تعبیر خواب بریدن درخت گردو

ابراهیم کرمانی درخت گردو در خواب را نمادی از غرور مرد میداند و قطع شدن و یا قطع کردن آن را شکستن غرور تعبیر کرده اند اگر کسی ببینید درخت گردویی مقابل چشمان او بریده میشود به نشانه ی این است کرد بخاطر اتفاق غم انگیزی به غرور او ضربه وارد میشود همچنین شیخ طوسی نیز درگیر شدن احساسات و عواطف و یا شکست های عشقی را نتیجه خواب قطع شدن درخت گردو میداند

شخصی به نزد ابن سیرین رسید و به ایشان گفت خواب دیدم که چند مرد غریبه در حال بریدن درخت های تنومند و بزرگ گردو هستند و من در این کار به ان ها کمک میکردم تعبریش چیست؟ایشان پاسخ دادند خودت را اماده ی شنیدن اخبار ناگواری از طرف خانواده ی همسرت کن تو در این روزها بشدت غمگین گوشه گیر خواهی شد

ادوارد و جمعی از معبران نیز دیدن خواب بریدن درخت گردو را نیکو نمی بینند و گفته اند این خواب بیشتر نشانه ی افسردگی ناراحتی و یا اشک برای مردان میباشد,جابر مغربی گفته است اگر زن و یا دختری خواب ببیند که خودش و یا دیگران در حال انداختن درختان گردو هستند به نشانه ی این است که با همسرشان وارد دعوا و یا درگیری میشوند

سوال: سلام خواب دیدم دوست پسرم با یه تبر خیلی بزرگ داره درخت های گردویی را که تو باغچه ی ماست قطع میکنه در حالی که روی درخت ها پر از گردو و برگ بود و من هر کاری کردم تا مانع این کارش بشم موفق نشدم تعبیرش چیه؟

پاسخ: بزودی از طرف فرد مورد نظر ضربه ای روحی و یا عاطفی میخورید که موجب میشود تا مدت ها فکر شما درگیر و ناراحت باشد

اگر کسی ببیند که مرده ای در حال قطع کردن درختان گردو است و یا اینکه بیننده ی خواب نیز به او در این کار کمک میکند حادثه ای تلخ یکی از خویشان نزدیک او را تهدید میسازد به بار امدن مصیبت عزا و یا بیماری های جسمی تعبیر خواب بریدن درخت گردو با مرده ها است

1 نظر

  1. rrsays:

    سلام خواب دیدم رفتم داخل باغمون و دیدم کل باغ سقف خورده شده مثل یه سالن بزرگ و تمام سقفش پر شده از لوسترهای خوشکل با چراغهای پرنور و کف سالن هم پر از چراغ و لامپ های نورانی شده بود.

    • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

      در محفلی حضور بهم ميرسانيد و مورد توجه افرادی برتر و پر نفوذ قرار می گیرید و همین امر موجب پیشرفت و ارتقای بسیار شما خواهد شد.