تعبیر خواب خوردن شربت خاکشیر

اگر کسی خواب ببیند خاکشیر را درست میکند و سپس میل میکند  تعبیرش این است که بزودی با شنیدن خبری خوب خوشحال و امیدوار میشود،صقد داریم تا در این مطلب از توپ تاپ از تمام جوانب معنی و تعبیر خواب کاشتن یا خوردن خاکشیر را برسی کنیم،ابراهیم کرمانی میگوید دانه های ریز خاکشیر در خواب ما نوید یک خبر شاد هستند که میتواند تاثیر زیادی روی زندگی اینده ما داشته باشد حل شدن مشکلات مالی رفتن به سفر کوتاه زیارتی و درمان بیماری های سخت از معانی خواب کاشتن خاکشیر است

سوال:شخصی به نزد یکی از معبران رسید و گفت خواب دیدم که در مزرعه ای هستم و مشغول کاشتن بذرهای خاکشیر هستم کاشتم و سپس مزرعه را آب دادم بعد از مدتی محصول را چیدم و سپس به منزل امدم و یک پارچ شربت خاکشیر خنک درست کردم و همراه با خانواده میل کردیم چه تعبیری دارد

پاسخ:کاری بزرگ را شروع خواهی کرد رزق و روزی درامدت زیاد میشود و مشکلاتی که اخیرا روحیه تو را خراب کرده است بزودی ریشه کن خواهد شد خواب شما می گوید به نعمت و پول می رسید

تعبیر خواب خریدن خاکشیر
تعبیر خواب خریدن خاکشیر
تعبیر خواب خریدن خاکشیر

 تعبیر خواب خریدن خاکشیر نیز مفهوم و معنی خوبی را به همراه دارد اگر همسرت را در حال خریدن دانه های خاکشیر از بازار یا مغازه دیدی صاحب فرزند می شود. همچنین شیخ طوسی میگوید پسر دار شدن میتوانید از معانی خریدن گیاه خاکشیر باشد

علی مدنی در مورد تعبیر خواب تهیه شربت خاکشیر و خوردن آن گفته است اگر مردی خواب ببینید شربتی از خاکشیر تهیه نموده و میل میکند در اینده با زنی زیبا ازدواج خواهد کرد و از ان زن صاحب یک پسر میشود اگر زنی خواب خوردن شربت خاکشیر ببیند صاحب فرزند دختر میشود

این موضوع فقط در یک مورد معنای خوب نمیدهد و آن هم هدیه گرفتن خاکشیر یا شربتش از دست مرده میباشد اگر کسی خواب ببیند شخص فوت شده ای به او دانه هایی از خاکشیر را به عنوان هدیه میدهد دلیل بر اینکه اختلاف خانوادگی بزرگی بین اعضای خانوداه اش پیش می اید که باعث دلسردی ناامیدی و افسردگی وی میشود

اگر دیدی به مغازه رفته ای و اقدام به خریدن خاکشیر میکنی و با خوردنش مسموم میشوی دلیل بر اینکه از همسرت جدا میشوی یا او را ترک میکنی

ولی خوشبختانه اکثر معبران تعبیر های خیر و خوبی را برای دیدن خواب خاکشیر ذکر کرده اند و بطور کلی میتوان نتیجه گرفت کاشت برداشت خریدن و یا نوشیدن شربت خاکشیر به معنای درپیش داشتن سفر تفریحی ،ازدواج زود هنگام دختر و پسر،زیاد شدن برکت و روزی خانه،و برطرف شدن کسالتی ها و یا مشکلات مالی و روحی است

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...