تعبیر خواب جوجه مرغ زرد

به روایت ابراهیم کرمانی جوجه مرغ زرد رنگ در خواب های ما به نشانه ی بیماری و کسالت روحی است اگر کسی ببیند جوجه مرغ زرد رنگ را دانه میدهد به نشانه ی این است که از یکی از نزدیکان خود که در بستر بیماری ست پرستاری و مراقبت خواهد کرد شیخ طوسی نیز میگوید دیدن جوجه مرغ زرد در خواب به نشانه ی اخبار ناگواری است که با شنیدن آن اندوهگین میشویم شاید تصور عموم مردم از این رویا خوشایند و نیک باشد اما طبق نظر اکثر معبران هیچ خیری در این خواب نیست مگر در چند مورد استثنا که در پایین به آن ها اشاره شده است

سوال: سلام من خواب دیدم به خیابان رفتم و چند تا جوجه زرد رنگ خوشگل خریدیم و اوردیم خونه تعبیرش چیه؟

پاسخ: خریدن جوجه مرغ در خواب به نشانه ی این باشد که در چند روز آینده دچار بیماری مسری خواهیم شد که از طرف دیگران به ما سرایت میکند

تعبیر خواب جوجه مرغ به روایت خالد اصفهانی
دیدن جوجه مرغ در خواب بر سه وجه است.
اول: ظفر یافتن بر دشمن. دوم: به مراد رسیدن. سوم: روایی حاجت.

اما سوال زیادی که درباره این مطلب از توپ تاپ از طرف کاربران پرسیده شده بود چه بود؟

تعبیر خواب جوجه مرغ مرده چیه؟اگر کسی ببیند یک یا چند جوجه مرغ را که مرده هستند فارغ از رنگ و یا اندازه ی ان ها دارای یک توضیح کامل میباشد و نشان دهنده ی این باشد که

شما زمان خود را به بطالت می‌گذرانید، بهتر است کارهایی انجام دهید که برای شما مفید باشد نه این که از توانایی‌هایتان استفاده نکنید و همه استعدادهای شما کشف نشده باقی بماند. قضاوت‌های نادرستی را در رابطه با افراد انجام می‌دهید، مهم‌تر از ﺁن همه این کارها را در زندگی‌تان اجرا می‌کنید به همین دلیل باعث شده است که زندگی شما در گذشته گره‌های بسیاری داشته باشد. بهتر است تا قدرت و توان کار کردن را دارید از همین امروز شروع به کار کردن کنید تا ذخیره و اندوخته‌ای برای ﺁینده خود داشته باشید.

حضرت امام صادق (ع) می فرماید دیدن جوجه مرغ مرده در خواب به نشانه ی فردی بیمار است که در اثر رنج حادثه و یا بیماری جان می سپارد

سوال: سلام من در خوابنم دیدم که تعدادی از جوجه های رنگی را میکشم و از کشتن آن ها لذت میبرم وقتی بچه خواهرم فهمید جوجه هاش را کشتم خیلی گریه کرد تعبیرش چیه؟

به نشانه ی مالی است که آسان خرج می شود اما به دست آوردنش تصادفی است

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...