تعبیر خواب خربزه خوردن مرده

toptoop.ir تعبیر خواب خربزه خوردن مرده

اگر کسی در خواب ببیند مرده ای در حال قاچ کردن یا خوردن خربزه است دلیل بر اینکه روابط عاطفی بین او و همسرش سرد و بی روح میشود و ممکن است بخاطر اتفاقاتی تلخ متارکه کنند،دیدن خربزه خوردن مرده برای مردان و زنان متاهل نشانه ی خوبی نیست و خبر از دردسرهای بزرگ میدهد،اگر ببینی زن مرده ای خربزه میخورد و تو فقط به او نگاه میکنی این نشانه ی این است که دختر جوانی برای زندگی شما نقشه کشیده است و قصد دارد تا با ورود به جمع خانواده ی شما آسایش و آرامش شما را بر هم بریزد

سوال: سلام من خواب دیدم یکی از بستگان قدیم خودم که مرده است در حال بریدن خربزه با چاقو و سپس خوردن آن هست و مقداری از آن را هم به من تعارف کرد ولی من نخوردم تعبیرش چیست؟

پاسخ:ممکن است جان شما توسط یکی از خویشان همان مرده ای که در رویای خود دیده اید تهدید شود بهتر است با خانواده ی ایشان رفت و امد نکنید

ابراهیم کرمانی میگوید اگر ببینی خربزه را با نان و پنیر میل میکنی و از آن به عنوان غذای ناهار و یا شام استفاده میکنی این به نشانه ی غنیمتی است که نصیب شما میشود ولی آن را از چنگ شما در می آورند اگر ببینی خربزه را به مرده ای میدهی دلیل بر اینکه به چاهی که دیگران برایت کنده اند فرو میروی و شکست سختی خواهی خورد

سوال: سلام من خواب دیدم که همسرم که چند سال پیش فوت شد برای من خربزه آورد و من بعد از خوردن سیر شدم و از ایشان سپاسگذاری کردم معنیش چیه؟

پاسخ:روشنایی و آفتاب خوبی ها در حال طلوع است و این طلعت بسیار مبارک است و سعادت به همراه دارد. اتفاقات شیرینی رخ خواهد داد . شما از در آشتی در می آیید. لحن کلامت را زیباتر کن. خاطرات دردآور را فراموش کن. کاری را که می خواهی انجام بده چون سود سرشاری برایت دارد.

دیدن خربزه در خواب به رنگ سفید به نشانه ی بیماری درد و رنج بسیار است ،اگر به رنگ قرمز بود به نشانه ی خون و یا جدالی است که بین شما با دوستتان رخ میدهد،اگر ببینی که خربزه طعم ندارد و یا تلخ است به نشانه ی اجاق کور یا باردار نشدن همسرتان است،اگر ببینی خربزه آبی است این به نشانه ی روشنی و باز شدن بخت است اگر ببینی سیاه باشد دلالت بر مرگ و یا از دست ددن عزیز است

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...