الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم

تعبیر خواب خورش گوشت

تعبیر خواب خورش گوشت

بسیار اتفاق می افتد که در خواب های خود با سمبل های خوراکی رو به رو می شویم. خوراکی هایی که ممکن است در دنیای واقعی استفاده ی چندانی از آن ها نداشته باشیم یا در رژیم غذایی ما جایی نداشته باشند. در این حالت باید بدانید که شما در حال دیدن خوراک فکری خود و...

تعبیر خواب خواب دیدن

تعبیر خواب خواب دیدن

خواب هایی با موضوع خواب دیدن، رایج است و غالبا باعث ایجاد تعجب و شگفتی می شود که چگونه ممکن است در یک خواب، با خواب ها و جریان های زمانی دیگری رو به رو شویم یا چند بار از خواب بیداری شویم، اما همچنان در جریان یک خواب باشیم؟ این روند می تواند به تلاش ذه...

تعبیر خواب حضرت موسی

تعبیر خواب حضرت موسی

بسیار اتفاق می افتد که در خواب های خود با شخصیت های مقدسی رو به رو شویم که ممکن است در زندگی بیداری اطلاع چندانی درباره ی ماهیت و زندگی آن ها ندانیم. این خواب می تواند توسط هر انسانی و با هر عقیده ای دیده شود. پیامبران زمانی که در خواب پدیدار می شوند ا...

تعبیر خواب رازیانه

تعبیر خواب رازیانه

گیاهان و خوراکی ها در خواب ظاهر می شوند تا ما را متوجه احساس فقدان و ضعفی کنند که در درون خود احساس می کنیم. مانند زمانی که احساس می کنیم یکی از قدرت های روانی ما تضعیف شده است و نیاز است تا این نیاز را به وسیله ی یکی منبع بیرون برطرف کنیم. همان طور که...

چگونه در سال اول ازدواج موفق باشیم؟

چگونه در سال اول ازدواج موفق باشیم؟

وقتی با واقعیت ازدواج و زندگی زناشویی مواجه می شوید؛ بسیاری از زوج هایی که تازه ازدواج کرده اند با تجربه های جدیدی روبرو می شوند. مثل، مدیریت امور مالی ترکیبی، خصیصه های ذاتی همسرتان که اوایل آشنایی برایتان خیلی با مزه بودند، هماهنگ کردن برنامه های زما...

تعبیر خواب آویشن

تعبیر خواب آویشن

آویشن از گیاهانی است که معمولا به عنوان یک طعم دهنده مورد استفاده قرار می گیرد. ممکن است در حالی آویشن را در خواب خود مشاهده کنید که در زندگی بیداری، اطلاعی از کیفیات این گیاه نداشته باشید یا آن ها را به ندرت مصرف کنید. بسیار اهمیت دارد که با دیدن آویش...

تعبیر خواب سنگ یاقوت سرخ

تعبیر خواب سنگ یاقوت سرخ

سنگ هایی که در خواب مشاهده می کنیم، سمبل استعداد ها و مهارت هایی هستند که در ما وجود دارند اما در حال نادیده گرفتن یا ناچیز انگاشتن آن ها هستیم. برای این که دلیل حضور سمبلیک سنگ ها را در خواب خود درک کنیم باید توجه داشته باشیم که این سنگ در دنیای واقعی...

تعبیر خواب سنگ شناسی

تعبیر خواب سنگ شناسی

سنگ در خواب، اشاره به ایده یا مهارتی دارد که در اثر تلاش شما به وجود آمده. بسیار اهمیت دارد که سنگ را در چه قالب و موقعیتی مشاهده می کنید و در طول دیدن این خواب، چه احساسات یا چالش هایی را تجربه می کنید. سنگ ها در دنیای واقعی، گاها مسیر طولانی و سختی  ...

تعبیر خواب کور شدن

تعبیر خواب کور شدن

بسیار اتفاق می افتد که در خواب احساس کنیم که یکی از اعضای بدن ما یا دیگران دچار مشکلات فیزیکی شده است و پس از بیداری شدن دچار این اضطراب شویم که ممکن است برای بدن ما اتفاق بدی رخ دهد. در این حالت باید بدانید که بدن ما زمانی که در خواب ظاهر می شود، اشار...

تعبیر خواب معماری

تعبیر خواب معماری

معماری در خواب با سمبل هایی مثل خانه و بنا و ساختان مرتبط است. ساختمان ها گاها اشاره به ساختار های فکری خودمان اشاره دارند از طرفی، سازه های دارای سقف، اشاره به امنیت و آرامش فکری ما دارند. خوابی با موضوع معماری به ما می گوید که آرامش ما در گرو چیست و ...

تعبیر خواب میخک

تعبیر خواب میخک

بسیار اتفاق می افتد که در خواب خود با طعم دهنده ها یا ادویه های مختلفی رو به رو شویم. این موضوع بسیار اهمیت دارد که در حین دیدن خوابی با موضوع میخک چه احساسی در شما ایجاد می شود و واکنش شما در حین دیدن میخک چیست. ممکن است در دنیای واقعی با این طعم دهند...

تعبیر خواب تصرف کردن

تعبیر خواب تصرف کردن

تفاوتی ندارد که در خواب شما چه کسی در حال تصرف کردن می باشد، در تعبیر خواب روان شناسی، تمام انسان هایی که در خواب مشاهده می کنیم، سمبل ابعاد مختلف شخصیت خودمان هستند. بسیار اهمیت دارد که در حین دیدن این خواب چه احساسی را تجربه می کنید. اگر این خواب برا...

تعبیر خواب تشویق شدن

تعبیر خواب تشویق شدن

ممکن است در خواب خود احساس کنید که به خاطر انجام کاری تشویق می شوید و این موضوع احساس مثبتی را در شما ایجاد کند. در این حالت بسیار اهمیت دارد که به خاطر چه موضوعی تشویق می شوید. ممکن است در خواب احساس کنید که به خاطر پیروزی در یک مسابقه ی ورزشی تشویق م...

تعبیر خواب تخم گشنیز

تعبیر خواب تخم گشنیز

طعم دهنده هایی مانند گشنیز و تخم گشنیز، زمانی که در خواب ظاهر می شوند، اشاره به ایده ها و مسائل کوچکی دارند که در زندگی بیداری می توانند الهام بخش ما برای برون رفت از چالش های مهمی باشند که در ما نوعی احساس فقدان یا کمبود ایجاد کرده اند. برای این که مف...

تعبیر خواب تحقیر شدن

تعبیر خواب تحقیر شدن

تحقیر شدن نوعی رفتار است که اتفاق افتادن آن باعث ایجاد احساس ناراحتی می شود. ممکن است در خواب، خود یا دیگران را در حال تحقیر شدن مشاهده کنید. بسیار اهمیت دارد که در خواب، به چه علت تحقیر می شوید و واکنش شما در مقابل افرادی که در حال تحقیر کردن شما هستن...