خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

در کنار این مرد احساس کوتولگی خواهید کرد

در کنار این مرد احساس کوتولگی خواهید کرد

[HTTP://TOPNOP.IR/UPLOADS/201407/TPN9848/LARGE/PGAFGUNPW0.JPG]   ساحل علم : شکیل اونیل در ۶ مارس ۱۹۷۲ در آمریکا بدنیا آمده. این بازیکن سابق بسکتبال آمریکایی با  2.17 متر قد یکی از بلند قد ترین مردان روی زمین محسوب میشود. هر کسی در کنار او احساس کوچکی خ...