تعبیر خواب گندم دادن به مرغ

دانیال میگوید اگر در خواب دیدی به مرغ و جوجه ها گندم میدهی به نشانه ی اینکه زن و مرد و یا دختر و پسر جوانی در میان بستگان نزدیک برای رفتن به خانه ی بخت آماده میشوند در واقع غذا دادن به مرغ و خروس ها در رویاهای ما بیشتر به نشانه ی فرستادن و یا راهی کردن جوان های دم بخت است یعنی برپایی مراسم عقد نامزدی و یا عروسی نیز از معانی همین رویا است,اگر دیدی به مرغ ها دانه میدهی و تو را نوک میزنند و یا به جان یکدیگر میپرند دلیل بر اختلاف و یا خبری از حادثه ی ناگوار میدهد ابن سیرین نیز در همین مورد گفته اند سروصدای مرغ و خروس ها در خواب های ما نشانه ی خوبی ندارد و نیکو نیست و بیشتر دلالت بر شروع دردسری تازه دارد

تعبیر غذا و دانه دادن به مرغ مرده:

اگر کسی ببیند به مرغ هایی که جان ندارند و یا در حالت مرده هستند غذا میدهد دلالت بر رفع بلا و خطر و یا ایمن شدن در برابر حوادث احتمالی پیش رو دارد

حضرت امام صادق (ع) میفرماید دانه دادن به مرغ ها در منزل علامت آن است که از آشفتگی های موقت به خوشبختی خواهید رسید 

اگر دیدی به تعدادی مرغ و یا خروس دانه ی گندم را میدهی و به زور وادار به خوردن میکنی علامت آن است که دوستان نادرست و اتفاقات نامطلوب شما را نگران و دلسرد می سازد .  

در این رویا رنگ تاثیری در معنای خواب ندارد یعنی اگر مرغ و خروس ها با رنگ سیاه قهوه ای سفید و ....باشد از لحاظ تفسیر دارای معنی واحدی است

شیخ طوسی میگوید در هر حالت و در هر شرایطی غذا دادن به مرغ ها مخصوصا اگر گندم باشد کلا خبر است و امید

اگر شما از دیگران خواستید که به مرغ ها دانه بدهد و یا برای ان ها غذا بپاشد نشانة آن است که کاری را به عهده می گیرید که دیگران آن را به پایان می رسانند

 

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...