تعبیر خواب مرغ مینا در قفس

مرغ مینای سخنگو در خواب های ما به تعبیر دوستی است که در روز ها یا ماه های آینده پیدا خواهیم کرد،شیخ طوسی نوشته اند اگر کسی خواب ببیند مرغ مینایی در حال صحبت کردن با او میباشد دلالت بر این دارد که با یک نفر ملاقات خواهد داشت کسی که منتظر امدنش بوده است میتواند جنس مخالف باشد یا هم جنس،ابراهیم کرمانی نیز دیدن مرغ مینا را به نشانه ی رفع رنج غم و یا رسیدن خبرهای خوب و خیر از جانب دیگران است،شخصی به نزد جابر مغربی رسید به ایشان گفت خواب دیدم مرغ مینایی روی شانه های من نشسته و هرجایی که میروم با من همراه است میانه ی راه این پرنده شروع به حرف زدن با من کرد تعبیرش چیست؟مرغ مینا همیشه به نشانه ی دوست و یا یاری همراه هست که در مشکلات و موانع زندگی کمک کننده حال ما است

سوال: سلام من خواب دیدم مرغ مینای زیبا و سخنگویی را از یک مغازه ی پرنده فروشی خریدم و به همراه یک قفس به خانه اوردم تعبیرش چیست؟

پاسخ:در روزهای پیش رو وقتی که همه چیز طبق میل شماست، روز خوب و جذابی برایتان پیش بینی می‌شود. دوستان و خانواده تان نیز با شما همراه و همدل هستند و این موضوع باعث خوشحالی شما می‌شود. حتی اگر در افق دید خود برنامه‌های جدی دارید، همه آنها را به روز دیگری موکول کنید. چونکه آنها فرار نمی‌کنند! فردا که وقت بیشتری دارید می‌توانید به مسئولیت‌های خود طبق برنامه رسیدگی کنید.

ابن سیرین نیز دیدن این پرنده در خواب را نشانه ی همراه,یار و یاور،دوستی دلسوز،و بطور کلی مشاوری برای صاحب رویا میداند که در امور مختلف زندگی به او یاری می رساند

تعبیر خواب مرغ مینا سخنگو به روایت علی مدنی

اگر مرد مجردی ببیند در حال تکلم با پرنده ای به نام مینا ست دلالت بر این دارد که در حال حاضر دلبسته و علاقمند به دختری است که دوست دارد به او برسد،تکلم با مینا در خواب به نشانه ی ایجاد ارتباط یا وصلت با جنس مخالف است،اگر دختر مجردی چنین رویایی را تجربه کند توسط شحصی مهربان و دلسوز دلداری داده میشود

تعبیر خواب آزاد کردن مینا در طبیعت چیست؟

اگر ببینی این پرنده را در اسمان ازاد میکنی به نشانه ی جدایی و یا هجران یار است یک معبر قدیمی نیز در تایید همین جمله گفته است دیدن مرغ مینا به نشانه ی همراه و یاور است و رها کردن آن به نشانه ی جدایی و یا ترک یار است

تعبیر خواب بزرگ کردن و غذا دادن به جوجه ی مرغ مینا:

اگر ببینی در حال بزرگ کردن و یا پرورش یک یا چند جوجه مینا هستی این خوب است و به نشانه ی یک روابط عمومی قوی است که با دیگران بر قرار خواهی کرد مانند پیدا کردن پست و شغل مهم،شرکت در مراسم های مختلف و پیدا کردن دوستان زیاد

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...