تعبیر خواب عرق کردن مرده

خواب دیدم که مرده ای بشدت در حال ریختن عرق از قسمت پیشانی اش است گویا مشغول انجام کار کشاورزی بود و مدام با پارچه ای نمناک روی سرش میکشید و عرق هایش را خشک میکرد این رویا چه تعبیری دارد؟اگر کسی ببیند مرده ای عرق میکند به نشانه ی این است که در کاری سخت و بزرگ پیروز خواهد شد در واقع شیخ طوسی و ابراهیم کرمانی بر این نظر معتقد هستند که بدست امدن رفاه آسایش و آسانی بعد از دوره ای سختی کشیدن و یا در تنگنا بودن معنی این خواب است همچنین جمعی از معبران نوشته اند ریختن عرق از روی بدن در خواب نشانه ی پیروز های پی در پی است که نصیب صاحب رویا خواهد شد این پیروزی میتواند کسب نمرات عالی و برتر در کنکور،رسیدن به معشوق،بدست آوردن شغلی ارزنده و یا پست و مقامی مهم،راه انداختن کسب و کاری تازه و کسب موفقیت در ان و ....باشد

تعبیر عرق کردن در خواب به روایت ابن سیرین:

اگر مردی خواب ببیند که خودش و یا دیگران عرق کرده اند (در اینجا منظور آبی است که از بدن در هنگام انجام فعالیت و یا در گرما خارج می شود) به نشانه ی هدفی است که به دنبال آن میگردد و این هدف میتواند هر چیزی باشد و بطور کلی در هر زمان و در هر شرایطی چنین رویایی معنای خوبی دارد و میتواند نوید بخش موفقیت برای صاحب رویا باشد

تعبیر خواب ریختن عرق از بدن مرده به روایت جابر مغربی:

اگر دیدی که مردگانی عرق میکنند و این عرق بواسطه ی کاری سخت بود به نشانه ی این باشد که تو در چند روز آینده با شخصی ملاقات خواهی کرد و با ایشان قراردادی را امضا میکنی و یا کاری را شروع خواهی کرد که انتهای آن سود است

روایتی داریم مبنی بر اینکه شخص جوانی به نزد حضرت امام جعفر صادق میرسند و به ایشان میگویند خواب دیدم که همسرم در مزرعه ای مشغول کار کردن است و عرق و از سر و روی او جاری شده است و بشدت خسته شده بود چه تعبیری دارد؟حضرت به ایشان پاسخ دادند شما و همسرت آرزویی را مدت هاست دارید که تا به الان موفق نشده اید آن را عملی کنید خشنود باش که کم کم وقت آن رسیده که به این هدف بزرگت برسی

1 نظر

  1. فروزانفروزانsays:

    سلام. چند روز پیش ظهر خواب یکی از مجری های جوان معروف طنز رو دیدم. تو خواب انگار با هم رابطه داشتیم . دیدم تو یه اتاق مثل یه کلاس آموزشگاهی چنین جایی بود بهم نزدیک شده و بوسم میکنه و لمسم میکنه ولی برهنه نبودیم من مانتو و مقنعه هم سرم بود. پشت لباس آلتشو حس میکردم که میذاشتش توی نافم البته از پشت لباس بود. من از سر و صورتم عرق میریخت شدید به طوری که صورتم خیس خیس شده بود و با دست پاک میکردم. فضای تو خوابم شب ولی تاریک نبود مهتابی بود .تعبیر این خوابم چیه؟ ممنون میشم پاسخ بدین.

    • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

      هشدار است مراقب باشید ممکن است اشتباهی از شما سر بزند که پشیمانی برای شما به بار بیاورید ، حالا که از تعبیر مطلع هستید باید محتاط باشید