جنسی درخواست پوشیدن شی یادکار را در حین رویارویی های جنسی بماند. معمولاً شیء یادگار برای تحریک جنسی لازم است. این اختلال در نوجوانی شروع می شود اگر چه شیء یادگار ممکن است به  مناسبت خاصی در اوایل کودکی اهدا شده باشد. پس از تثبیت یادگار پرستی، این ناهنجاری جنسی گرایش به مزمن شدن دارد.

3) مالش

اختلال به مالیدن آلت مردانه به بدن یا سرین یک زن از روی لباس کامل برای به دست آوردن لذّت جنسی گفته می شود. این اختلال معمولاً بیشتر در مکانهای شلوغ اتّفاق می افتد. در حین انجام این کار وی معمولاً یک رابطه مشتاقانه با طرف مقابل را مجسم می کند. اما می داند که برای اجتناب از تعقیب قانونی احتمالی باید پس از لمس قربانی اش فرار کند.معمولاً این نابهنجاری جنسی در نوجوانی شروع می شود و بیشتر در سنین 15 تا 25 سالگی روی می دهد و سپس فراوانی رو به کاهش می گذارد. افراد مبتلا بی نهایت منفعل و منزوی هستند.

4) بچه بازی

بچه بازی عبارت است از میل جنسی عود کننده یا تحریک جنسی نسبت به کودکان 13 سال به پایین در طول یک دوره حداقل 6 ماه. این بیماران حداقل 16 سال سن دارند و حداقل 5 سال از قربانیان بزرگتر هستند. هم رشد جنسی کودک و هم تفاوت سنی باید مد نظر باشند.مبتلایان به بچه بازی عموماً کشش به سوی کودکان متعل به یک دامنه خاصی را گزارش می کنند. برخی افراد کودکان پسر و عده ای کودکان دختر را ترجیح می دهند و عده ای نیز به کودکان از هر دو جنسی تمایل جنسی نشان می دهند. کسانی که کودکان دختر تمایل دارند معمولاً 8 تا 10 سال را ترجیح می دهند درحالی که آنانی که به سوی کودکان پسر جذب می شوند معمولاً کودکان تا حدی بزرگتر را ترجیح می دهند. اکثر موارد سوء استفاده جنسی کودکان به دستمالی آلت تناسلی یا رابطه جنسی دهانی مربوط می شود. رابطه جنسی مهبلی یا مقعدی با کودکان شایع نیست.

5) مازوخیسم یا آزار خواهی جنسی

خصوصیت این اختلال ایجاد تحریک جنسی به وسیله آزار و رنج دادن خود می باشد، که تحریک جنسی با تجربه انفعالی اطاعت،دشنام،تحقیر،رنج، بد رفتاری، اهانت، کتک خوردن و یا به گونه ای دیگر آزار دیدن که هر کدام از آنها ممکن است واقعی یا تقلیدی باشند ارتباط دارد. آزار خواهی جنسی در مردان شایعتر از زنان است.

افراد بیمار برای ایجاد تحریک جنسی، عمداً در فعالیتی شرکت می کنند که صدمه و آسیب جسمی بر آنها وارد می شودو با این کار تهییج جنسی ایجاد می کنند. به نظر می آید این اختلال از

کودکی شکل می گیرد ولی اغلب در اوایل بلوغ بروز می کند. بیماری اغلب حالت مزمن دارد و گاه شخص اعضادی بدن خود را قطع می کند. تا جایی که ممکن است این اذیت و آزار موجب مرگ آنها شود.30% مبتلایان به آزار خواهی جنسی، تخیلات آزار گرانه هم دارند.

6) سادیسم یا آزارگری جنسی

سادیسم حالت عکس مازوخیسم است. در سادیسم تحریک جنسی با ایجاد فعالانه امکان تحقیر، خشونت و شکنجه در واقعیت و در خیال مربوط است. به عبارت دیگر شخص بیمار برای تحریک جنسی به طور مکرّر و شدّت آزار و شکنجه فیزیکی و یا روانی بر شریک جنسی خو وارد می کند.

برخی معتقدند که افکار سادیسیک در کودکی ایجاد می شود امّا اذِیت و آزار عملی برای تحریک جنسی از اوایل بلوغ ظهور می کند. تجاوز به عنف شکل افراطی سادیسم است. شروع اختلال معمولاً پیش از 18 سالگی است و اکثر مبتلایان مرد هستند.

«جان مانی» 5 عامل را در آزار گری جنسی مرثر می داند:

  1. زمینه ارثی
  2. اختلال هورمونی
  3. روابط بیمارگونه
  4. سابقه سوء رفتار جنسی
  5. وجود سایر اختلالات روانی


7) یادگار پرستی همراه با مبدل پوسی جنسی

کانون اصلی نابهنجاری جنسی یادگار پرستی همراه با مبدل پوشی جنسی، پوشیدن لباس های جنس مخالف است. معمولاً یک مرد مبتلا به یادگار پرستی همراه با مبدل پوشی جنسی چند تکه از لباس های زنانه را بر تن کرده و در حین مبل پوشی، فرد معمولاً استمناء می کند و خود را هم به عنوان فاعل مذکر و هم مفعول مؤنث خیال پردازی جنسی اش، مجسم می کند. این اختلال تنها در مردان دگر جنس خواه گزارش شده است. پدیده مبدل پوشی طیف وسیعی دارد. برخی مردان تنها یک تکه از لباس زنانه را زیر لباس های مردانه شان می پوشند. بعضی دیگر از مردان مبتلا به طور کامل مانند زنان لباس پوشیده و آرایش میکنند. اینکه تا چه اندازه فرد مبدل پوش به طور موفقیت آمیز به شکل یک زن ظاهر شود بسته به اطوارگری ها ، ریخت بدنی و مهرات مبدل پوشی فرق می کند.


8) تماشاگری جنسی یا اسکوپوفیلیا

عبارت است از اشغال ذهنی مکرر  با تخیلات و اعمال مربوط به دید زدن افراد برهنه یا کسانی که در حال تعویض لباس یا فعالیت جنسی هستند. در ضمنعمل دید زدن یا پس از آن خود ارضایی تا ارگاسم روی می دهد. نخستین عمل تماشاگری جنسی معمولاً در زمان کودکی رخ می دهد و در مرد ها شایعتر است. این افراد معمولاً به جرم ولگردی دستگیر می شوند.


نویسنده و تهیه کننده: توپ تاپ

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...