تعبیر خواب آچار فرانسه

آچار فرانسه در خواب به تعبیر این است که کارهای فعلی ما به خوبی در حال جلو رفتن و انجام است,یکی از معبران ایرانی میگوید دیدن آچار در هر حال در خواب به نشانه ی خوشی و آسایشی است که بعد از رنج و سختی بدست می آید شیخ طوسی میگوید اگر دیدی در دست دیگران آچار فرانسه است و تو فقط تماشاچی هست به نشانه ی این است که دوست و یا غریبه ای تو را در اینده ی نزدیک در امور مختلفی که پیش رو داری یاری می رساند در کتب قدیمی به جا مانده از معبران آچار فرانسه های مختلف اعم از شکل و یا مدل آن ها به نشانه ی دستی است که به یاری انسان می شتابد که میتواند از طرف پدر مادر برادر خواهر و یا غریبه ها و همسایگان باشد در این مطلب از توپ تاپ با پاسخ دادن به سوال کاربران کمی بیشتر در مورد این موضوه صحبت خواهیم کرد

سوال: سلام من خواب دیدم با آچار فرانسه در حال تعمیر دوچرخه هستم و ساعت ها داشتم اون دچرخه را تعمیر میکردم تعبیرش چیه؟

پاسخ: در ماه اینده شما با یک شخصی ملاقات خواهی کرد که در مسئله ای مهم به تو کمک می رساند

اما کما فی سابق یک توضیح کوتاه و یک پیشنهاد برای کسانی که محتمل است شب یا روزی خواب آچار فرانسه را تجربه کنند داریم

شما امروز گزینه‌های زیادی برای انتخاب کردن ندارید، برای اینکه دیگران به شما تکیه کرده‌اند و شما باید تعهداتی که به دیگران داده‌اید را عملی کنید. با وجود اینکه شما از تحت فشار قرار گرفتن ناراحت می‌شوید، همه چیز طبق انتظار شما پیش نمی‌رود. در حالی که خودتان را برای تغییرهای بزرگ آماده می‌کنید، فکر نکنید که در آینده همه چیز عالی خواهد شد.

جابر مغربی میگوید اگر کسی ببینید از مرده ای آچار فرانسه هدیه میگرید و یا به او میدهد نیکو و خیر نیست و دلیل که سخنی زشت گوید که مردم بر وی افسوس کنند و به سبب آن در میان مردمان رسوا شود.

تعبیر خواب آچار فرانسه به روایت علی مدنی
دیدن آچار درخواب بر چهار وجه بود.
اول: سخنی زشت
دوم: تقبیح و بد گوئی
سوم: کاری نکوهیده و سرزنش آور
چهارم: رسوائی

خریدن آچار از مغازه ها به نشانه ی این است که شخص خواب بیننده بزودی ریسک قصد انجام ریسک برای شروع کاری جدید را دارد که در آن مردد است ولی وارد عمل میشود و نتیاج خوبی را نیز کسب میکند همچنین در این زمینه افرادی نیز به او کمک می رسانند

1 نظر

  1. هومانهومانsays:

    خواب دیدم دارم واسه یکی از اقوام شبکه اب شهری میکشم.

    • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

      کمی میبایست بیشتر مراقب اطرافیان خود خصوصا دوستانتان باشید