تعبیر خواب توپ بسکتبال

مطالبی پیچیده و مقدار عجیب برای تعبیر خواب توپ رنگارنگ بسکتبال به گفته ی شیخ طوسی و علی مدنی وجود دارد که در این مطلب از توپ تاپ درباره آن صحبت خواهیم نمود،اگر مردی ببیند فقط در حال تماشای توپ بسکتبال است و نه بازی کردن ! به معنای این است که بخاطر دردسر و یا مزاحمتی که یکی از همسایگان و یا نزدیکانش برای او بوجود می آورد تا مدت ها دچار ترس دلهره و اضطراب میشود این مزاحمت می تواند تهدید جانی یا مالی از طرف دیگران باشد،اگر ببیند توپ بسکتبالی را به بالا پرتاب میکند و غلط خوردن ان به طرف پایین را مشاهده می کند به نشانه ی این باشد که چند اتفاق مختلف و جدید در ماهی که پیش رو دارد برایش می افتد،اگر ببیند با توپ بسکتبال بازی به غیر از بسکتبال می کند به نشانه ی این است که اط رف دیگران حمایت می شود،

سوال: سلام خواب دیدم که با چند نفر از دوستانم که دختر و پسر با هم مختلط بودند در حال بازی با توپ بسکتبال بودیم که بعد یکی از رفقایم توپ را عمدا با چاقو پاره کرد و بخاطر اینکارش باهاش دعوا کردیم تعبیرش چیه؟

پاسخ کارشناس: پار کردن و یا از بین بردن توپ بسکتبالی که نو و سالم است به نشانه ی بدنام شدن در محله ای است که در ان زندگی میکنی این بدنامی ممکن است به خاطر انجام یک گناه بزرگ یا کوچک،بی ابرو کردن کسی یا کسانی،ندادن قرض دیگران و ...باشد

تعبیر خواب بازی بسکتبال به روایت مهدی لطفی:

اگر دیدی بازی بکستبال را با گروهی از افراد انجام میدهی به نشانه ی این باشد که در چند روز اینده به یک جمع بزرگ یا کوچک و به مناسبتی دعوت خواهی شد،فرستادن دعوت نامه و یا دعوت شدن تلفنی نیز معنی همین رویا است،اگر دیدی به تنهایی مشغول بازی بسکتبال هستی به نشانه ی منزوی و یا گوشه گیر شدنت بصوت موقت و گذرا است همچنین از دست دادن دوستان و یا قهر و جدا شدن از دوستی صمیمی و قدیمی نیز تعبیر همین خواب است اگر دیدی با خانواده ات مانند پدر مادر برادر و یا خواهر در حال بازی بسکتبال هستی به نشانه ی این باشد که به یک سفر دراز و تفریحی خواهی رفت

تعبیر خواب بازی بسکتبال با کسی که مرده است به روایت خالد اصفهانی:

دیدن این رویا میتواند منجر به شنیدن یا دریافت جمله ها متن ها و یا خبرهایی باشد که باعث خواهند شد بصورت طولانی ذهنت را درگیر کنند تبدیل به ادمی افسرده و بیمار شوی،ممکن است دورانی را بی هدف بی امید و بی انگیزه به زندگی ادامه دهی و حتی کار به جایی بکشد که حال و حوصله رفتن مسافرت با خانواده،صله رحم و یا رفتن به سر کار را نداشته باشی

سوال: سلام من خواب دیدم که از یک مغازه لوازم ورزشی لوکس یه توپ بسکتبال بسیار زیبا را می خرم بعد اینکه به منزل برگشتم داخل خونه باهاش بازی کردم تعبیرش چیست؟

پاسخ: خریدن توپ بکستبال برای دختران به نشانه ی روشنی و باز شدن بخت و اقبال است و فروختن ان به معنی سیاه بخت شدن و برای پسران و مردان نیز همین تفسیر و همین معنی را شامل خواهد شد

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...