تعبیر خواب زنان بدکاره (2)

به فرمایش امام صادق (ع) به گناه افتادن دختر و پسر جوان تعبیر خواب زنان و یا دختران بدکاره (خراب) در خواب است اگر مرد و یا زن متاهلی خواب ببینید که زن بدکاره ای با آنان همنشین شده است به نشانه ی ان است که فرزندانشان بشدت درگیر افکار گناه آلود شده اند و یا در حال انجام کاری هستند که گناه کبیره محسوب میشود؛شخصی به نزد حضرت یوسف (ع) میرسد و میگوید خواب دیدم که با زن بدکاره ای دوست شده ام و با او مشغول خوردن شراب هستم و بعد از خوردن شراب و مست شدن باهم رابطه برقرار کردیم ایشان تعبیر خواب خود را جویا شدند و حضرت پاسخ دادند خیلی بیشتر از قبل مراقب رفتار پسر ارشدت در منزل باش و اگر او را کنترل نکتی موجب ابروریزی برای تو و همسرت خواهد شد,ابن سیرین کم شدن رزق و برکت,بدبیاری و بدشانسی در زندگی و همچنین فریب وسوسه های شیطان را خوردن از معانی اصلی این خواب میداند و هشدار جدی برای کسانی داده اند که احتمالا چنین خوابی را تجربه کرده اند

سوال: سلام من پسری مجرد هستم و خواب دیدم که با دختر بدکاره که همه ی همسایه ها میدونستن خراب هست دوست شدم و چند بار با همدیگه خونه خالی رفتیم و رابطه ی جنسی برقرار کردیم تعبیرش چیه؟

پاسخ: خیلی مراقب باشید محتمل است در همین چند روز شما گرفتار دامی شوید که کسی یا کسانی برایتان تدارک دیده اند و یا اینکه نشانه‏ی آن است که با کارهای خود مورد خنده‏ ی دیگران قرار می‏گیرید.

ابن سیرین نیز در این باره گفته است اگر کسی ببیند در حال عیش و نوش و یا گردش و تفریح با دختران و زنان بدکاره و هرزه است به نشانه ی ان است که با کسی ملاقات میکند که موجب گمراهی او میشود و با فریب دادن او باعث میشود بسیاری از خصوصیات انسانی و نیکوی خود را از دست بدهد

شیخ طوسی میگوید اگر دیدی با زن بدکاره ای که مرده است معاشرت داری و یا صحبت میکنی به معنای آن است که برای رسیدن به اهدافتان دچار مشکلاتی می‏شود که باید سعی و تلاش بیشتری انجام دهید.

تعبیر خواب دختر هرزه و بدکاره به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

زنانی با این صفت های بد و زشت اعمال نیک و بد ماست که پیش روی ما در خواب شکل می گیرندو مجسم می شوند.و نشان دهنده ی این است که ما در بیداری قصد انجام گناه با نامحرم را داریم و یا فکر و ذهن ما بشدت درگیر کسی یا کسانی است که قصد انجام گناه با ان ها را داریم

یکی از معبران قدیمی و پارسی زبان نوشته است نزدیکی جنسی با زن مرده و بدکاره در خواب برای زنان نشانه آن است که مصیبت و بدبختی ، راه پیشرفت را می بندد .ایشان اضافه کرده اند اگر دیدی دوست و یا اشنای تو با چنین زنانی همنشین هستند و تو فقط نظاره گر آن ها هستی  نشانه آن است که دشمنان پنهانی می کوشند که شما به آسودگی و خوشبختی دست نیابید .

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...