تعبیر خواب ناهار خوردن با مرده

اگر شخصی خواب دید میز ناهار خوری را برای خوردن ناهار با مرده تدارک دیده است دلالت بر شانس در اینده ای نزدیک است؛اگر دیدی مانع خوردن ناهار شدی صاحب رویا سختی را پیش روی خود خواهد داشت،اگر دیدی وقت ناهار است و غذایی برای مهمان کردن مرده نداشتی مساله یی ناخوشایند به خوبی پایان می یابد،اگر دیدی سفره ای با تجمل زیاد تهیه کرده ای خواب بیننده بیشتر از آنچه مجاز است،پول خرج می کند,اگر دیدی به هنگام خوردن ناهار غذا در گلوی تو یا مهمانت گیر کرد به معنی غصه و دلتنگی می باشد اگر دیدی تعداد زیادی از مهمان ها را ناهار میدهی این عمل باعث می شود که شخص, برد در زندگی را تجربه کند, اگر دیدی خودت تنها مشغول خوردن غذا هستی خواب بیننده مجبور به تقسیم دارایی خود خواهد شد،

معبران زیادی نیز درباره میزهای ناهار خوری و یا ناهار خوردن با مرده ها با خانواده و یا بصورت تنها مطالبی را اورده اند که به چند مورد مهم آن ها در این مطلب از توپ تاپ پرداخته ایم

جابر مغربی میگوید چاشت خوردن در خواب به نشانه ی این است که خواب بیننده از گرفتاری کس دیگری استفاده می برد اگر دیدی کسانی را برای خوردن ناهار به منزلت دعوت کرده ای ولی حضور پیدا نکرده اند به نشانه ی این است که دچار ضرر و زیان مالی خواهی شد؛اگر دیدی دیگران تو را برای خوردن ناهار به رستوران خانه و یا پارک هتل و ...دعوت میکنند خبر از یک آشنایییا رابطه ی بدون منفعت می دهد

حضرت امام صادق (ع) نیز در مورد تعبیر خواب چاشت خوردن (ناهار) فرموده اند که بر هفت وجه است اول علم و حکمت دوم سخاوت سوم ایمان چهارم بخل چنجم مرگ ششم برکت و نعمت هفتم غم و غصه

شیخ طوسی نوشته است فرقی ندارد که در خوابت چه غذایی را به عنوان ناهار برای صرف کردن و یا دادن به دیگران تدارک می بینی عده ی زیادی از مردم تصور دارند که نوع غذایی که میپزند نیز در معنی خوابشان تاثیر دارد در جایی که این چنین نیست و اتفاقا این موضوع از سایت دارای معانی و تفاسیر زیادی میباشد که فقط بستگی به شرایط و زمان خوابی که دیده ای دارد

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...