تعبیر خواب مسافرت رفتن همسر

اگر کسی در خواب ببیند که همسرش بدون اطلاع قبلی به مسافرت رفته خوب نیست و تعبیر آن گم شدن وسیله ای باارزش از یکی از اعضای خانواده است این وسیله ممکن است هرچیزی باشد مانند ماشین،وجه نقد،گم شدن فرزند و ...دانیال پیامبر در همین باره گفته است اگر مردی خواب ببیند که همسرش به یک سفر زیارتی رفته است و دلتنگ او شده است دلالت بر این دارد که رابطه ی او و همسرش روز به روز بهتر و صمیمی تر خواهد شد و عشق و علاقه ی بین آن ها قوی تر خواهد شد و چنان چه ببیند که همسرش به سفر رفته و نمیداند به کدام شهر یا کشور رفته است نیکو نیست و بیشتر دلالت بر این دارد که اعضای خانواده بخاطر گم کردن و یا از دست دادن شی یا وسیله ای مهم و ارزنده اندوهگین خواهند شد،شیخ طوسی معنی سفر رفتن همسر در خواب را اگر به مکان های زیارتی باشد ایمان،پیوند محکم زناشویی و پایداری و ثبات در عشق می داند و اگر این سفر تفریحی و یا کاری باشد به نشانه ی پیدا شدن یک شغل و یا یک پست مهم میداند

سوال: سلام من خواب دیدم که همسر عزیزم بهد یک مسافرت طولانی رفته اند و وقتی من از خواب بیدار شدم فقط برگه ای را دیدم که روی آن نوشته بود مراقب خودت و فرزندانم باش تا چند ماهی من کنار شما نیستم و بعد از دیدن این متن گریه کردم تعبیرش چیست؟

پاسخ کارشناس :کمی بیشتر مرافب اعمال و رفتار همسرتان باشید محتمل است ایشان از دست شما رنجور و غمگین باشند و باید سعی کنید تا از دلش در بیاورید

سوال: خواب دیدم که عشقم (نامزدم) به یک سفر طولانی رفته اند و برای من نامه میفرستند و مرا از حالشان باخبر می سازند تعبیرش چیست؟

پاسخ: ممکن است در چند روز و یا در چند ماه آینده مهمان کسی باشید که سالهاست منتظر فرا رسیدن چنین روزی بوده اید

 

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...