تعبیر خواب کشتن مگس

ایجاد مزاحمت کردن دردسر درست کردن برای دیگران تعبیر خواب کشتن مگس (پشه) میباشد اگر کسی خواب ببینید مگسی را میکشد دلیل بر اینکه با یکی از دوستان نزدیک خود دچار اختلاف شدید میشود همچنین درگیری فیزیکی و یا کتک کاری از معانی خواب کشتن مگس میباشد

اگر دیدی پشه ای روی صورتت نشسته و آن را با ضربه ی دست له میکنی دلالت بر این دارد که از شر دشمنان کینه ای خود خلاصی پیدا میکنی اگر موفق به کشتن مگس نشدی دلیل بر اینکه عده ای تو را در کنار دیگران ضایع یا خراب میکتتد

یکی از دوستان درباره تعبیر دیدن مگس مرده در خواب سوال پرسیده بودند که پاسخ آن در پایین اورده شده است

ابراهیم کرمانی در مورد تعبیر خواب دیدن مگس و یا پشه هایی مرده در خواب میگوید برای رفع مشکلات و زحمات احتیاج مبرمی به خدمتکار دارید - حادثه ای شگفت آور - زندگی خانوادگی خوشحال و خوشبخت

اگر خواب دیدی مگسی را با پیف پاف و یا ضربه میکشی و سپس میخوری به معنی ریخت و پاش کردن از اموال خود در راه دوستان - جمع شدن دوستان قدیمی

تعبیر خواب کشتن حشره از دیدگاه ابن سیرین

اگر کسی (مرد زن پسر یا دختر) خواب ببیند حشره ای به اسم پشه را میکشد به چند معنا میباشد

رنج و اندوه در برابر عشق - ناامیدی - در مقابل عشق پایداری به خرج بدهید تا موفق شوید.

سوال: سلام من خواب دیدم که یه مگس سبز را اول میکشم و بعد اون را داخل دهانم میگذارم و حال خودم از اینکار شدید بهم میخوره و بالا میارم تعبیرش چیست؟

تعبیر خواب مگس سیاه

دانیال و ابراهیم کرمانی راجب به دیدن مگس در خواب به رنگ سیاه گفته اند دلالت بر صاحب فرزند شدن - خیر و خوشی - خبر خوش - برکت – کامل و خوب بودن دارد که توضیحات ان بستگی به این دارد که در چه شرایط و یا در چه ساعتی بوده است

 

پاسخ: بدست اوردن مال و یا رزق حرام و نادرست از معانی این رویا میباشد و اگر مگس را کشتی و ان را نخوردی مال و نعمت - خیر و برکت - ارث و میراث از راه صحیح.

 

 

 

1 نظر

  1. زینبزینبsays:

    سلام ممنون از سایت خوبتان دیشب خواب دیدام ک مگسی دور سرم تاب می خوره آمدم بکشمش ک زیاد شدن وز وز میکرد ن

    • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

      مگس هایی که وزوز میکرده اند دشمنان و یا حسودانی هستند که در اطراف شما هستند ولی جرعت رساندن آسیب به شما را ندارند