تعبیر خواب ناخن گرفتن با ناخن گیر

گرفتن ناخن های دست یا پا در خواب به تعبیر و نشانه ی  پاک شدن و یا از بین رفتن خطاها و گناهان بواسطه ی اعمال نیک و خیر است،جابر مغربی میگوید اگر کسی ببیند ناخن های دست (راست یا پچ) خود را میگرد دلالت بر این دارد که از ایشان اعمال خوب و خیری روی داده است که باعث عاقبت بخیری ایشان در زندگی دنیا شده است،شیخ طوسی میگوید اگر ببینی ناخن های خودت را با ناخن گیر کوتاه میکنی به این دلیل باشد که از خطری بزرگ و سخت در امان خواهی شد

تعبیر خواب ناخن گرفتن با قیچی به رویات دو معبر:

کوتاه کردن ناخن ها با وسیله ای مانند قیچی در خواب به نشانه ی دوست یا و اشنایی است که قصد گمراهی و یا فریب بیننده ی رویا را دارد در واقع دیدن چنین رویایی خوب و نیکو نیست و می تواند عواقب بدی را در پی داشته باشد،علی مدنی شیطان سصفتی،حسد ورزیدن,کینه توزی و دشمنی را از معانی این رویا محسوب میکنند و نوشته اند اگر دختر یا زنی بینید که با قیچی بزرگ یا کوچک مشغول گرفتن ناخن های خود میباشد به تعبیر این است که مرد یا پسری بد ذات و حیله گر در اینده ی نزدیک از احساسات و عواطفش سواتفاده خواهد کرد و ممکن است ضربات شدید روحی را ایجاد کند که مدت ها فراموش نشود و اگر مرد یا پسری چنین رویایی را تجربه نماید به نشانه ی این باشد که گرفتار زنی بد صفت و یا هرزه بیفتد که آبرویش را ببرد و مالش را نیز تصاحب نماید

تعبیر خواب ناخن گرفتن با دندان به روایت ابن سیرین:

یکی از خواب هایی که اصلا معنا و مفهوم خوب و خوشی را به همراه ندارد همین موضوع است ابن سیرین در یکی از کتب خود آورده اند گرفتن ناخن های بلند و کشیده توسط تیزی دندان ها در خواب حاکی از فکر بیمار نقشه های شیطانی و همچنین آوردن مال و یا ثروت حرام به خانه است،میتوان پیدا کردن شغل و کاری که درامد آن صحیح نمیباشد را معنی این رویا تلقی کرد،و ایشان اضافه کرده اند دیدن چنین خوابی میتواند یک تلنگر اساسی برای صاحب خواب باشد میتواند نوعی گوشزد و یا یادواری باشد

سوال: سلام من خواب دیدم که مرده ای روی ایوان خانه ی ما نشسته است و از من یک ناخن گیز میخواد براش اوردم دیدم شروع به گرفتن ناخن هاش کرد معنیش چیه؟

پاسخ: این رویا خوب است و به نشانه ی دعای خیر و نیک رفتکان شما برایتان در زندگی است،با دیدن چنین خوابی کامیاب و به سعادت خواهید رسید

تعبیر خواب کوتاه کردن ناخن توسط مرده چیه؟

خالد اصفهانی میگوید اگر دیدی خودت مرده در حال گرفتن ناخن هایش است معنی آن مشخص است و به نعبیر کامروا شدن و یا دست پیدا کردن به سعادت رفاه و اسایش است اما اگر دیدی مرده ای قصد دارد تا ناخن های خودت را کوتاه کند این هم به معنای ریزش گناهان بواسطه ی توبه و یا رفتار و اعمال خیر است

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...