تعبیر خواب کارت عابر بانک

چند معبر ایرانی میگویند کارت های عابر بانک در خواب های ما به تعبیر بهتر شدن شرایط زندگی از نظر مالی است اگر کسی ببینید کارت عابر بانکی را پیدا میکند به نشانه ی این است که خبرهای خوب و خوشی را در چند روز اینده توسط دوست و اشنایی می شنود که باعث میشود روال زندگی او مساعد تر شود اگر کسی خواب ببیند کارت عابر بانکش را گم میکند و به خاطرش غمگین میشود به نشانه ی ضرر و زیان مالی است که به سبب ندانم کاری و یا اشتباه برای او پیش آمد میکند اگر ببیند کارت عابر دوست پدر برادر و یا ... را قرض میگیرد دلالت بر این دارد که از طرف شخصی که او را نمی شناسد به وی سود می رسد اگر دیدی آن را از تو می دزدند در کاری شکست می خورید و گرفتار استیصال می شوید.اگر دیدی خودت کارت عابر دیگران را سرقت میکنی زیرکانه رازی را از دیگران پنهان نگه می دارید.  هدیه گرفتن کارت عابر بانک از دیگران در خواب به نشانه ی این باشد که دوستی را ملاقات می کنید یا مهمانی برای شما می رسد.

سوال: سلام من خواب دیدم که یه مرده ای به من کارت عابر بانک میده و بهم میگه هر چی دوست دارم باهاش بخرم و اون مرده را نمی شناختم تعبیرش چیه/

پاسخ: خواب شما می گوید غم و ناراحتی برایمان پیش خواهد آمد و گرفتار سختی و تنگی می شوید.

اگر کسی ببیند رمز عابر بانک خود را فراموش کرده است تعبیر ابن باشد که در زندگی اش نامنظم است و بخاطر نداشتن هدفی مشخص احساس سردرگمی می کند

 

1 نظر

  1. گلیگلیsays:

    سلام . روز بخیر ببخشید من خواب دیدم که خودم و پدرم و خواهر کوچیکم تو ماشین نشستیم و پدرم را نندگی میکنه بعد یه جلد کارت عابر بانک تو دست خواهر کوچیکم بود(تو واقعیت مال خودمه ولی تو خواب نه) اونو از شیشه پرت میکنه تو جاده بعد من احساس میکنم دو تا کارت توش بوده و به پدرم میگم برو عقب نگه دار برم بیارمش میگه نه فقط یه کارت توش بوده اونم مال خودشه چیزی توش نیست بدرد نمیخوره ولی من هی احساس میکردم دو تا کارت بوده و اونیکی مهمه اما پدرم میگه نه و نگه نمیداره که کارت رو برداریم ...چه تعبیری داره؟

    • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

      فراوانی محصولات - نعمت فراوان بدست آوردن