تعبیر خواب کوله پشتی سنگین

یکی از معبران قدیمی نظرات جالبی را درباره تعبیر خواب کوله پشتی سنگین و یا بزرگ بیان کرده است ایشان میگویند اگر کسی خواب ببینید کوله پشتی را حمل میکند که باعث آزار او میشوو یا بخاطر بزرگ بودن دچار سختی میشود دلیل بر گناه و اعمال نادرست او است درواقع ایشان بارسنگین گناه و یا کارهای زشت و ناپسند را برای این رویا معنی میکنند همچنین ابن سیرین میگوید دیدن کوله پشتی در خواب به معنی اعمالی است که در دنیا انجام میدهیم هرچقدر وزن کوله کمتر باشد معنای نیکوتری میدهد و نشان از رفتار و اخلاق درست میدهد اما کوله پشتی های بدبار و یا سنگین در خواب های ما معنای نیکویی نمیدهند و نوعی هشدار و احتیاط برای ما محسوب میشود در این مطلب از توپ تاپ قصد داریم تا این موضوع را بیشتر باز کنیم و به سوالاتی در همین زمینه پاسخ بدهیم

سوال: سلام خواب دیدم که از بازار یک کوله پشتی مشکی بزرگ خریدم به منزل امدم و داخلش وسایل تفریح و پیک نیک را گذاشتم و اماده ی رفتن به سفر با دوستانم شدم اما کوله ی من آنقدر سنگین شده بود که قادر بخ بلند کردنش از روی زمین نبودم تعبیرش چیست؟

پاسخ:به شما پیشنهاد میشود حتما در روزهای اینده اگر سفر کاری و یا تفریحی را پیش رو دارید به تعویق بیندازید چرا که این رویا میگوید خطری جان شما را تهدید میکند

اما جابر مغربی نکات بسیار مهمی را درباره رنگ بندی کوله پشتی ها و تعبیر آن ها بیان کرده است یعنی هر رنگ دارای یک معنی جداگانه است که در پایین به چند مورد ان ها پرداخته شده است

تعبیر خواب کوله پشتی با رنگ سفید: دلالت بر این دارد که شما سفری کوتاه و زیارتی را به همراه خانواده و خویشان در اینده ی نزدیک خواهید داشت ابن سیرین میگوید کیف های کولی دار و با رنگ سفید در رویاهای ما به نشانه ی رفتن به مسافرت های زیارتی میباشد و کوله های پشتی با رنگ سیاه فارغ از وزن ان به نشانه  ی مسافرت های تفریحی میباشد

تعبیر و معنی خواب کوله پشتی هایی با رنگ سبز: دیدن کوله پشتی سبز رنگ در خواب دلالت بر اشنایی و رویارویی ما با کسی است در زمینه ازدواج و یا تشکیل خانواده ما را راهنمایی میکند اگر دیدی کوله پشتی سبز رنگی را با خودت حمل میکنی به نشانه ی این باشد که در روزها یا ماه های اینده تصمیم به ازدواج خواهی گرفت و شخصی نزدیک تو را در این مهم مشاورت میکند دیدن کوله پشتی سبز برای خان ها یا اقایان متاهل به تشانه ی فرزند صالح و پسر است

امام جعفر صادق میفرماید دادن و یا گرفتن کوله پشتی از دست مرده در خواب به نشانه ی مرگ زودرس و یا از دست دادن عزیزی جوان در میان اقوام ماهست ابراهیم کرمانی نیز در همین باره گفته است اگر شخصی خواب ببینید که کوله پشتی را فارغ از رنگ و یا وزن آن از دست مرده ای بگیرد و یا به او بدهد دلالت بر این دارد که یکی از خویشان خود را اعم از همسایه دوست فامیل و ...از دست میدهد و حتما میبایست بعد از دیدن چنین رویایی نسبت به دادن صدقه ای هرچند مختصر برای دفع شر یا بلا اقدم نماید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...