تعبیر خواب خوردن تخمه هندوانه

تخمه هندوانه در خواب غم است به خصوص اگر به دهان شیرین مزه بیاید و سرخ رنگ باشد ابراهیم کرمانی میگوید خوردن هندوانه در خواب دلالت بر رنج ناامیدی و گرفتاری است تخمه های هندوانه غم و غصه های اندک است اگر در خواب دیدید که از مزرعه ای در حال برداشت هندوانه هستید و بعد از چیدن کسی هدیه داده اید شما برای دیگران دردسر ایجاد می کنید یا او را در ناراحتی های خود شرکت می دهید.

تعبیر خواب خوردن تخم هندوانه به روایت آنلی بیتون

علامت کسب لذات و منافع کم اهمیت اما فراوان است .

میل کردن هندوانه و یا تخمه های ان همراه با کسی که مرده است نشانه هجوم نا امیدیهای رنج آور است .

شکستن تخم هندوانه و تعارف ان به دوست  بیانگر آن است که موضوعی موجب خشم و عصبانیت شما می‏گردد.

شیخ طوسی میگوید اگر در خواب دیدی که تخمه های هندوانه و یا خود هندوانه را با چاقو میبری و بعد تکه های ان را میان افراد نیازمند و یا همسایگان چخش میکنی نشانه آن است که در زندگی خود تغییر و تحولی ایجاد خواهید کرد که باعث شادمانی اعضای خانواده شما خواهد شد .

اگر دیدی تخمه های هندوانه را از مغازه خریداری میکنی و ان ها را خودت نمیخوری و برای همسر و یا اهل منزل می اوری  نشانه آن است که به کاری مشغول خواهد شد که برایش منفعتی فراوان به همراه می آورد .

ادوارد میگوید اصراف مردن و یا دور ریختن تخمه های هندوانه و یا فاسد و خراب شدنش نشانه آن است که متحمل رنج و اندوه خواهد گشت .

4 نظر

 1. ساراساراsays:

  سلام من خواب دیدم هندونه های زیادی برای فروش رو زمین هست که تیکه های کوچیک کوچیک هست روشونم قیمت هست دو سه بارم این صحنرو دیدم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شیرین تر شدن زندگی ازدیاد صفا و صمیمیت

 2. علیزادهعلیزادهsays:

  سلام من خواب دیدم در منزل قدیمی مان تعداد خیلی زیاد تخم هندوانه مثل مورچه ها از سوراخ های خانه در حال حرکت و نفوذ هستند با حشره کش به سمت انها زدم داخل شان حشره سیاه بزرگ گرد بود تعبیرش چیست؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   وجود مورچه ی سیاه در تخم هندوانه دوای درد و شفای مریض است ، بدانید تعبیر این خواب بهتر شدن حال روحی شماست

 3. مریممریمsays:

  سلام خواب دیدم باد شدیدی میاد بعد درب خوانه ی ما باز شد پشت در یک گربه بود که میخواست بیاد تو ویک هندوانه ویک سگ که انگار نشسته بود بعد دیدم شوهر دوستم که انگار اون در خونه ی اونا بود که البته خیلی هم به خونه ما نزدیک بود و انگار به در خونه ما یکی بود رو بست من با دوستم سالهاست که ارتباطی ندارم دیشب هم به فکرش بودم که وضع زندگیش چه طوریه تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   گربه ای که در این خواب دیده اید به فردی بی وفا موزی و بی شخصیت اشاره دارد حتی شاید خودتان ایشان را بسناسید ، پس باید هیچوقت به او بهایی ندهید

 4. مجتبیمجتبیsays:

  سلام خواب دیدم یکی از فامیلامون هندوانه میفروشه و یکی خیلی شیرین به یکی دیگر از فامیلامون داد که وقتی هندوانه رو شکستیم خیلی شیرین و آبدار بود و من هم ازش خوردم خیلش شیرین بودو خیلیم بزرگ بود و آب زیادی هم داشت

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اتفاقات سریع بوجود می آیند و نتیجه زودتر از آنچه که انتظار داری حاصل خواهد شد.