توجه: سوالات ارسال شده در توپ تاپ ، حداکثر طی 24 ساعت پاسخ داده خواهد شد.

تعبیر خواب عمو

تعبیر خواب عمو

آیا تا به حال یکی از اعضای فامیل و نزدیکان خود را در عالم خواب دیده اید؟ افراد مختلف از میان جمع خویشاوندان و فامیل هر یک می توانند به گونه ای در خواب های ما ظاهر شوند به طور مثال مادربزرگ، پدربزرگ، خاله، دایی، عمو، عمه و دیگر اعضای فامیل در خواب های م...

تعبیر خواب عمه

تعبیر خواب عمه

به احتمال زیاد تاکنون برای شما هم اتفاق افتاده است که یکی از افراد فامیل را در خواب خود مشاهده کرده اید. به طور معمول ممکن است افراد یکی از خویشاوندان خود به طور مثال خاله، دایی، عمه، عمو و ... را در خواب ببینند. دیدن اقوام و نزدیکان در عالم خواب به اش...

تعبیر خواب دایی

تعبیر خواب دایی

آیا تا به حال برای شما هم پیش آمده که در خواب یکی از اقوام و خویشاوندان نزدیک خود را دیده باشید؟ به طور مثال در عالم خواب ببینید همراه آنها هستید یا این که ببینید در حال صحبت کردن با افراد نزدیک به خود می باشید. به نظر شما دیدن این قبیل خواب ها برای ما...

تعبیر خواب خواهرزاده (2)

تعبیر خواب خواهرزاده (2)

تعبیر دیدن خواهرزاده در خواب چه چیزی می تواند باشد؟ ممکن است شما هم خواب خواهرزاده تان را دیده باشید و به ذهنتان رسیده باشد که دیدن این خواب به چه موضوعی اشاره دارد. خوب است بدانید از نظر دانش روانشناسی دیدن افراد گوناگون و شخصیت های مختلف در خواب های ...

تعبیر خواب فتنه

تعبیر خواب فتنه

آیا تا به حال برای شما هم پیش آمده که در عالم خواب ببینید فتنه ای بر پا شده و به همین علت در میان یک جمع، جنجال و آشوب و درگیری شکل گرفته است؟ فکر می کنید دیدن فتنه در خواب چه معنایی می تواند داشته باشد؟ اگر کنجکاو شده اید که از معنای دیدن فتنه در خواب...

تعبیر خواب غوره

تعبیر خواب غوره

آیا می دانید دیدن و خوردن غوره در خواب چه معنا و مفهومی دارد؟ اگر در خواب غوره دیده اید یا در عالم رویا خود را در حال خوردن غوره مشاهده کرده اید و می خواهید از تعبیر خواب خود مطلع شوید به ادامه مطلب توجه کنید. در ادامه معنای دیدن غوره را در خواب از نظر...

تعبیر خواب قبله

تعبیر خواب قبله

معنی دیدن قبله در خواب چیست؟ ممکن است در خواب ببینیم رو به جهت خاصی در حال نماز خواندن هستیم. به طور مثال در خواب ببینیم در جهت شرق یا غرب نماز می خوانیم. دیدن چنین خواب هایی نشانه چه چیزی می تواند باشد؟ اگر علاقه مندید از تعبیر خواب قبله آگاه شوید با ...

تعبیر خواب داشتن غلام

تعبیر خواب داشتن غلام

در زمان های قدیم که بردگی و داشتن برده مرسوم بود عده ای از افراد به عنوان غلام و خدمتکار برای خدمت به صاحبان خود که آنها را خریداری کرده بودند به انجام کارهای گوناگون گماشته می شدند. اما امروزه مانند قدیم چیزی به نام غلام و برده وجود ندارد. در عوض می ت...

تعبیر خواب سبوس

تعبیر خواب سبوس

از نظر علم تعبیر خواب دیدن سبوس در عالم رویا موضوع خوب و خوشایندی نیست. به طور کلی دیدن سبوس در خواب های ما به سه موضوع اشاره می کند: یکی از تعابیر مرتبط با دیدن سبوس در خواب گرفتار شدن به نیازمندی است. تعبیر دیگر آن بروز قحطی است. تعبیر سومی که از دید...

تعبیر خواب سراب

تعبیر خواب سراب

اگر به مناطق کویری و بیابان های داغ که آفتاب سوزان بر آنها می تابد سفر کرده باشید احتمالا با پدیده سراب رو به رو شده اید. سراب در روزهای بسیار گرم تابستان در امتداد جاده های برون شهری که خورشید به طور مستقیم در حال تابش است در دوردست ها قابل مشاهده است...

تعبیر خواب سبزه

تعبیر خواب سبزه

دیدن سبزه در خواب چه معنایی می تواند داشته باشد؟ اگر در خواب سبزه و سبزه زار دیده اید و کنجکاو شده اید تعبیر خواب خود را بدانید با تعبیر خواب سبزه همراه ما باشید. تعبیر خواب سبزه به روایت محمد بن سیرین اگر کسی در خواب سبزه ببیند تعبیر آن دین است مخصوصا...

تعبیر خواب سایه

تعبیر خواب سایه

اگر به دنبال معنی دیدن سایه در خواب هستید با ما همراه باشید تا تعبیرات مختلفی را که از دیدن سایه در عالم رویا صورت گرفته است با هم ببینیم. تعبیر خواب سایه به روایت محمد بن سیرین محمد بن سیرین می گوید: دیدن سایه در خواب به معنی بزرگی و شکوه است. اگر کسی...

تعبیر خواب بیضه مرد

تعبیر خواب بیضه مرد

دیدن بیضه مرد در خواب به مفاهیمی همچون اعتماد به نفس از نوع مردانه، انرژی و قدرت اشاره می کند. در این مجال قصد داریم به تعبیر خواب دیدن بیضه مرد از نظر معبران بپردازیم. با تعبیر خواب بیضه مرد ما را همراهی کنید.

تعبیر خواب شهرها

تعبیر خواب شهرها

آیا تا به حال فکر کرده اید دیدن شهرها در خواب چه تعبیری دارد؟ احتمالا برای شما هم پیش آمده است که در خواب ببینید در یکی از شهرها در داخل کشورمان هستید. شاید هم خود را در خواب در یک شهر از کشورهای خارجی دیده باشید. در این مجال در نظر داریم به تعبیر دیدن...

تعبیر خواب صندوق

تعبیر خواب صندوق

شاید شما هم در خواب صندوقی را دیده اید که به شما تعلق دارد و از این جهت علاقه مندید بدانید دیدن آن در خواب چه معنایی می تواند داشته باشد. دیدن صندوق در خواب به سه چیز تعبیر می شود: عزت و احترام، رفعت و بلندی و زن. در ادامه مطلب تعبیرات گوناگونی را که ا...