تعبیر خواب پریود شدن زن باردار

دختری هستم مجرد و 22 ساله دیشب خواب دیدم پریود (عادت ماهانه) شدم و ازم خون زیادی خارج شد و حالم خراب شد بقدری که فشارم افت کرد و خانوادم منو به بیمارستان بردند تعبیرش چیه ممنون؟ در این مطلب از توپ تاپ قصد داریم تا بطور جامع و مفصل راجب معنی یا تفسیر پریود شدن زنان و دختران در خواب صحبت کنیم و به چند سوال مهم کاربرام نیز پاسخ دهیم شیخ طوسی نوشته است اگر زن باردار (حامله) خواب ببیند که پریود شده است به نشانه ی رفع بلا و غم و دور شدن رنج مشکلات و یا بیماری های روحی و جسمی است علی مدنی دراین باره نوشته است اگر زن یا دختری که حامله است خواب ببینید پریود شده است و خونی را مشاهده میکند به قدر همان خون جاری شده مشکلات و غم هایش کاهش پیدا میکند

شاید خیلی ها تصویر دارند که تعبیر خواب پریود شدن شدید و و یا خونریزی های وخیم بد و یا شوم است در جایی که به این شکل نیست و در هر حال این رویا برای زنان و دختران نیکو و خوب است

جابر مغربی میگوید پریود برای زنان باردار بر  پنج وجه است اول غنیمت دوم حاضر سوم شریف چهارم قوت دبن پنجم عز و خرمی

حضرت امام صادق می فرماید :اگر کسی خوابی دیده است،فراموش کرده و مایل است بداند چه خوابی دیده است،معبر باید نام او را بپرسد و حرف های نامش را بشمارد و از آن پس نه نه طرح کند و مشخص کند که چند تا باقی مانده است,به طور مثال,اگر 9 مانده بود,خواب شهرها را دیده است و تعبیرش فساد است

کرمانی : عامه ی مردم چنین تصویر می کنند که اگر کسی خواب خود را برای فردی که از علم تعبیر هیچ نمی داندتعریف کند,تعبیر خواب وی همان باشد که فرد نادان گفته است,اما چنین تصوری غلط است و هیچ اصلی ندارد لیکن حکما و معبرین مشهور گفته اند که،خواب بیننده از روی احتیاط نباید خواب خود را برای غیر اهل تعبیر بازگوید.خواب های طبیعی که معبرین برای آنها تعبیرهای مشخصی را ذکر نموده اند چون در حالت خواب به امر الهی و توسط فرشتگان به ضمیر ناخوداگاه انسان نازل می شود،باید به قدری برای ان ها اهیمت قائل شویم که از تعریف ان ها برای نادان بپرهیزیم

توضیحات بالا ذکر شده تا خدمت دوستان و عزیزان روشن شود تمامی تعبیرهایی که در توپ تاپ به عنوان پاسخ برای اعضا و کاربران ارسال میشود کاملا صحیح و طبق نظر تواناترین معبران ایرانی یا خارجی آورده میشود

دوستی چندی پیش در مورد تعبیر خواب پریود شدن مرده سوالی پرسیده بودند که این رویا به نشانه ی بیماری و یا رنج گذار برای بیننده ی خواب است در واقع اگر دختر یا زنی ببینید که مرده یا مردگانی عادت شده اند نشان دهنده ی این است که خاطر آن ها باشندین اخبار ناگوار مانند خبر مرگ عزیزی و یا مبتلا شدن به امراض خفیف آزرده می شود

اما گاهی نیز خواب هایی میبینیم که تصور داریم پریشان هستند و دارای هیچ توضیح یا معنی نیستند مثلا اگر دیدی مرد یا پسر مجرد یا متاهلی همچون زنان خونریزی دارد و یا پریود شده است به نشانه ی گناه بزرگ (کبیره) است که از این شخص سر میزند اگر او را نمی شناختی این گناه یا رفتار زشت از خود تو سر خواهد زد در واقع پریود شدن مردان به هیچ وجه نیکو نیست و به گفته ی جمعی از معبران دلالت بر مریضی فرزند,ازرده کردن خاطر پدر مادر,رنجور کردن دوستان غم و رنج است

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...