خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

وحشتناکترین لاکپشت های جهان

وحشتناکترین لاکپشت های جهان

ماتا ماتا یکی از عجیب ترین و همچنین بدچهره ترین لاک پشت های دنیا را میتوان در رودخانه امازون پیدا کرد. "ماتا ماتا" لاک پشتی است که رودخانه را با پیراناها تقسیم کرده است و از دوستان نزدیک دلفین های دریایی به شمار می آید. این لاک پشت کوچک اما با گردنی بس...